Echogeleide punctie of biopsie (Folder)

Catharina Kanker Instituut Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Echogeleide punctie of biopsie (Folder)

Uw behandelend arts heeft voor u een punctie of biopsie onder echogeleide aangevraagd. Bij dit onderzoek wordt een stukje weefsel, cellen en/of beetje vocht weggenomen en in het laboratorium nader bekeken op mogelijke afwijkingen.

In deze folder vindt u algemene informatie over het onderzoek. Het kan zijn dat het onderzoek bij u iets anders verloopt. Voor een biopsie van de nier of de spier zijn er andere folders beschikbaar. Deze folders kunt u bekijken op de website van het ziekenhuis of opvragen bij de betreffende polikliniek of bij de afdeling Radiologie.

Wat is een echogeleide punctie of biopsie?

De radioloog of uw behandelend arts bepaalt of bij u een biopsie of punctie nodig is. De keuze is onder andere afhankelijk van de plaats, en het orgaan dat onderzocht moet worden. Uw behandelend arts informeert u hier zo nodig over.

De radioloog neemt de punctie of biopsie af met behulp van echografie.

Echografie is een geavanceerde techniek, waarmee met behulp van geluidsgolven afbeeldingen van de organen worden gemaakt. Zo is het mogelijk om precies de plaats te bepalen waar bij u het stukje weefsel of de cellen moeten worden weggenomen.

In geval van een biopsie wordt de plek lokaal verdoofd. Bij een punctie is dit vaak niet nodig.

Voorbereiding

Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze gewoon blijven gebruiken.

Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, moeten deze medicijnen soms tijdelijk gestopt worden. Het tijdelijk stoppen van bloedverdunnende medicijnen gebeurt altijd in overleg met uw behandelend arts. Het kan zijn dat voorafgaande aan een biopsie de dikte van uw bloed wordt bepaald.

Medicatie

Alle medicatie, behalve bloedverdunners, mag u gewoon blijven gebruiken. Als u bloedverdunners gebruikt, dan moeten deze soms tijdelijk gestopt worden. Dit gebeurt altijd in overleg met uw behandelend arts. Soms wordt vooraf ook bloed afgenomen om de stollingswaarde te bepalen.

Opname Kortverblijf & dagverpleging

In het geval van een biopsie kan het nodig zijn dat u wordt opgenomen op de afdeling Kort Verblijf. Hier krijgt u de juiste voorbereiding en moet u vaak ook na het afnemen van het biopt nog een aantal uur verblijven.

Het is belangrijk dat u zich een geruime tijd voor de afspraak van het biopt meldt op de afdeling Kort Verblijf. De juiste tijd krijgt u via uw behandelend arts of via de poli te horen. Wanneer u op de afdeling bent, krijgt u een bed en wordt u naar de afdeling radiologie gebracht. 

Let op: Wanneer u de afspraak voor de biopsie om 8.30 uur heeft, dient u zich om 8.30 uur te melden aan de balie van de afdeling Radiologie. U wordt door de afdeling Radiologie opgenomen en wordt na de biopsie naar de afdeling Kortverblijf gebracht.

U mag op de dag van opname alleen een licht ontbijt nuttigen (kopje thee met een beschuit).

Wij raden u aan om waardevolle bezittingen zoals groot geld, andere waardepapieren en sieraden, thuis te laten. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor vermissing, beschadiging of diefstal van geld, sieraden of andere persoonlijke eigendommen.

Het verloop van het onderzoek

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de aanmeldzuil van de afdeling Radiologie (Als u wordt opgenomen via Kort Verblijf dan wordt u gebracht). De doktersassistente roept u binnen als u aan de beurt bent. Tijdens het onderzoek komt u op een onderzoeksbank te liggen en wordt het betreffende lichaamsdeel ontbloot. Allereerst bepaalt de radioloog met het echoapparaat de plek waar de naald geplaatst moet worden. De huid wordt gedesinfecteerd met alcohol.

Biopsie

Bij een biopsie wordt de huid verdoofd. Ook wordt een steriele doek gelegd rondom de plaats waar de huid wordt aangeprikt. Wanneer de verdoving is ingewerkt, maakt de radioloog een klein sneetje in de huid. Vervolgens wordt er met een naald één of meerdere biopten genomen.

Punctie

Een punctie gebeurt zonder verdoving, omdat de punctienaald net zo dun/klein is als de verdovingsnaald. De radioloog prikt in het weefsel en ‘stuurt’ de naald naar de juiste plaats toe. Dan worden er via de naald cellen opgezogen.

Na het onderzoek wordt de huid weer schoongemaakt. U krijgt dan een gaasje of pleister op de plaats waar de punctie of biopsie heeft plaatsgevonden.

Is het onderzoek pijnlijk?

In het geval van een biopsie wordt de huid verdoofd. Desondanks kan het onderzoek soms gevoelig zijn.
Bij een (dunne naald) punctie is de prik vergelijkbaar met bloedprikken.

Duur onderzoek

Het onderzoek duurt 15 a 30 minuten.

Nazorg

Na een punctie kunt u vrijwel altijd direct naar huis.

Na een biopsie moet u meestal enkele uren bedrust houden om nabloedingen te voorkomen. Dit gebeurt op de afdeling Kort Verblijf. Hier wordt u goed in de gaten gehouden. Verder kan, als de verdoving is uitgewerkt, de plek van de biopsie pijnlijk worden of beurs aanvoelen. U mag indien nodig paracetamol innemen tegen de pijn (maximaal 4x per dag 1000mg).

Probeer na het onderzoek nog een dag rustig aan te doen, zodat het wondje goed kan genezen. U kunt gewoon gaan werken, tenzij u zeer zwaar lichamelijk werk doet. De pleister mag u zelf verwijderen.

Als er een biopsie van de spier is gemaakt, mag u niet zelf naar huis rijden; in alle andere gevallen mag dat wel.

Mogelijke complicaties

  • hoewel de kans hierop gelukkig erg klein is, kan er een bloeding ontstaan in het betreffende lichaamsdeel optreden. In zeldzame gevallen is een opname of operatie noodzakelijk.
  • Bij punctie en/of biopten van de long kan een klaplong ontstaan. Meestal herstelt dit vanzelf, maar soms is het nodig een slangetje (drain) te plaatsen om dit te verhelpen.
  • Een blauwe plek ter plaatse van de punctie of het biopt is niet ongebruikelijk, zeker wanneer u bloedverdunners gebruikt.

Uitslag

Het celmateriaal of het weefsel dat bij dit onderzoek is verkregen, wordt in het laboratorium onderzocht. De uitslag zal na ongeveer één week bij uw behandelend arts zijn. De arts bespreekt de uitslag met u.

Verhinderd?

Kunt u niet naar een afspraak komen? Meld dit dan uiterlijk 24 uur voor uw afspraak bij de afdeling Radiologie. Zonder berichtgeving kan het onderzoek bij u in rekening worden gebracht.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met uw behandelend arts of met de afdeling Radiologie.

Bij vragen of problemen (zoals nabloeden of veel pijn) kunt u contact opnemen met de polikliniek waar u onder behandeling bent of met de afdeling Radiologie. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedpost (Huisartsenpost).

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Radiologie
040 – 239 85 65

Spoedpost (Huisartsenpost)
088 – 876 5151

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden