Solumedrolkuur (Folder)

Neurologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Solumedrolkuur (Folder)

Binnenkort wordt u in het Catharina Ziekenhuis opgenomen voor een so­lumedrolkuur op de afdeling Kortverblijf & dagverpleging. In deze folder beschrijven we wat een solumedrolkuur is, waarvoor de kuur wordt voorgeschreven en hoe de opname voor een kuur verloopt.

Wat is een solume­drolkuur?

Een solumedrolkuur is een infuuskuur met methylprednisolon. Solumedrol is de produktnaam van het medicijn en methylprednisolon is de naam van de werkzame stof. Methylprednisolon is een synthetische stof die verwant is aan het natuurlijke bijnierschorshor­moon (corticosteroïd). Het heeft een sterk ontstekingsremmend effect en wordt voor de behandeling van ver­schillende aandoeningen gebruikt.

Wie krijgt deze kuur?

Het medicijn wordt onder andere gebruikt bij mensen die lijden aan multiple sclerose, afgekort MS. MS is een ziekte waarbij om onbekende redenen ontstekingen ontstaan in de hersenen, het ruggemerg en/of de oogzenuw. Deze ontstekingen kunnen klachten geven en op termijn tot be­perkingen leiden. Ontstekingen, ook wel terugvallen of schubs genoemd, kunnen komen en gaan. Meestal worden de klachten van een terugval vanzelf minder, maar dit kan weken tot maanden duren. Daarnaast kan het voorkomen dat het herstel na een terugval niet meer volledig is.

Wat is het effect?

Methylprednisolon kan een terugval van MS remmen of het herstel na een terugval bevorderen. Dit effect treedt soms al op na enkele dagen, maar vaak pas later.

Bijwerkingen

De bijwerkingen van de methylpred­nisolon zijn meestal mild en niet iedereen heeft er in dezelfde mate last van. De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

  • slaapproblemen;
  • metaalsmaak in de mond tijdens de toediening;
  • versnelde hartslag en een opge­jaagd gevoel;
  • zuurbranden;
  • lichte hoofdpijn;
  • vasthouden van vocht;
  • minder plassen en dikkere voeten.

Wanneer het medicijn niet gebruiken?

Methylprednisolon mag niet gegeven worden als u:

  • koorts heeft;
  • een maagzweer heeft;
  • tuberculose heeft gehad.

Suikerziekte (diabetes mellitus)

Als u lijdt aan suikerziekte (diabetes mellitus) zijn bijzondere maatregelen noodzakelijk. Methylprednisolon ver­oorzaakt namelijk een stijging van het bloedsuikergehalte. Als u suikerziekte heeft, wordt daarom bij u dagelijks het bloedsuikergehalte bepaald. Als u niet bekend bent met suikerziekte wordt uw bloedsuikergehalte alleen bepaald als u klachten heeft zoals: dorst, veel drinken en veel plassen.

Opname, toediening en controles

Op de eerste dag meldt u zich in het ziekenhuis op de afdeling die de secretaresse aan u heeft doorgegeven. Meestal vindt de behandeling ’s ochtends plaats. De verpleegkundige heeft met u een kortdurend opnamege­sprek. Daarna wordt de infuusnaald ingebracht en krijgt u de methylpred­nisolon toegediend. Voor en na de toediening wordt uw bloeddruk en hartslag gemeten.

De ervaring leert dat het beter is om tijdens de toediening van de medicij­nen op bed te liggen. Het toedienen van de medicijnen duurt één tot anderhalf uur. Daarna spoelt de ver­pleegkundige het infuussysteem door en wordt het systeem afgekoppeld. De infuusnaald blijft zitten en wordt afgebonden met een verband. Tenzij er met u andere afspraken gemaakt zijn, mag u na de behandeling naar huis. De totale duur van de behandeling kan variëren van drie tot vijf dagen. Ook de dosering van de medicijnen kan variëren van 500 tot 1000 mg per keer.

Nazorg

Na het toedienen van het medicijn is het verstandig nog een half uur rustig aan te doen. Voelt u zich na dat half uur goed, dan kunt u de dagelijkse activiteiten weer hervatten. Het kan zijn dat u zich de eerste dagen na de kuur vermoeid voelt. De controleafspraak bij de neuroloog wordt meestal vier tot zes weken na de behandeling gepland.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze fol­der nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek Neurologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Neurologie
040 – 239 94 00

Afdeling Kortverblijf & dagverpleging
040 – 239 87 77

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Neurologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/neurologie


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden