Echocardiografie van het hart (Doppler) (Folder)

Cardiologie Catharina Hart- en Vaatcentrum
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Echocardiografie van het hart (Doppler) (Folder)

Binnenkort komt u naar de afdeling Hartfunctie van het Catharina Ziekenhuis voor een echocardiogram van uw hart. Hierbij wordt het hart onderzocht met geluidsgolven die niet hoorbaar zijn voor het menselijke oor. Het doel van echocardiografie is om informatie te verkrijgen over de structuur en de functie van het hart en de hartkleppen.

Het uitgezonden en ontvangen geluid geeft ook informatie over de snelheid en de stroomrichting van het bloed dat door het hart stroomt (Doppler). Uw arts heeft met u besproken waarom dit onderzoek bij u wordt uitgevoerd. In deze folder vindt u meer informatie over dit onderzoek. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Voorbereiding

U mag vóór het onderzoek gewoon eten en drinken en (indien van toepassing) uw gebruikelijke medicijnen innemen.

Het onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de afdeling Hartfunctie. In verband met de duur van het onderzoek verzoeken wij u om op tijd aanwezig te zijn.

Een hartfunctielaborant of arts voert het onderzoek bij u uit. U wordt verzocht het bovenlichaam te ontbloten en op een onderzoeksbank te gaan liggen. Nadat drie plakelektroden zijn aangebracht om de hartslag te registreren, wordt u verzocht om op uw linkerzij te gaan liggen. Op een zendertje wordt gel aangebracht voor een goede geleiding van de geluidsgolven. De hartfunctielaborant plaatst deze zender op de huid. Deze zender zendt geluid uit naar het hartgebied. Behalve dat men het hart in beeld kan brengen, is het ook mogelijk de snelheid van de bloedstroom zichtbaar te maken. Door de versterker aan te zetten wordt de bloedstroom ook hoorbaar. Tijdens het onderzoek is het licht in de onderzoeksruimte gedimd om het beeld op de monitor duidelijk te maken. Het onderzoek is nagenoeg pijnloos.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de cardioloog bij uw volgende polikliniekbezoek. De afspraak hiervoor is vóór het onderzoek al met u gemaakt. Als u bent opgenomen in het ziekenhuis krijgt u de uitslag van de arts (-assistent) op de verpleegafdeling.

Verhinderd

Kunt u niet naar uw afspraak komen? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de afdeling Hartfunctie. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de afdeling Hartfunctie.

Als u opgenomen bent in het ziekenhuis, kunt u met uw vragen terecht bij een verpleegkundige op de verpleegafdeling waar u verblijft.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Hartfunctie
040 – 239 87 60

Kijk voor routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Hartfunctie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden