Dubbelblinde koemelk-provocatietest bij kinderen (Folder)

Kindergeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Dubbelblinde koemelk-provocatietest bij kinderen (Folder)

U heeft met de behandeld arts besproken dat uw kind een dubbelblinde koemelk-provocatietest krijgt. In deze folder leest u wat dit inhoudt en hoe dit in zijn werk gaat. 

Wat is een voedselprovocatietest?

Er kunnen veel redenen zijn waardoor een kind last krijgt van een bepaald voedingsmiddel. Een mogelijke reden is een allergie. Kinderen met een allergie voor een bepaald voedingsmiddel, laten hun allergie zien als ze daaraan blootgesteld worden. Dit heet provocatie. De verschijnselen verdwijnen als het bewuste voedingsmiddel niet gebruikt wordt. Dat noemen we eliminatie.

Vaak is het lastig om te beoordelen of een bepaald voedingsmiddel een reactie veroorzaakt of niet. Daarom wordt een zogenaamde ‘dubbelblinde placebo-gecontroleerde voedselprovocatietest’ (dbpgvp) gedaan. Deze test stelt een

Voedselallergie vast of sluit deze uit. Dit is momenteel de enige betrouwbare manier.

Voorbereiding

U wordt verwacht op de Dagbehandeling Kindergeneeskunde, 13-west. Op de ochtend van de testdag mag uw kind ’s morgens vóór 07.00 uur een kleine portie voeding krijgen. Uw kind moet nog wel trek hebben in de testvoeding.

De eigen fles of speen mag u meenemen. Deze moeten wel goed uitgekookt zijn.

Het onderzoek

Uw kind krijgt op twee verschillende dagen testvoeding met een tussenpose van één tot twee weken.

De ene keer zit het te testen voedingsmiddel wel in de testvoeding, de andere keer juist niet. Uzelf, de verpleegkundige en de arts weten niet wanneer het te testen voedingsmiddel in de testvoeding zit of juist niet. Alleen de diëtist weet hiervan, omdat zij de voeding bereidt. Op deze manier worden ook reacties duidelijk die niet door het bewuste voedingsmiddel worden veroorzaakt.

Uw kind krijgt om de twintig minuten een kleine hoeveelheid voeding toegediend. De hoeveelheid wordt steeds opgehoogd. Na twee uur is de test klaar. Dan blijft uw kind nog één uur ter observatie.

Tijdens en na het toedienen van de testvoeding houden wij uw kind in de gaten. De verschijnselen die uw kind vertoont, worden bijgehouden. Als uw kind reacties krijgt wordt de test afgebroken. De dienstdoende arts-assistent of verantwoordelijke kinderarts wordt dan gewaarschuwd. Na één tot twee weken wordt deze test herhaald. Dit gaat op dezelfde manier.

Na het onderzoek

Uw kind kan ook thuis nog milde en late reacties vertonen zoals die hieronder worden benoemd. Geef deze altijd door aan de verpleegkundige of aan de arts.

Risico’s en complicaties

Bij een voedselprovocatie die uitgevoerd op de Dagbehandeling Kindergeneeskunde, treden zelden ernstige reacties op. Kinderen kunnen met veel verschillende verschijnselen reageren op voedingsmiddelen. De belangrijkste zijn:

  • Huidverschijnselen als: rode vlekjes, galbulten en eczeem.
  • Verschijnselen aan de luchtwegen als: een loopneus met niezen of piepen bij de inademing of uitademing.
  • Verschijnselen van maag en darmen als: braken diarree, krampen.
  • Algemene verschijnselen zoals dikke ogen, hevig huilen, voedselweigering, prikkelbaar gedrag.

Als u kind tijdens de test toch een ernstigere reactie vertoont, dan geven wij uw kind direct medicijnen om dit tegen te gaan.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de behandelend arts. Dit kan telefonisch of bij de volgende afspraak op de polikliniek. Ook als er bij de test geen reacties zijn opgetreden, raden wij u aan om eerst met de kinderarts te overleggen voordat u het voedingsmiddel aan uw kind geeft.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u terecht bij de Dagbehandeling Kindergeneeskunde. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Dagbehandeling Kindergeneeskunde
040 – 239 82 00

Routenummer(s) en meer informatie over de afdeling Kindergeneeskunde vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/kindergeneeskunde

Meer informatie

Wilt u meer informatie lezen, kijk dan op onderstaande websites:


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden