Endo-echoscopie (Folder)

Inwendige geneeskunde Maag-, Darm- en Leverziekten
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Endo-echoscopie (Folder)

Uw behandelend arts heeft voorgesteld om bij u een endo-echoscopie te laten doen. Uw arts heeft u hierover geïnformeerd. Dit onderzoek wordt gedaan door een Maag- Darm- Lever specialist (MDL-arts). In deze folder vindt u meer informatie over de gang van zaken rondom dit onderzoek.

Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan hier is beschreven.

Wat is een endo-echoscopie?

Een endo-echoscopie is een onderzoek waarbij bepaalde afwijkingen en bijzonderheden aan de slokdarm, de maag en de twaalfvingerige darm zichtbaar worden gemaakt. Het onderzoek wordt uitgevoerd met een endoscoop. Dit is een flexibele slang met kanalen die licht en beeld doorgeven. Op het einde van de endoscoop zijn een echoapparaatje en een ballonnetje bevestigd. Het echoapparaatje zendt geluidsgolven uit waarvan de echo’s weerkaatsen in het lichaam. Na weerkaatsing worden de echo’s van de geluidsgolven opgevangen en omgezet in een zichtbaar beeld op een monitor.

Doordat de geluidsgolven diep in het weefsel doordringen is het mogelijk informatie te verkrijgen over de diepere lagen van het weefsel van de wand van de slokdarm, maag, en twaalfvingerige darm. Ook de organen in de onmiddellijke omgeving, zoals de alvleesklier en de lever kunnen goed in beeld worden gebracht.

Via de endoscoop kan de arts kleine instrumenten besturen waarmee ingrepen kunnen worden verricht. Er kan bijvoorbeeld met behulp van een dunne naald een biopsie of een punctie worden gedaan om weefsel weg te halen voor onderzoek.

Voorbereidingen door de patiënt

Wij vragen u de volgende voorbereidingen nauwkeurig op te volgen, zodat het onderzoek optimaal verloopt:

 • U dient voorafgaand aan uw onderzoek tenminste 6 uur lang niets meer te eten, drinken of roken.
 • Indien uw afspraak in de middag plaatsvindt mag uw laatste licht verteerbare maaltijd (ruim 6 uur voor het onderzoek) bestaan uit 2 beschuiten met zoet beleg en een kop thee. Hierna mag u niets meer eten, drinken of roken.
 • Tijdens het onderzoek kunt u het beste makkelijk zittende kleding dragen.
 • Als u enige vorm van bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dient u dit vooraf aan de arts te melden die het onderzoek aanvraagt. Eventueel moet het gebruik van deze medicatie voor het onderzoek tijdelijk worden gestaakt.
 • Als u suikerziekte heeft en insuline spuit of tabletten slikt, moet u de richtlijnen volgen die in de daarvoor bestemde folder zijn aangegeven. Deze folder kunt u verkrijgen via de diabetesverpleegkundige of via de secretaresse van uw behandelend arts. Het is belangrijk dat u ook uw insulinepen, insuline en glucosemeter meeneemt.
 • Aangezien dit onderzoek belastend kan zijn, krijgt u hiervoor een ‘roesje’. Uw arts bespreekt dit van tevoren met u. U krijgt een infuusnaald ingebracht waardoor de arts u de ontspannende medicijnen toedient waarna u in een lichte slaap valt. Om hartslag en ademhaling tijdens het onderzoek te kunnen controleren krijgt u een knijper op één van uw vingers geplaatst. Het is daarom van belang dat u géén nagellak op uw vingers heeft.

Vragenformulier

Bij het maken van de afspraak wordt u verzocht digitaal of schriftelijk een vragenlijst in te vullen. Deze moet uiterlijk vijf werkdagen voor het onderzoek digitaal ingevuld of bij ons ingeleverd zijn. Is dit niet gebeurd, neem dan contact op met de afdeling Endoscopie.

Verloop van het onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich 20 minuten voor de afgesproken tijd aan de balie van de afdeling Endoscopie.

Hierna neemt u plaats in de wachtkamer waar een verpleegkundige van de afdeling Kortverblijf & dagverpleging u komt ophalen. Die zorgt ervoor dat u op een brancard komt te liggen, een infuusnaald krijgt en doet ook evt. andere noodzakelijke handelingen ter voorbereiding.

Daarna wordt u opgehaald door de endoscopieverpleegkundige. Op de scopiekamer zelf:

 • wordt u aangesloten aan de bloeddrukmeter;
 • krijgt u een knijper op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te meten;
 • wordt u voor het onderzoek in de goede houding gelegd, op uw linkerzijde;
 • krijgt u een drankje dat schuimvorming in de maag tegengaat;
 • als u een gebitsprothese hebt, dan moet u deze uitdoen;
 • krijgt u een bijtring tussen uw kaken ter bescherming van uw gebit en de endoscoop.

De arts dient vervolgens de medicijnen voor het roesje toe waarna het onderzoek begint. Door het roesje ervaren de meeste mensen het onderzoek als niet vervelend.

Dan brengt de arts de endoscoop door de bijtring in uw keel en vraagt u om te slikken. De endoscoop wordt voorzichtig via de mond, de slokdarm en de maag tot in de twaalfvingerige darm geschoven. Het inbrengen van de endoscoop is voor veel mensen niet prettig en veroorzaakt kokhalzen. Pijn doet het echter niet. Ook hoeft u niet bang te zijn dat u niet goed meer kunt ademen, want bij het inbrengen en het verdere onderzoek blijft er genoeg ruimte in de keelholte over om normaal te kunnen blijven ademen. Als het onderzoek klaar is, haalt de arts de endoscoop voorzichtig weer via uw keel naar buiten. Na afloop kan uw keel een tijdje gevoelig zijn.

Tijdsduur

Het onderzoek zelf duurt gewoonlijk 45 minuten. U moet er echter rekening mee houden dat door onverwachte omstandigheden de wachttijd tot een uur kan oplopen.

Nazorg

Als u een roesje heeft gehad, gaat u weer terug naar de afdeling Kortverblijf & dagverpleging. Op deze afdeling blijft u tenminste 2 uur totdat het ‘roesje’ is uitgewerkt. Het is normaal dat u zich dan nog wat suf en slaperig voelt. U mag daarom alleen onder begeleiding naar huis. Tot de ochtend na het onderzoek mag u niet zelf actief deelnemen aan het verkeer. U kunt ook beter geen belangrijke beslissingen nemen op die dag.

Na het onderzoek is uw keel waarschijnlijk wat gevoelig, vooral bij het hoesten. Dit gaat vanzelf over. Als gevolg van de lucht die tijdens het onderzoek in het spijsverteringskanaal is geblazen, kunt u een opgeblazen gevoel hebben. Boeren en/of winden laten geeft verlichting.

Risico’s en complicaties

Complicaties komen slechts zeer zelden voor bij een endo-echoscopie. Bij 1 à 2 op de 1000 mensen die een gastroscopie (vergelijkbaar onderzoek maar zonder echo) ondergaan, ontstaan er problemen. Sommigen verslikken zich in de maaginhoud, waardoor een luchtweginfectie of longontsteking kan ontstaan. Als de endoscoop heel moeilijk door de keel gaat of als er vernauwingen zijn, komt er soms een scheurtje in de slokdarm of nog zeldzamer: een scheurtje in de maag. Hoe meer ingrepen er tijdens een endo-echoscopie worden gedaan, hoe groter de kans op complicaties. Maar ook dan komt het slechts zelden voor dat er iets mis gaat.

Wanneer neemt u direct contact op?

Neem direct contact op met het ziekenhuis wanneer u na het onderzoek klachten krijgt zoals benauwdheid, koorts of ernstige buik- of maagpijn. Neem binnen kantoortijden contact op met de afdeling Endoscopie. Buiten kantoortijden neemt u contact op met de Spoedeisende Hulp.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u gewoonlijk bij het eerstvolgende polikliniekbezoek van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Verhinderd

Kunt u om dringende redenen niet naar uw afspraak komen? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Endoscopie. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de afdeling Endoscopie.

Tot slot

Wilt u denken aan het volgende?

 • Neem bij ieder bezoek een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) en medicijnpaspoort mee, als u die heeft.
 • Neem uw bewaardoosjes mee wanneer u een bril, kunstgebit en/of gehoorapparaten draagt.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Endoscopie
040 – 239 87 85

Afdeling Kortverblijf & dagverpleging
040 – 239 87 77

Spoedeisende Hulp (SEH)
040 – 239 96 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Endoscopie vindt u op
www.catharinaziekenhuis.nl/maag-darm-en-leverziekten


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden