Een gebroken neus (Folder)

Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Een gebroken neus (Folder)

Uw KNO-arts heeft voorgesteld om uw gebroken neus recht te zetten. Deze folder geeft u informatie over wat de KNO-arts in het Catharina Ziekenhuis met u besproken heeft, zodat u na het gesprek alles nog eens kunt nalezen.

Een gebroken neus

Van een gebroken neus is sprake als de neus betrokken is bij een (onge)val, slag of stoot. Hierdoor kan er schade zijn ontstaan. Dit kan aan zowel de buitenkant als aan de binnenkant. Als de neus gebroken is, dan staat de neus scheef of is aan één zijde ingedeukt. Er is ook bijna altijd sprake van een neusbloeding die vaak na korte tijd vanzelf stopt.

Wat moet er gebeuren?

Als de neus gebroken is, dan kan de KNO-arts de neus binnen vijf dagen rechtzetten. Dit gebeurt meestal op de polikliniek KNO met een plaatselijke verdoving.

Na vijf dagen kan de gebroken neus al weer enigszins vastgegroeid zijn waardoor de neus scheef staat. Dan kan het nodig zijn om de neus onder narcose recht te zetten. Daar gaat deze folder over.

Voorbereiding op de operatie

Pre-operatieve screening

Bij elke patiënt die een operatie ondergaat bekijkt de anesthesioloog eerst of de operatie extra gezondheidsrisico’s oplevert. Dit noemen we pre-operatieve screening. Nadat u met de KNO-arts heeft afgesproken dat u geopereerd wordt, krijgt u een verwijzing naar de polikliniek Pre-operatieve screening.

Bij de Pre-operatieve screening vult u een vragenlijst in over uw medische geschiedenis. Daarna heeft u een gesprek met een verpleegkundige of anesthesioloog die u vragen stelt. Dit gaat over uw gezondheid, medicijnen die u gebruikt, allergieën, doorgemaakte ziekten en eerdere operaties. Ook krijgt u uitleg over de vorm van verdoving (anesthesie). Afhankelijk van uw leeftijd en ziektegeschiedenis is het mogelijk dat de anesthesioloog u doorverwijst naar een internist, cardioloog of longarts voor aanvullend onderzoek.

Gebruikt u medicijnen? Neem dan een overzicht mee van de medicijnen die u gebruikt. De anesthesioloog spreekt met u af hoe u met uw medicijnen om moet gaan op de dagen rondom de operatie.

U krijgt de brochure ‘Anesthesie’ van de arts of verpleegkundige op de polikliniek Pre-operatieve screening. In die brochure leest u meer over de vorm van verdoving die u krijgt en de gang van zaken op de dag van de operatie. Ook leest u in die brochure belangrijke informatie over hoe u die dag om moet gaan met eten, drinken en roken.

De pre-operatieve screening is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur, via telefoonnummer 040 – 239 85 01.

De opname

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich op de afdeling. U wordt ontvangen door een verpleegkundige. De verpleegkundige wijst u de weg op uw kamer, bespreekt alle gegevens met u en meet uw temperatuur, polsslag en bloeddruk. U krijgt een injectie om bloedstolsels in de bloedbaan (trombose) te voorkomen. Soms is het nodig om bloed af te nemen, bijvoorbeeld als u bloedverdunners gebruikt. De verpleegkundige geeft u een operatiehemd en een polsbandje met uw naam en geboortedatum. Als u aan de beurt bent, rijdt de verpleegkundige u in uw bed naar de voorbereidingkamer van de operatiekamers waar een operatiemedewerker de zorg voor u overneemt.

De operatie

De KNO-arts gebruikt tijdens de operatie een speciale tang waarmee het neusbot wordt vastgepakt en op de juiste plaats wordt gezet.

Als de operatie klaar is dan krijgt u in elke neushelft een tampon. Aan de buitenkant van de neus wordt een kunststof kapje of een gipsspalkje vastgeplakt met pleisters. De tampons en het kapje steunen de neus aan de binnen- en buitenkant. Dit blijft vijf dagen zitten zodat de neus in de juiste stand kan vastgroeien. Deze operatie geeft geen littekens.

Na de operatie

Als u onder narcose bent geweest dan blijft u in de uitslaapruimte van de operatiekamers tot u goed wakker bent. Als u plaatselijke verdoofd bent dan kunt u meteen naar huis.

Het gaasverband of de tampons geven een drukkend gevoel in de neus en soms wat hoofdpijn. U kunt niet door de neus ademen en krijgt daardoor een droge mond. Het is mogelijk dat uw ogen tranen.

De onderkant van uw neus is bedekt met een gaasje. De verpleegkundige verschoont dit regelmatig. In het belang van een goede genezing mag u de eerste uren na de operatie niet uit bed. Als het drinken, eten en plassen goed gaat, verwijdert de verpleegkundige het infuus. Na een aantal uren mag u uit bed, maar u moet nog wel rustig aan doen. Als u zich na verloop van tijd goed voelt, mag u naar huis. U krijgt een afspraak voor een controle bij de KNO-arts.

Controle na de operatie

Ongeveer vijf dagen na de operatie worden de tampons en het neuskapje verwijderd. Het is normaal dat u daarna de eerste uren wat vers bloed of bloederig slijm uit de neus verliest.

Om korstvorming tegen te gaan, begint u met het gebruik van een neusspray met zoutoplossing. U krijgt hierover uitleg van de arts of verpleegkundige. Zij leggen ook uit hoe u de neus kunt spoelen met zout water.

Tijdens de controle bepreekt u met de KNO-arts wanneer u weer kunt gaan werken, naar school kunt gaan of kunt gaan sporten.

Leefregels voor de eerste week thuis

De eerste week na de operatie moet u voorkomen dat er drukverhoging in uw neus ontstaat. Volg daarom de volgende adviezen op:

  • Til geen zware dingen en doe geen zwaar werk.
  • Pers niet te hard tijdens de ontlasting.
  • Snuit de neus alleen voorzichtig of haal de neus voorzichtig op.
  • Open uw mond als u moet niezen; er ontstaat dan minder druk in de neus. Als er nog tampons in de neus zitten, kan een niesbui geen schade veroorzaken.

Warmte verwijdt de bloedvaten waardoor u makkelijker zou kunnen bloeden. Om een nabloeding te voorkomen houdt u zich de eerste dagen aan de volgende leefregels:

  • Laat uw eten en drinken iets afkoelen, voordat u gaat eten.
  • Maak geen gebruik van sauna of zonnebank.
  • Blijf de eerste drie dagen uit de zon.
  • Douche niet te heet.

Realiseert u zich dat de uitwendige neus en het neustussenschot pas na ongeveer zes weken goed zijn vastgegroeid. In deze periode kunt u daarom geen balsporten doen.

Pijnbestrijding

Na een neusoperatie hebben de meeste patiënten weinig pijn. Een lichte pijn in en rond de neus is normaal. Neem de dagen drie keer per dag twee tabletten paracetamol van 500 mg. Dit betekent om de acht uur 1000 mg. Als u andere pijnstillers mag hebben of nodig heeft dan wordt dat met u besproken.

Mogelijke complicaties en risico’s

Heel soms treedt een neusbloeding op. Neem dan contact op met de polikliniek KNO.

Wanneer neemt u contact op?

  • Als de neus gaat bloeden
  • Als u koorts krijgt boven de 38,5° C

Overdag tussen 08.00 tot 17.00 uur belt u met de polikliniek KNO.

’s Avonds en ’s nachts belt u met de Spoedeisende Hulp (SEH).

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek KNO.

Als u wilt, kunt u iemand meenemen naar de gesprekken om mee te luisteren en belangrijke zaken voor u op te schrijven.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek KNO
040 – 239 71 30

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek KNO kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/keel-neus-en-oorheelkunde


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden