Endoscopische wenkbrauwlift (Folder)

Plastische chirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Endoscopische wenkbrauwlift (Folder)

Deze folder bevat algemene, aanvullende informatie over de endoscopische wenkbrauwlift. De folder wordt u aangeboden door uw plastisch chirurg. De folder heeft niet de intentie volledig te zijn of een gesprek met uw plastisch chirurg te vervangen. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Waarom een wenkbrauwlift?

Het komt regelmatig voor dat mensen last hebben van huidoverschot van de bovenoogleden. Veel voorkomende klachten hierbij zijn een moe en zwaar gevoel op de ogen, problemen bij het televisie kijken en lezen. Ook kun je tegen de bovenoogleden aankijken, het gezichtsveld wordt dan beperkt.

Bij nader onderzoek kan de oorzaak van deze klachten niet alleen door de oogleden komen, maar ook door een te lage stand van de wenkbrauwen. Dit hebben mensen lang niet altijd zelf door! Hierdoor wordt de huid van de bovenoogleden als het ware naar beneden gedrukt, zodat het lijkt alsof daar huid teveel is. Bijna altijd is dan sprake van een combinatie van lage wenkbrauwstand en teveel vel van de bovenoogleden.

Als de wenkbrauwen een lage positie hebben, heeft een ooglidcorrectie vaak weinig zin en treedt er vaak geen verbetering op van de klachten. Beter is het dan eerst de oorzaak van de afwijking, de lage positie van de wenkbrauwen, te corrigeren en daarna een eventueel resterend huidoverschot bij de bovenoogleden weg te halen. Vaak kan dit tegelijkertijd, maar soms is het nodig dit in twee afzonderlijke operaties te doen. Uw plastisch chirurg bespreekt met u wat voor u het meest geschikt is.

Ook kan het zijn dat u niet zozeer klachten heeft, maar de positie van (een deel van) de wenkbrauw alleen lelijk vindt of dat u vragen krijgt waarom u zo nors of boos kijkt. De wenkbrauwen zijn voor de mens heel belangrijk om emoties uit te drukken. Een wenkbrauwlift, oftewel het terugbrengen van de wenkbrauwen naar de plek waar deze vroeger zaten, geeft een fraaie verbetering van de cosmetiek. Een frisser aspect zonder vermoeide, norse of boze blik.

Oorzaak van hangende wenkbrauwen

Veroudering en genetische aanleg leiden er toe dat de wenkbrauwen geleidelijk zakken. Dat is eigenlijk bij iedereen het geval. Echter bij sommigen in zo’n mate dat dit lichamelijke klachten geeft zoals een zwaar en vermoeid gevoel op de ogen, gezichtsveldbeperking en voorhoofdshoofdpijn door het continu optrekken van de wenkbrauwen als compensatie.

Voorbereiding op de operatie

Pre-operatieve screening en anesthesie

U wordt geopereerd en bent daarom doorverwezen naar de polikliniek Pre-operatieve screening. Op deze polikliniek bekijkt de anesthesioloog of de operatie voor u extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Tijdens dit gesprek bespreken we de verdoving (anesthesie) en pijnstilling met u. We bespreken waarop u moet letten met eten, drinken en roken op de dagen rondom de operatie. Daarnaast spreken we af hoe u op die dagen uw medicijnen gebruikt. Dit geldt ook voor bloedverdunners. Omdat we uw medicijnen willen controleren krijgt u ook een afspraak bij de Apotheek. Zorg dat u tijdens deze afspraak een actueel medicijnen overzicht of medicijnpaspoort bij de hand heeft als u medicijnen gebruikt. Ook vragen we u om bij uw eigen apotheek toestemming te verlenen voor het digitaal delen van de medicatiegegevens.

Ter voorbereiding op deze afspraken vragen we u een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst staat voor u klaar in MijnCatharina. Het is belangrijk dat u deze vragenlijst zo snel mogelijk invult. Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld, plannen wij voor u een afspraak bij de Apotheek en een afspraak bij de polikliniek Pre-operatieve screening. Soms zijn dit telefonische afspraken; soms nodigen we u uit voor een bezoek op de polikliniek. Dit hangt af van de antwoorden op de vragenlijst en de operatie die u krijgt. 

Bij de Apotheek en de polikliniek Pre-operatieve screening kunt u alleen op afspraak terecht.

De Apotheek is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 87 20.

De polikliniek Pre-operatieve screening is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 85 01.

Meer informatie over pre-operatieve screening en verdoving vindt u in de folder ‘Anesthesie‘.

Aandachtspunten
 • Als u bloedverdunners gebruikt, dan maakt u daarover afspraken. U krijgt van uw arts instructies over het stoppen of doorgaan met uw bloedverdunners.
 • Roken wordt ten zeerste afgeraden vanaf zes weken vóór tot zes weken na de operatie. Roken vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.
 • U mag 6 uur voor de operatie niets meer eten of drinken.
 • Voor de operatie mag u alleen paracetamol innemen. Andere pijnstillers, zoals Aspirine of Naprosyne, maar ook die u zonder recept kunt verkrijgen, kunnen het risico op bloedingen verhogen.
 • U mag de dag van de operatie geen gezicht crème gebruiken.

U wordt opgenomen op de afdeling Kortverblijf & dagverpleging in het Catharina Ziekenhuis. Meestal kunt u nog dezelfde dag naar huis.

De operatie

Vlak voor de operatie tekent uw plastisch chirurg nauwkeurig de sneetjes in de huid en andere markeringspunten met viltstift op het voorhoofd aan. Via een zestal kleine sneetjes in de behaarde hoofdhuid wordt een klein buisje met daarin een camera ingebracht. Hiermee kan de plastisch chirurg het operatiegebied van buitenaf goed zien op een monitor.

Hierna wordt de huid van het voorhoofd losgemaakt en gelift en vastgemaakt aan kleine (oplosbare) plugjes onder de huid. De sneetjes worden dichtgemaakt met hechtingen of nietjes. Er wordt zo nodig een dun slangetje (drain) ingebracht dat uitkomt in een flesje, om eventueel nalekkend vocht op te vangen.

Aan het einde van de operatie wordt het voorhoofd ingezwachteld. De operatie wordt meestal onder volledige narcose uitgevoerd en duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur.

Vaak wordt een wenkbrauwlift gecombineerd met een correctie van de bovenoogleden (zie de folder ‘Correctie van de bovenoogleden’).

Na de operatie

Na de operatie kunnen de bovenoogleden dik, blauw en gezwollen zijn. Indien een drain is geplaatst, wordt deze voor uw ontslag verwijderd. De volgende ochtend kunt u zelf het verband afdoen. Hierna mogen de haren weer worden gewassen (met shampoo).

Na ongeveer 1 week worden de hechtingen of nietjes verwijderd op de polikliniek Plastische chirurgie. De littekentjes genezen bijna altijd onopvallend. De eerste dagen kunt u last hebben van hoofdpijn. Uw behandelend arts zal hiervoor adequate pijnstilling voorschrijven.

De eerste tijd kan, behalve zwelling van de oogleden, ook een zwelling van het voorhoofd aanwezig zijn. Licht nalekken van de wonden en (verschil in) zwelling van de oogleden en het voorhoofd is normaal. Ook kan gedurende enkele weken een strak gevoel van het voorhoofd bestaan. Verder kan het gevoel van voorhoofd en behaarde hoofd tijdelijk veranderd en verminderd zijn. Het normale gevoel in het voorhoofd komt vaak als eerste terug. Ook kunt u ter plaatse van de behaarde hoofdhuid geruime tijd een wat dof, jeukend of stekend gevoel hebben.

Na twee tot drie weken mag u verwachten dat u weer redelijk toonbaar bent. Bij nauwkeurige inspectie kan echter nog wat verkleuring en zwelling van het voorhoofd en de oogleden aanwezig zijn. De nieuwe positie van de wenkbrauwen en de gezichtsuitdrukking wordt later meestal weer als volledig natuurlijk ervaren.

Leefregels na de operatie

Zodra u weer thuis bent, kunt u met lichte activiteiten beginnen, maar vermijd de eerste dagen drukverhogende momenten als hoesten, niezen, persen. Vermijd bewegingen die pijn doen. Probeer langzamerhand steeds meer te doen, maar forceer niet. Na drie tot vier weken bent u zo ver hersteld dat u de meeste activiteiten weer redelijk zelf kunt doen. Dit hangt af van de ingreep en het genezingsproces.

Het is belangrijk dat u zich aan de volgende leefregels houdt:

 • U mag vanaf de dag na de operatie weer douchen en de haren wassen.
 • U mag de eerste drie weken niet zwaar tillen, geen zwaar werk verrichten en niet persen of sporten.
 • Roken wordt ten strengste afgeraden tot 6 weken na de operatie vanwege de kans op wondproblemen.

Na vier weken kunt u weer alle activiteiten ondernemen.

Mogelijke complicaties en risico’s

Algemene complicaties en risico´s

Een wenkbrauwlift heeft dezelfde algemene risico’s als een andere operatie, zoals:

 • risico’s van de narcose
 • trombose
 • een nabloeding
 • het optreden van infecties
 • stoornissen in de wondgenezing
 • tijdelijke of blijvende gevoelsstoornissen
 • lelijke littekengenezing
Specifieke complicaties en risico’s

Ter plaatse van de sneetjes in het behaarde hoofd kan (meestal tijdelijk) wat haaruitval optreden. De wenkbrauwen kunnen tijdelijk of blijvend wat asymmetrisch of verschillend in vorm zijn. Ook kan door de operatie tijdelijk of blijvend uitval van de aangezichtszenuw optreden, maar dit is extreem zeldzaam.

Complicaties na een wenkbrauwlift komen heel weinig voor! Uiteraard doen wij er alles aan om deze risico’s tot een minimum te beperken. Natuurlijk verwachten wij van u dat u zich aan de leefregels houdt.

Wanneer neemt u direct contact op?

In de volgende situaties is het belangrijk dat u contact opneemt:

 • Als u minder gaat zien met één of beide ogen.
 • Als u na de operatie koorts krijgt boven de 38,5 °C.
 • Als het operatiegebied geheel of gedeeltelijk warm en pijnlijk aanvoelt.
 • Bij zwelling en pijn die niet reageert op pijnstillers.
 • Als het bloeden van de wond niet stopt.
 • Indien een of beide oogleden dik, rood en pijnlijk worden.

Neem in deze gevallen binnen kantooruren contact op met de polikliniek Plastische chirurgie.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp (eerste hulp).

Kosten

Bij duidelijke klachten en belemmering van het gezichtsveld worden de kosten van een wenkbrauwlift soms door de ziektekostenverzekering vergoed. Hiervoor bestaan criteria door de zorgverzekeraar zijn opgesteld. Als u om cosmetische redenen een dergelijke ingreep wenst, worden de kosten van de operatie en de kosten van eventuele complicaties niet door de verzekering vergoed. Indien geen vergoeding plaatsvindt, kan de polikliniek Plastische chirurgie u informeren over de kosten.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek Plastische Chirurgie.

De plastisch chirurgen van het Catharina Ziekenhuis werken in maatschapverband samen met de andere plastisch chirurgen in de regio Zuidoost-Brabant. Meer informatie vindt u op www.cosmedic.nl

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
Telefoon 040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Plastische chirurgie
040 – 239 71 20

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Plastische chirurgie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/plastische-chirurgie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden