Evenwichtsonderzoek (Folder)

Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Evenwichtsonderzoek (Folder)

In overleg met uw KNO-arts is er voor u een afspraak gemaakt voor een evenwichtsonderzoek. Dit onderzoek is een videonystagmografie, afgekort: V.N.G. Een evenwichtsonderzoek is een uitgebreid onderzoek om na te gaan of uw klachten veroorzaakt worden door een stoornis van het evenwichtstelsel.

In deze folder vindt u informatie over het onderzoek. Daarnaast staan hierin de voorbereidingen die u zelf moet doen vóór het onderzoek. Het is goed om u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven. Als dit zo is, dan informeert uw arts u hierover.

Wat is een videonystagmografie?

Het evenwichtsorgaan bevindt zich in het binnenoor en meet draaibewegingen en versnellingen van het lichaam. Wanneer het evenwichtsorgaan wordt geprikkeld, komt dat tot uitdrukking in de beweging van het oog en het oriëntatie gevoel. Het VNG onderzoekt het functioneren van het evenwichtsstelstel. Dit onderzoek bestaat uit verschillende testen en wordt uitgevoerd door een laborant. De behandelend arts bepaalt aan de hand van uw klachten welke testen er uitgevoerd worden. Alle testen gebeuren in een kamer met gedimd licht.

Voorbereidingen

Als u bepaalde medicijnen gebruikt, is het soms nodig om het gebruik hiervan tijdelijk te stoppen. Uw arts spreekt dit met u af als dit voor u geldt.

De onderstaande punten zijn belangrijk om het onderzoek goed te laten verlopen:

 • Als u medicijnen tegen duizeligheid of slaapmiddelen gebruikt, moet u een week vóór het onderzoek stoppen met het innemen van deze medicijnen.
 • Wij adviseren u de dag voor het onderzoek geen alcohol te drinken, omdat dit uw concentratie kan beïnvloeden.
 • Zorg ervoor dat u uitgerust bent, om zo goed mogelijk te reageren tijdens de test;
 • Gebruik géén make-up of gezichtscrème.

Het onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich op de afgesproken tijd bij de polikliniek KNO.  Een laborant komt u ophalen voor het onderzoek. Daarbij neemt u de ingevulde vragenlijst mee, de antwoorden zijn belangrijk voor een vlot verloop van het evenwichtsonderzoek.

Er zullen verschillende testen worden afgenomen. Alle testen nemen we af met een lichte videobril. Wanneer uw evenwichtsorgaan wordt geprikkeld, registreert de videobril uw oogbewegingen. Het onderzoek is niet pijnlijk, hooguit wat vervelend omdat u duizelig kunt worden. Deze klachten verdwijnen meestal na enkele minuten. De volgende testen worden mogelijk uitgevoerd:

 • Positietesten:
  U start met positietesten waarbij u verschillende houdingen zal aannemen. Hierdoor wordt het evenwichtsorgaan op specifieke wijze gestimuleerd. Tijdens deze testen wordt gekeken of duizeligheid kan worden uitgelokt door bepaalde bewegingen.
 • Oculomotore testen:
  U volgt met uw ogen bewegende voorwerpen die op de muur worden geprojecteerd.
 • VHIT:
  Uw hoofd wordt door de onderzoeker kortdurend zeer snel een aantal keer in een bepaalde richting bewogen. Met de videobril met ingebouwde versnellingsmeter worden de hoofdbewegingen geanalyseerd. Via een kleine inbouwde camera worden de oogbewegingen die hierbij horen geanalyseerd.
 • Calorisch onderzoek:
  Dit is een test waarbij uw oren afzonderlijk worden doorgespoeld met koud en warm water. Bij deze test houdt u de videobril op. Het doorspoelen van de oren doet geen pijn, maar geeft wel veel geluid. U kunt dan het gevoel krijgen dat u ronddraait. Dit verdwijnt vanzelf binnen enkele minuten. Met deze tests gaan we na hoe uw evenwichtsorganen (links en rechts) afzonderlijk van elkaar werken.

Bijwerkingen

Wij benadrukken dat we tijdens het onderzoek geen aanvallen van duizeligheid opwekken. Het kan wel zijn dat u een kort moment van duizeligheid ervaart. Na het onderzoek kunt u zicht wellicht onstabiel voelen. Dit verdwijnt meestal binnen een kwartier. Het kan wel prettig zijn iemand mee te nemen die met u mee naar huis reist.

Duur

Het onderzoek duurt ongeveer één tot anderhalf uur. Dit is afhankelijk van het aantal testen.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend KNO-arts bij uw volgende polikliniekbezoek.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek KNO.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek KNO
040 – 239 71 30

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek KNO kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/keel-neus-en-oorheelkunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden