FEES onderzoek (Folder)

Keel-, Neus- en Oorheelkunde Logopedie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

FEES onderzoek (Folder)

U ondergaat binnenkort een FEES onderzoek. Met dit onderzoek willen we bekijken waarom u moeilijk slikt of zich verslikt. De KNO-arts en logopedist voeren het onderzoek samen uit. In deze folder vindt u informatie over het FEES onderzoek.Het is goed om u te realiseren dat de situatie in uw geval anders kan zijn dan hier is beschreven.

Wat is FEES?

FEES is de afkorting van: Flexibele Endoscopische Evaluatie van het Slikken.

Met een dun slangetje met een kleine camera aan het uiteinde, dat via de neus wordt ingebracht, bekijkt de KNO-arts uw mondholte, keel, stembanden en strottenhoofd om te zien wat er gebeurt als u slikt. De beelden kunt u tijdens het onderzoek bekijken op een computerscherm.

Voorbereiding

Neem een bakje yoghurt met lepel en een belegde boterham mee.

Het onderzoek

De arts brengt het slangetje in via de neus tot net boven in de keel. De arts vraagt u om iets te zeggen en een aantal keer te slikken. Dit kan een kriebelig of onaangenaam gevoel geven maar doet geen pijn. Daarna wordt het slangetje verder ingebracht en vraagt de arts u om het volgende door te slikken:

  • vloeistof, zoals water;
  • dik vloeibaar voedsel, zoals yoghurt of vla;
  • vast voedsel, zoals een boterham;

Om beter in beeld te krijgen wat er tijdens het slikken gebeurt, wordt aan het water en de yoghurt een blauwe kleurstof toegevoegd; deze kleurstof is smaak- en reukloos. De kleurstof kan er wel voor zorgen dat uw urine tijdelijk groen van kleur wordt. Dit is niet ernstig.

KNO033 A.png
Figuur 1. Onderzoek met flexibele endoscoop om te beoordelen hoe het slikken gaat.

Tijdens het onderzoek bekijken de KNO-arts en logopedist de slikactie. Er wordt bekeken of u zich verslikt, of er voedsel in de keelholte achterblijft en in welke houding het slikken het beste gaat.

De uitslag

U krijgt de uitslag meteen na het onderzoek. Afhankelijk van die uitslag bespreekt de arts met u welke aanpassingen u nodig heeft om u veilig te laten slikken.

Behandeling

Als een oorzaak voor uw slikproblemen wordt gevonden, dan informeert de arts u over de behandeling die u nodig heeft. Indien nodig wordt er een vervolgafspraak gemaakt bij de logopedist.

Verhinderd

Kunt u niet naar uw afspraak komen? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de polikliniek KNO.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek KNO.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek KNO
040 – 239 71 30

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Logopedie kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/logopedie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden