Elektroconvulsietherapie (ECT) (Folder)

Psychiatrie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Elektroconvulsietherapie (ECT) (Folder)

Uw behandelend psychiater heeft voor u een behandeling met elektroshocktherapie of elektroconvulsietherapie (ECT-behandeling) afgesproken. In deze folder vindt u algemene informatie over elektroconvulsietherapie. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier beschreven.

Wat is ECT

Bij psychiatrische aandoeningen, zoals een depressie, is het evenwicht tussen bepaalde stoffen in de hersenen verstoord. Deze stoffen (neurotransmitters) zorgen ervoor dat signalen van de ene zenuwcel naar de andere worden doorgegeven.

De elektrische ontlading die met ECT gepaard gaat, kan de balans van deze stoffen in de hersenen herstellen. Deze elektrische ontlading veroorzaakt een epileptische aanval, die stuiptrekkingen (convulsies) bij de patiënt veroorzaakt. Het is gebleken dat ECT een veilig en werkzaam onderdeel van de behandeling kan zijn. ECT is een effectieve behandelmethode bij depressies en bij enkele andere psychiatrische ziektebeelden en wordt al vele jaren toegepast.

Wanneer wordt ECT toegepast

ECT wordt vrijwel alleen toegepast bij patiënten die lijden aan een ernstige stemmingsstoornis, meestal een depressie. Patiënten komen in aanmerking voor de therapie als:

  • eerdere behandelingen met medicijnen niet voldoende geholpen hebben;
  • eerdere behandelingen onvoldoende duurzaam zijn geweest;
  • eerdere behandelingen te veel bijwerkingen opleveren.

Voordat tot de behandeling wordt overgegaan moet de patiënt (die in staat is zijn wil te bepalen) hiervoor schriftelijke toestemming geven.

Tijdens een ECT-behandeling kan de patiënt op elk moment zijn beslissing heroverwegen of de gegeven toestemming weer intrekken. De arts die de behandeling uitvoert, zorgt voor goede en duidelijke informatie voor en tijdens de behandeling.

Is de patiënt door een ernstige depressieve toestand niet in staat om toestemming te verlenen, dan kan de wettelijk vertegenwoordiger van de patiënt (bijvoorbeeld een familielid) toestemming geven. Dit totdat de patiënt weer zelf in staat is om zijn belangen te behartigen.

Hoeveel behandelingen zijn nodig?

Het aantal ECT-behandelingen is per patiënt verschillend. Ook het effect van de behandeling kan per patiënt verschillen. De behandelingen vinden 2 maal per week plaats en gemiddeld worden er 6 tot 12 behandelingen gegeven. Met de behandeling wordt doorgegaan tot het maximaal haalbare resultaat.

Bijwerkingen en risico’s

De meest voorkomende bijwerkingen na de behandeling zijn:

  • lichte hoofdpijn
  • misselijkheid
  • lichte spierpijn
  • keelpijn
  • geheugen- en concentratieproblemen.

Gewoonlijk verdwijnen de geheugenproblemen en de andere bijwerkingen na het stoppen met de ECT binnen enkele weken. Bij uitzondering kan het herstel van geheugenproblemen pas na enkele maanden optreden.

De ECT-behandeling

De dagen voorafgaand aan de ECT worden een aantal lichamelijke onderzoeken gedaan. Deze lichamelijke onderzoeken bestaan onder andere uit een ECG (hartfilmpje) en bloedafname. Als voorbereiding brengt u ook een bezoek aan de polikliniek Pre-operatieve Screening.

Deze onderzoeken zijn nodig om op een verantwoorde manier de behandeling uit te voeren. Verder verricht uw behandelend psychiater nog psychiatrisch onderzoek. De kans bestaat dat uw medicatie wordt aangepast.

Op de dag van de behandeling dient u nuchter te zijn.

De ECT-behandeling vindt plaats op de operatieafdeling. Bij de behandeling zijn uw behandelend psychiater, anesthesioloog en psychiatrisch- en operatieverpleegkundigen betrokken.

Voordat u naar de operatieafdeling gaat, doucht u zich en krijgt u een operatiehemd aan. Ook is het verstandig om nog even naar het toilet te gaan. U wordt door de afdelingsverpleegkundigen naar de operatie-afdeling gebracht.

Daar wordt u aangesloten op bewakingsapparatuur en wordt er een infuus ingebracht. De anesthesioloog dient u een slaapmiddel toe via het infuus. Ook wordt er een spierverslappend middel toegediend. Vervolgens wordt er door uw behandelend psychiater een kortdurende elektrische stroomstoot bij u toegediend. Hierdoor treedt, gedurende 30 tot 60 seconden, een epileptische aanval op. Voor, tijdens en na de ECT-behandeling worden alle belangrijke lichamelijke functies goed gecontroleerd.

Enkele minuten na de behandeling wordt u weer wakker uit de narcose.

De afdelingsverpleegkundigen brengen u weer naar uw kamer. Hier herstelt u van de behandeling. In overleg met de verpleeg-kundige wordt bepaald wanneer u uit bed kunt en weer kunt eten en drinken.

Vervolg

Over het algemeen is ECT een doeltreffende manier van behandelen. Na de behandeling met ECT is het belangrijk dat u bepaalde medicijnen blijft gebruiken om het effect van de ECT-behandeling in stand te houden.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Psychiatrie.

Contactgegevens

Afdeling Psychiatrie, gebouw M
040 – 239 90 40


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden