Echocardiogram via de slokdarm (TEE) (Folder)

Cardiologie Catharina Hart- en Vaatcentrum
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Echocardiogram via de slokdarm (TEE) (Folder)

Binnenkort komt u naar het Catharina Ziekenhuis voor een echocardiogram via de slokdarm (Trans Oesophagaal Echocardiogram, ofwel TEE). Een echocardiogram via de slokdarm is een inwendig onderzoek, waarbij het hart vanuit de slokdarm wordt bekeken. Dit gebeurt met een buigzame slang die geluidsgolven uitzendt en opvangt.

Het is goed om u te realiseren dat de situatie voor u anders kan zijn dan hier is beschreven.

Voorbereiding

Vanaf zes uur vóór het onderzoek mag u niet meer eten, drinken of roken. Medicijnen die u gebruikt, mag u innemen met een klein slokje water.

Het onderzoek

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op de afdeling Hartfunctie. Voordat het onderzoek begint, verzoeken wij u om uw eventuele gebitsprothese uit te doen. Heeft u eigen tanden dan krijgt u een zogenaamd ‘bitje’ in de mond om beschadiging aan de slang te voorkomen.

U wordt verzocht het bovenlichaam te ontbloten. Er worden drie plakelektroden op de borst aangebracht om de hartslag vast te leggen. Uw keel wordt verdoofd met een (onaangenaam smakende) spray. Als de verdoving werkt, wordt u verzocht om op uw rechterzij te gaan liggen. Vervolgens wordt de slang via uw mondholte in uw slokdarm geschoven, waarbij u gevraagd wordt om een paar keer te slikken. Dit om de slang wat makkelijker op zijn plaats te krijgen.

Door de zender in de slang wordt het hart zichtbaar en eventueel hoorbaar. Deze beelden worden vastgelegd.

Tijdens het onderzoek is het licht gedimd om het beeld op de monitor duidelijker te maken.

Combinaties met andere onderzoeken raden we af. Dit omdat u nuchter moet zijn en het voor u mogelijk te vermoeiend is.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Nazorg

U mag tot ongeveer een half uur na het onderzoek niet eten, drinken, snoepen of roken, omdat u zich door de verdoving kunt verslikken.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de cardioloog bij het volgende polikliniekbezoek.

Verhinderd

Kunt u niet naar uw afspraak komen? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de afdeling Hartfunctie. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een coassistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de  zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u uitdrukkelijk niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met de afdeling Hartfunctie.

Als u opgenomen bent in het ziekenhuis, kunt u met uw vragen terecht bij een verpleegkundige op de afdeling waar u verblijft.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Hartfunctie
040 – 239 87 60

Kijk voor routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Hartfunctie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden