Facetdenervatie (Folder)

Pijngeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Facetdenervatie (Folder)

Deze folder is bedoeld voor mensen die voor een facetdenervatie naar het Catharina Ziekenhuis komen. De anesthesioloog- pijnspecialist voert deze behandeling uit.

Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven. Roept deze folder vragen op over uw behandeling, stel deze dan gerust aan uw specialist en/of huisarts.

Wat is een facetdenervatie?

Als u klachten heeft uitgaande van de wervelkolom (hals- en rugwervels), dan kunt u in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een RF facetdenervatie. Dit is een behandeling waarbij de pijngeleiding vanuit de steungewrichtjes (ofwel facetgewrichtjes) beïnvloed wordt. De facetgewichtjes liggen aan de achterkant van de wervelkolom. De pijngeleiding van de facetgewrichten vindt plaats via kleine zenuwtakjes. In veel gevallen treedt door deze behandeling een pijnvermindering op.

De behandeling kan plaatsvinden ter hoogte van de:

  • nek (cervicaal)
  • borstkas (thoracaal) of
  • lage rug (lumbaal).

Let op!

  • Informeert u ons vóór de behandeling als u (mogelijk) zwanger bent.
  • Na de behandeling mag u dezelfde dag niet actief aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand u naar huis brengt.
  • Als u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt, zoals acenocoumarol (Sintromitis) of  fenprocoumon (Marcoumar) waarvoor controle bij de trombosedienst noodzakelijk is, dan moet u hier enkele dagen ( twee tot zeven dagen afhankelijk van het medicijn) voor de behandeling mee stoppen. Dit gebeurt in overleg met uw arts. Voorafgaand aan de behandeling wordt uw bloed (INR waarde) gecontroleerd. Als de stollingswaarden van het bloed niet in orde zijn dan stellen wij de behandeling uit naar een andere datum.
    In overleg met de trombosedienst start u ’s avonds weer met uw antistollingsmiddelen.
  • Als u andere medicijnen gebruikt om uw bloed minder stolbaar te maken, zoals acetylsalicylzuur, plavix etc., dan moet u met uw arts overleggen hoelang dit gestaakt moet worden.

De behandeling

Eerst wordt de huid plaatselijk verdoofd. Onder röntgendoorlichting worden naalden geplaatst bij het zenuwtakje van de betreffende steungewrichten. Door het gebruik van röntgenapparatuur kan de plaatsing van de naald zeer nauwkeurig plaatsvinden. Vervolgens wordt met een klein elektrisch stroompje de positie van het naaldpuntje gecontroleerd. Dit gebeurt om te beoordelen of de naald dicht genoeg bij het zenuwtakje gepositioneerd is. Als dit het geval is, wordt via de naald het zenuwtakje plaatselijk verwarmd. Hierdoor wordt de pijngeleiding door het zenuwtje voor langere tijd onderbroken.

De behandeling zelf duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

Complicatie

Als mogelijke complicatie van deze behandeling kan een tijdelijke gevoelsvermindering optreden van de huid in de buurt van de behandelde steungewrichten. In de loop van enkele weken/maanden keert het gevoel vanzelf langzaam terug.

Bijwerking

Bij een aantal patiënten (15%) treedt na de behandeling napijn op. Deze napijn is een brandend gevoel en kan enkele weken aanhouden. De pijn verdwijnt vrijwel altijd. U kunt hiervoor eventueel een extra pijnstiller innemen, zoals paracetamol. Ook kan in overleg met uw behandelend arts of huisarts een andere pijnstiller worden voorgeschreven.

Resultaat

Ongeveer na twee tot drie maanden is het zinvol om het resultaat van de behandeling te beoordelen. Het is goed mogelijk dat u al voor deze tijd een gunstig effect ten aanzien van de pijnklachten merkt. Bij een aantal patiënten zal een aanvullende behandeling nodig zijn.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzel dan niet om te bellen naar de polikliniek Pijngeneeskunde. Vragen kunt u ook bespreken met uw behandelend pijngeneeskundige.

Als u om dringende redenen uw afspraak niet kunt nakomen, geef dit dan door aan de polikliniek.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Pijngeneeskunde
040 – 239 85 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Pijngeneeskunde kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/pijngeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden