Echogeleide punctie of biopsie (Folder)

Catharina Kanker Instituut Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Echogeleide punctie of biopsie (Folder)

Binnenkort heeft u een afspraak voor een echogeleide punctie of biopsie op de afdeling Radiologie. Dit is nodig voor verder onderzoek van een kleine hoeveelheid weefsel of cellen van een orgaan of lymfeklier.

In deze folder vindt u algemene informatie over het onderzoek. Het kan zijn dat het onderzoek bij u iets anders verloopt. Voor een biopsie van de lever, de spier of de nier zijn andere folders beschikbaar. Deze folders kunt u opvragen bij de betreffende polikliniek of bij de afdeling Radiologie.

Wat is een echogeleide punctie of biopsie?

Bij een punctie worden met een dunne naald cellen opgezogen en bij een biopsie wordt een klein stukje weefsel weggenomen. Na de punctie of biopsie gaat het weefsel naar het laboratorium, waar het verder wordt onderzocht.

De radioloog of aanvragend arts bepaalt of bij u een biopsie of punctie nodig is. De keuze is onder andere afhankelijk van de plaats en het orgaan dat moet worden onderzocht.

De radioloog neemt de punctie of biopsie met behulp van echografie. Echografie is een geavanceerde techniek, waarmee met behulp van geluidsgolven afbeeldingen van de organen worden gemaakt. Zo is het mogelijk om precies de plaats te bepalen waar bij u het stukje weefsel of de cellen moeten worden weggenomen.

Voorbereiding

Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze gewoon blijven gebruiken.

Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, moeten deze medicijnen soms tijdelijk gestopt worden. Het tijdelijk stoppen van bloedverdunnende medicijnen gebeurt altijd in overleg met uw behandelend arts. Het kan zijn dat voorafgaande aan een biopsie de dikte van uw bloed wordt bepaald.

Het verloop van het onderzoek

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de receptie van de afdeling Radiologie. U kunt daarna in de wachtkamer plaatsnemen. De doktersassistente roept uw naam als u aan de beurt bent. Tijdens het onderzoek komt u op een onderzoekstafel te liggen met het betreffende lichaamsdeel ontbloot.

Allereerst bepaalt de radioloog met het echoapparaat de plek waar de naald geplaatst moet worden. Daar wordt de huid schoongemaakt.

Bij een biopsie wordt de huid verdoofd. Ook wordt een steriele doek gelegd over de plaats waar de huid wordt aangeprikt. Als de verdoving werkt, maakt de radioloog een klein sneetje in de huid.

Een punctie gebeurt zonder verdoving, omdat de punctienaald net zo klein is als de verdovingsnaald. De radioloog prikt in het weefsel en ‘stuurt’ de naald naar de juiste plaats toe. Zodra de juiste plaats is gevonden, worden via de naald cellen opgezogen of wordt een stukje weefsel weggenomen.

Na het onderzoek wordt de huid weer schoongemaakt. U krijgt een gaasje of pleister op de plaats waar de punctie of biopsie heeft plaatsgevonden.

Is het onderzoek pijnlijk?

In het geval van een biopsie wordt de huid verdoofd. Desondanks kan het onderzoek soms toch iets pijnlijk zijn. Bij de dunne naald punctie is de prik vergelijkbaar met bloedprikken.

Duur onderzoek

De duur van het onderzoek is vijftien tot dertig minuten.

Nazorg

Na een punctie kunt u vrijwel altijd direct naar huis. Na een biopsie moet u mogelijk enkele uren bedrust houden om nabloedingen te voorkomen. Dit krijgt u vooraf te horen en daarna wordt u een aantal uren opgenomen op de afdeling Kortverblijf & dagverpleging.

Als de verdoving is uitgewerkt, kan de plek van de punctie of biopsie pijnlijk worden. Voor de pijn kunt u eventueel paracetamol tabletten innemen.

Als er een biopsie van de spier is gemaakt, mag u niet zelf naar huis rijden; in de andere gevallen mag dat wel. Probeer na het onderzoek nog een dag rustig aan te doen, zodat het wondje goed kan genezen. U kunt gewoon gaan werken, tenzij u zeer zwaar lichamelijk werk doet. De pleister mag u zelf verwijderen.

Mogelijke complicaties

  • hoewel de kans hierop erg klein is, kan er een bloeding ontstaan in het betreffende lichaamsdeel optreden.
  • het is mogelijk dat er een blauwe plek ontstaat in de huid.

Uitslag

Het celmateriaal of het weefsel dat bij dit onderzoek is verkregen, wordt in het laboratorium onderzocht. De uitslag hiervan zal na ongeveer één week bij uw behandelend arts zijn. De arts bespreekt de uitslag met u.

Verhinderd

Kunt u niet naar een afspraak komen? Meld dit dan uiterlijk 24 uur voor uw afspraak bij de afdeling Radiologie. Zonder berichtgeving kan het onderzoek bij u in rekening worden gebracht.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met uw behandelend arts of met de afdeling Radiologie.

Bij vragen of problemen (zoals nabloeden of veel pijn) kunt u contact opnemen met de polikliniek waar u onder behandeling bent of met de afdeling Radiologie. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedpost (Huisartsenpost).

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Radiologie
040 – 239 85 65

Spoedpost (Huisartsenpost)
088 – 876 5151

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie

© 2022 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden