Electromyogram (EMG) (Folder)

Neurologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Electromyogram (EMG) (Folder)

U heeft een afspraak voor een elektromyogram op de afdeling Klinische Neurofysiologie. Een elektromyogram (afgekort EMG) is een spier- en zenuwonderzoek waarbij de elektrische activiteit van verschillende spieren en zenuwen wordt geregistreerd.

Deze elektrische activiteit maakt u zelf; hij ontstaat door de werking van spieren en zenuwcellen. Een EMG-apparaat kan deze activiteit in beeld weergeven en registreren. Het is goed om u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie iets anders kan zijn dan in deze folder staat beschreven.

Voorbereiding door de patiënt

Wij verzoeken u dringend op de dag van het onderzoek géén huidcrème te gebruiken. Dit heeft namelijk tot gevolg dat de elektroden die gebruikt worden niet goed blijven plakken en dat de meting niet uitgevoerd kan worden. Op de dag van het onderzoek meldt u zich op de afgesproken tijd bij de polikliniek Neurologie. Het is belangrijk voor het onderzoek dat uw handen en/of voeten voldoende warm zijn. Voorafgaand het EMG-onderzoek zullen uw handen en/of voeten op de onderzoeksafdeling worden opgewarmd met warm water.Indien u bloedverdunnende middelen als Acenocoumarol of Marcoumar gebruikt, moet u dit voorafgaand aan het onderzoek melden.

Er worden verschillende spier- en zenuwgebieden van het lichaam onderzocht. De plaats van het onderzoek wordt bepaald door uw klachten en de bevindingen tijdens het onderzoek. Vaak is het onderzoek gericht op de armen, handen, benen en voeten. Wij vragen u soms om de pantalon, schoenen en (panty)sokken, of uw blouse/trui uit te trekken.

Het onderzoek

De laborante vraagt u om op de onderzoektafel te gaan liggen en te ontspannen. Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van zilveren plaatjes die op de huid worden geplakt en/of van een dun naaldje dat via de huid in de spier wordt gebracht. Vervolgens krijgt u via een apparaatje op de huid stroomstootjes toegediend om de zenuwen te prikkelen. Dit is volstrekt ongevaarlijk. De stroompjes kunnen een onaangenaam gevoel geven.

Het EMG-apparaat registreert hierna de zenuwgeleidingstijd. Dit is de tijd die de zenuw nodig heeft om de toegediende prikkel naar de spier te geleiden. Het gehele onderzoek duurt ongeveer 10 tot 30 minuten. De uitslag krijgt u bij het volgende bezoek aan uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Klinische Neurofysiologie, of met de polikliniek Neurologie.

Als u om dringende redenen uw afspraak niet kunt nakomen, neem dan tijdig contact op met een van de bovengenoemde afdelingen.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Klinische Neurofysiologie
040 – 239 94 50

Polikliniek Neurologie
040 – 239 94 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Neurologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/neurologie


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden