Embolisatie (Folder)

Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Embolisatie (Folder)

U ondergaat binnenkort een embolisatie van uw bloedvaten. In deze folder vindt u informatie over deze behandeling.

Wat is een embolisatie?

Embolisatie betekent het dichtmaken of afsluiten van een bloedvat. Bij deze behandeling worden bloedvaten dichtgemaakt die afwijkend zijn. Dit kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om u op een operatie voor te bereiden en ernstig bloedverlies te voorkomen. Soms is het nodig om bepaalde vaatafwijkingen te behandelen. Embolisatie vindt plaats op de afdeling Radiologie. Bij deze behandeling worden eerst de bloedvaten zichtbaar gemaakt met behulp van contrastvloeistof. Met speciale katheters en materialen worden de bloedvaten die afwijkend zijn vervolgens dichtgemaakt.

Aandachtspunten

 • Voor vrouwen: röntgenonderzoek kan beter niet worden gedaan als (de kans bestaat dat) u zwanger bent. Bij twijfel moet het onderzoek worden gedaan binnen tien dagen na de eerste dag van de menstruatie. Verander zo nodig uw afspraak. Tevens mag na contrasttoediening 24 uur lang geen borstvoeding gegeven worden.
 • Contrastvloeistof: in de contrastvloeistof zit een jodiumverbinding. Jodiumhoudende stoffen kunnen een allergische reactie veroorzaken bij mensen die overgevoelig zijn voor deze stoffen. Daarom is het belangrijk te weten of u hier overgevoelig voor bent. Als dat zo is, moet u dit bespreken met uw behandelend specialist. Wilt u het ook voor het onderzoek zeggen tegen de laborant(e) of radioloog?
 • Bloedverdunners: wanneer u bloedverdunnende middelen gebruikt (bijvoorbeeld Marcoumar of Sintrom) kan het zijn dat u tijdelijk moet stoppen met deze middelen. Meld het aan uw arts als u deze middelen gebruikt.
 • Diabetus mellitus patiënt: als u daarvoor Metformine of Glucophage gebruikt kan het zijn dat u tijdelijk moet stoppen met deze middelen. Meld het aan uw arts als u deze middelen gebruikt.
 • Slechte nierfunctie: als u onder behandeling bent bij een specialist wegens slecht functioneren van uw nieren is het belangrijk dat u dit meldt aan uw arts.

Voorbereiding

 • Vena spermatica of vena ovarica embolisatie (poliklinisch): vanaf drie uur vóór het onderzoek mag u niets meer eten. Drinken van helder vocht (zoals water, thee en bouillon) is tot één uur vóór het onderzoek wel toegestaan. U dient er rekening mee te houden dat u na afloop van het onderzoek niet zelf naar huis kunt rijden. Het is belangrijk om vervoer te regelen.
  U meldt zich op de afdeling Radiologie. Op de röntgenkamer wordt gevraagd om u uit te kleden inclusief onderbroek; uw hemd of T-shirt mag aanblijven. Het is aan te raden een ruimzittende broek aan te doen, omdat u na de behandeling een drukverband om uw lies heeft.
 • Embolisatie met dagopname (klinisch): de arts op de polikliniek heeft u verteld dat u voor deze behandeling wordt opgenomen. Meestal is dit voor één of twee dagen. Het kan echter zijn dat u aansluitend wordt geopereerd. U blijft dan uiteraard langer in het ziekenhuis. Op de dag van het onderzoek krijgt u een licht ontbijt. Als de behandeling ’s middags wordt gedaan, krijgt u ook een lichte lunch. Hierna mag u niets meer eten of drinken.

Verloop van het onderzoek

Om het onderzoek uit te kunnen voeren moet er een bloedvat aangeprikt worden, dit gebeurt meestal in de lies. Als u op de röntgenkamer bent, zal de laborant uw lies desinfecteren (reinigen met alcohol) en u daarna toedekken met steriele doeken. Dit is om infectie te voorkomen. De radioloog geeft u eerst een prik in de liesstreek voor de plaatselijke verdoving, dit kan gevoelig zijn. Daarna zal de arts in het bloedvat van uw lies prikken en er een dun slangetje (sheath) inschuiven. Dit slangetje blijft gedurende het hele onderzoek zitten en geeft toegang tot het bloedvat. Door het slangetje wordt vervolgens een dunne katheter gebracht. Door de katheter wordt de contrastvloeistof ingespoten. Deze vloeistof geeft een warm gevoel op verschillende plaatsen in uw lichaam, maar dat verdwijnt binnen enkele minuten. Tijdens het inspuiten van de contrastvloeistof worden er foto’s gemaakt. Het is belangrijk voor het slagen van het onderzoek dat u heel stil blijft liggen. Soms is het nodig dat u uw adem inhoudt. De laborant zal dit aan u uitleggen. Na het maken van de foto’s worden de foto’s direct bekeken op de monitor. Aan de hand van deze actuele foto’s wordt bepaald of er een bloedvat dichtgemaakt dient te worden. Dit kan soms lang duren omdat de radioloog lange tijd moet zoeken naar het juiste bloedvat. Wanneer het onderzoek klaar is, wordt het slangetje uit uw bloedvat gehaald. Daarna wordt het gaatje ongeveer tien minuten dichtgedrukt. Hierna wordt er een drukverband om de lies aangebracht. In sommige gevallen wordt er ook wel een soort ‘hechting’ aan de binnenkant van het bloedvat geplaatst. Hierdoor hoeft het gaatje niet meer met de hand te worden dichtgedrukt.

Het onderzoek duurt ongeveer één tot twee uur.

Na het onderzoek

 • Vena spermatica of vena ovarica embolisatie (poliklinisch): na afloop van het onderzoek blijft u ongeveer één uur op de afdeling Radiologie. U mag na de behandeling weer gewoon eten en drinken. Het is belangrijk dat u de dag van de contrasttoediening veel drinkt, om zo snel mogelijk de contrastvloeistof uit te plassen. Na controle van het wondje in de lies mag u weer naar huis. U mag niet zelf naar huis rijden en dient het de hele dag rustig aan te doen. Vermijd zware lichamelijke inspanning (sporten, tillen, fietsen enzovoort) voor drie dagen. U mag het drukverband dezelfde avond zelf verwijderen.
 • Embolisatie met dagopname (klinisch): als u weer terug op de afdeling bent, moet u vier uur bedrust houden waarvan de eerste twee uur platliggend, als het gaatje in het bloedvat met de hand is dicht gedrukt. Als er een hechting is geplaatst aan de binnenkant van het bloedvat moet u gedurende twee uur bedrust houden. Dit is om de kans op een nabloeding zo klein mogelijk te houden. De eerste uren zal een verpleegkundige uw bloeddruk, polsslag en lies regelmatig controleren.

U mag daarna, in overleg met uw afdelingsarts, weer gewoon eten en drinken. Het is belangrijk dat u de dag van de contrasttoediening veel drinkt om zo snel mogelijk de contrastvloeistof uit te plassen.

Als u alleen bent opgenomen voor de embolisatieprocedure, mag u meestal dezelfde dag weer naar huis.

Leefregels na het onderzoek

 • Het is belangrijk om de eerste 72 uur na het onderzoek rustig aan te doen. Dit betekent:
  • niet zwaar tillen;
  • niet sporten;
  • niet teveel traplopen.
 • In de eerste 24 uur mag u geen bad nemen, douchen mag wel.

Mogelijke complicaties

De diverse onderzoeken, waarbij katheters in de bloedvaten worden gebracht, verlopen meestal zonder problemen. Soms treden er bijverschijnselen op, zoals bloeduitstortingen op de plaats waar het slangetje werd ingebracht of een overgevoeligheidsreactie op de contrastvloeistof. Daarnaast treden zeer zelden complicaties op, bijvoorbeeld stolselvorming, die kunnen leiden tot afsluiting van een bloedvat. Het team dat het onderzoek uitvoert, is echter gespecialiseerd in het voorkómen en het behandelen van dergelijke problemen. De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de geringe kans op dergelijke problemen goed af tegen de voordelen van de behandeling.

Mocht er onverhoopt thuis een complicatie voordoen, belt u dan tussen 08.00 en 17.00 uur naar de afdeling Radiologie. U wordt dan doorverbonden met de interventie radiologie.

Als er zich een complicatie na 17.00 uur of in het weekend voordoet belt u dan naar het algemene telefoonnummer van het Catharina Ziekenhuis. U wordt dan doorverbonden met de dienstdoende arts.

Verhinderd of te laat

Als u verhinderd bent en de afspraak wilt verzetten, belt u dan ruim van tevoren op (tenminste twee dagen voor het onderzoek). Bent u later op de dag van het onderzoek? Meld dit dan ook. De medewerkers van de afdeling Radiologie zijn op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur.

Spoedprocedures

Op de afdeling Radiologie worden regelmatig spoedprocedures aangemeld. Deze moeten dan direct uitgevoerd worden. Hierdoor kunt u niet altijd direct worden geholpen. In sommige gevallen kunnen we niet anders dan uw behandeling te verplaatsen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Radiologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Radiologie
040 – 239 85 65

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden