Duplexscan van de penis (Folder)

Urologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Duplexscan van de penis (Folder)

Uw behandelend arts heeft met u besproken dat bij u een duplexscan van de penis wordt uitgevoerd. In deze folder vindt u algemene aanvullende informatie over dit onderzoek. Voor u persoonlijk kan de situatie anders zijn dan hier is beschreven. Als dit het geval is, legt uw behandelend arts dit aan u uit.

Duplexscan

De uroloog of verpleegkundige onderzoekt de stroomsnelheid van het bloed in de slagaders van de penis. Het onderzoek gebeurt met behulp van een echo-apparaat. Een deel van het onderzoek vindt plaats terwijl u een erectie heeft. Dit is nodig om de verschillen te meten terwijl de penis in slappe en in stijve toestand is. Wij zijn ons ervan bewust dat u zich daar enigszins ongemakkelijk door kunt voelen, en zullen daar dan ook terdege rekening mee houden.

Het onderzoek

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de secretaresse van het Urologisch Behandel Centrum.

U neemt plaats op de onderzoekstafel, u hoeft alleen de broek en de onderbroek tot uw knieën te laten zakken. De uroloog of verpleegkundige spuit met een kleine, dunne naald een medicijn, genaamd alprostadil, in een zwellichaam van de penis. Dit wordt meestal niet als pijnlijk ervaren. De uroloog of verpleegkundige start met de eerste meting. Het ingespoten medicijn zorgt ervoor dat de bloedvaten zich verwijden, waardoor de penis kan zwellen en u een erectie krijgt. Tijdens de erectie herhaalt de uroloog of verpleegkundindige de metingen. De erectie zal gemiddeld één tot twee uur aanhouden. Dit is zelden pijnlijk. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. Uw behandelend uroloog vertelt u de uitslag tijdens uw volgende polikliniekbezoek.

Mogelijke risico’s en bijwerkingen

De erectie zal één tot twee uur aanhouden. Heel soms is dit pijnlijk.

Wanneer moet u contact opnemen?

Heel zelden komt het voor dat de erectie langer dan vier uur duurt. Probeert u eerst de zwelling te koelen (douchen) of te wandelen. Dit kan ervoor zorgen dat de erectie afneemt. Mocht de erectie toch aanhouden, neem dan contact op met de afdeling Spoedeisende Hulp.

Het is belangrijk dat beschadiging van de zwellichamen wordt voorkomen.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met polikliniek Urologie of het Urologisch Behandel Centrum. De polikliniek kunt u ook bellen als u om dringende redenen uw afspraak niet kunt nakomen.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Urologie
040 – 239 70 40

Urologisch Behandel Centrum (UBC)
040 – 239 70 40

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Urologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/urologie.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden