Een borstoperatie in dagbehandeling (Folder)

Chirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Een borstoperatie in dagbehandeling (Folder)

Uw behandelend chirurg en/of nurse practitioner heeft met u besproken dat bij u een operatie aan de borst gaat plaatsvinden in dagbehandeling. In deze folder vindt u meer informatie over de gang van zaken.

Voorbereiding op de operatie

Het is belangrijk dat u de onderstaande voorbereidingen zelf heeft getroffen:

  • Als u na de operatie naar huis gaat, mag u nog niet alles zelf doen, maar heeft u de eerste 48 uur hulp nodig, mantelzorg genoemd. Het is belangrijk dat u dit zelf geregeld heeft
  • U heeft van de anesthesist een recept gekregen om medicijnen tegen de pijn bij uw apotheek te halen. Deze medicijnen moeten vóór uw opname bij u in huis zijn, zodat u deze kunt gebruiken als u weer thuis komt.
  • De avond vóór uw operatie mag u vanaf 24.00 uur ’s nachts niet meer eten, drinken of roken, vanwege de narcose.
  • Soms is het om medische redenen nodig om alsnog een nacht te blijven in het ziekenhuis. Daarom adviseren wij u om toch nachtkleding, ondergoed en toiletartikelen mee te nemen bij uw opname.

De opname

U wordt voor deze ingreep op de dag van uw operatie opgenomen op de afdeling Kortverblijf en Dagverpleging. U kunt zich dan melden bij de balie. Meer informatie over de praktische gang van zaken tijdens uw opname vindt u in de brochure ‘Opnamewijzer’.

Na de operatie

Als de operatie achter de rug is, wordt u weer teruggebracht naar de verpleegafdeling. In de wond zit dan nog een drain. In principe verwijdert een verpleegkundige deze voordat u naar huis gaat. De verpleegkundige houdt in de gaten hoe u zich voelt. Uw bloeddruk en temperatuur worden gemeten en uw wond wordt gecontroleerd.

Als u niet misselijk bent en u zich goed voelt krijgt u wat te eten en te drinken aangeboden. U moet tenminste iets gegeten en gedronken hebben en geplast hebben, voordat u naar huis kunt. Natuurlijk is het belangrijk dat de pijn onder controle is en dat u zich goed genoeg voelt om naar huis te kunnen gaan. De mammacare-verpleegkundige brengt u een bezoek en regelt voor u de verdere afspraken binnen het Borstkankercentrum.

Pijn

Als u na de operatie pijn heeft, vertel dit dan gerust aan de verpleging. Zij kunnen u dan een goede pijnstiller geven. De anesthesist heeft u een pijnschema gegeven voor als u weer thuis bent. Als u zich aan dit schema houdt, zal u merken dat de pijn vermindert.

Ontslag

Als u zich goed voelt mag u enkele uren na de ingreep naar huis. Gewoonlijk is de drain verwijderd voordat u naar huis gaat. Het kan echter zijn dat de drain nog niet verwijderd kan worden. U gaat dan naar huis met een drain. De mammacare-verpleegkundige legt u uit hoe u uw wond en eventueel de drain moet verzorgen. Natuurlijk krijgt u de noodzakelijke materialen mee, zoals pleisters om de wond te kunnen verzorgen en een extra drainfles, als u met drain naar huis gaat. In dat geval krijgt u ook een lijstje mee om bij te houden hoeveel vocht er per dag in het flesje is gelopen. De mammacare verpleegkundige bekijkt wanneer de drain kan worden verwijderd, in overleg met de chirurg. De mammacare verpleegkundige verwijdert de drain dan op de polikliniek van het Borstkankercentrum.  De volgende dag belt de mammacare-verpleegkundige u tussen 9.00 en 11.00 uur om te horen hoe het met u is gegaan.

Afspraken

Bij uw ontslag krijgt u een afspraak bij de mammacare-verpleegkundige voor de controle van de wond en eventueel de drain op de polikliniek. U krijgt ook een afspraak mee voor de uitslag van het weefselonderzoek bij de chirurg in het Borstkankercentrum, na ongeveer twee weken.

Wanneer moet u na de operatie contact opnemen?

In de onderstaande gevallen is het belangrijk dat u contact opneemt met het ziekenhuis:

  • bij roodheid of zwelling van de borst;
  • als u koorts krijgt hoger dan 38 graden Celsius;
  • wanneer de wond gaat bloeden.

Als een van deze problemen thuis ontstaan op de dag dat u bent geopereerd, of diezelfde avond of nacht, neem dan contact op met de afdeling Kortverblijf & dagverpleging. Ontstaan deze problemen daarna, dan kunt u tussen 09.00 en 10.00 uur terecht bij de mammacare-verpleegkundige.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de nurse practioner.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
Telefoon 040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Nurse practioner
040 – 239 66 00

Afdeling Kortverblijf & dagverpleging
040 – 239 87 77

Mammacare-verpleegkundige
040 – 239 75 66

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Chirurgie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/chirurgie


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden