Echo-bronchoscopie van de longen (EBUS) (Folder)

Longgeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Echo-bronchoscopie van de longen (EBUS) (Folder)

Binnenkort heeft u een afspraak voor een echo-bronchoscopie (EBUS). Dit onderzoek vindt plaats op de behandelkamer Longgeneeskunde van de afdeling Longfunctie. In deze folder kunt u de informatie over de behandeling nog eens nalezen. Vanzelfsprekend kan de situatie voor u persoonlijk anders zijn dan hier is beschreven. Als dat zo is, dan informeert de arts u hierover.

Wat is een echo-bronchoscopie?

Een echo-bronchoscopie is een onderzoek, waarbij de longarts via de luchtpijp echobeelden maakt van lymfeklieren die rondom de luchtwegen en tussen de longen liggen. Dit gebeurt met een dunne slang, de bronchoscoop, waar een camera en een echokop op zit.

De bronchoscoop wordt via de mond in uw luchtpijp gebracht.

Als het nodig is, wordt via de echo-bronchoscoop weefsel uit de lymfeklieren gehaald. Dit gebeurt met een dunne naald en is pijnloos.

Als de arts voldoende weefsel heeft dan is het onderzoek klaar.

In totaal duurt het onderzoek ongeveer 45 minuten.

Voorbereiding

De avond vóór het onderzoek moet u vanaf 24.00 uur nuchter blijven.

Wel mag u op de ochtend van het onderzoek uw medicijnen innemen met een klein slokje water.

Uw medicijngebruik op de dag van het onderzoek

Bloedverdunners

Als u bloedverdunners gebruikt, bespreek dit dan met uw longarts. De longarts spreekt dan met u af of u hiermee moet stoppen.

Diuretica (plastabletten)

Ná het onderzoek neemt u plastabletten, omdat u tijdens het onderzoek niet naar de wc kunt.

Tabletten bij diabetes (suikerziekte)

Deze neemt u na het onderzoek, als u weer mag eten.

Insuline

Als u insuline spuit, bespreek dan met uw behandelend arts voor suikerziekte hoe u hiermee om moet gaan.

Het onderzoek

Om hoest en braakneigingen te voorkomen, worden uw keel en bovenste luchtwegen verdoofd met een spray. Die spray is bitter van smaak. Ook wordt er een verdovende vloeistof in de luchtwegen gedruppeld. Deze verdoving bemoeilijkt het slikken een beetje. Na ongeveer twee uur is de verdoving uitgewerkt.

Tijdens het onderzoek ligt u op een behandeltafel. U krijgt een slangetje in de neus om u tijdens het onderzoek extra zuurstof te kunnen geven. U krijgt ook een knijpertje aan uw vinger, waarmee we het zuurstofgehalte in het bloed controleren.

Na het inbrengen van de bronchoscoop zoekt de arts, via het echobeeld, de lymfeklier waar het weefsel weg wordt gehaald.

De luchtwegen worden door de bronchoscoop niet afgesloten. U kunt ontspannen blijven ademen.

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag u anderhalf uur niet eten of drinken, omdat u dan nog verdoofd bent en zich zou kunnen verslikken.

Afhankelijk van het verloop van het onderzoek, blijft u nog enige tijd in onze aparte rustruimte.

Na afloop van het onderzoek kunt u een aantal uren last hebben van onderstaande verschijnselen:

  • kortademigheid;
  • kriebelhoest;
  • pijnlijke keel;
  • ophoesten van bloed.

Deze verschijnselen zijn normaal en verdwijnen na een paar uur.

Risico’s en complicaties

Normaal gesproken hoest u na een paar uur geen bloed meer op. Gebeurt dat wel, dan kan er sprake zijn van een nabloeding. Infecties vormen ook een risico.

Wanneer moet u direct contact opnemen?

Als u na een paar uur nog steeds bloed ophoest en het erger lijkt te worden.

Als u de dag ná het onderzoek een van de volgende verschijnselen heeft:

  • koorts, hoger dan 38,5 °C;
  • toenemende benauwdheid.

Bel dan met de behandelkamer van Longgeneeskunde of met de Spoedeisende Hulp.

De uitslag

De uitslag van het verkregen lymfekliermateriaal krijgt u tijdens de controleafspraak met de arts. Uw arts bespreekt met u de resultaten en de eventuele behandeling.

Verhinderd

Kunt u niet naar een afspraak komen? Meld dit dan zo snel mogelijk bij de afdeling Longfunctie. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Longfunctie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Afdeling Longfunctie
040 – 239 56 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Longgeneeskunde kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/longgeneeskunde.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden