Fietstest (Folder)

Longgeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Fietstest (Folder)

Uw behandelend arts heeft u ingelicht over de test die u moet ondergaan. Bij dit onderzoek bekijkt de arts welke mate van inspanning u kunt leveren en in hoeverre een zuurstoftekort of koolzuurstijging daarbij een rol speelt. Wij hopen dat u zich met behulp van deze folder goed kunt voorbereiden. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan in deze folder beschreven.

Wat is een fietstest?

Tijdens deze test worden onder andere uw ademhaling en hartslag gemeten. Ook wordt er bloed afgenomen. Er wordt van u een maximale inspanning verwacht. Deze maximale inspanning is belangrijk voor een juiste beoordeling van de fietstest. Uw houding tijdens de test is halfzittend of halfliggend op een fiets. Als u op de fiets zit, wordt u aangesloten op verschillende meetapparatuur.

Voorbereidingen

Voor deze test hoeft u niet nuchter te zijn. In de uren vóór de fietstest mag u geen zware inspanning verrichten en geen zware maaltijd gebruiken. U mag enkele uren voor de test niet roken. Het is belangrijk dat u aan uw arts aangeeft of u bloedverdunnende medicijnen gebruikt. Uw luchtweg medicatie mag u gewoon doorgebruiken. Verder is het belangrijk om voor de test sportieve kleding en sportschoenen mee te nemen om goed te kunnen fietsen. Neem contact op met de polikliniek Longgeneeskunde als u niet in staat bent inspanning te leveren. De assistente overlegt met uw behandelend arts wat verder het beleid bij u is.

Waar meldt u zich?

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de polikliniek Longgeneeskunde. Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.

Aanmelden voor uw afspraak

Hoe u zich kunt aanmelden voor uw afspraak, vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/aanmelden. Het is belangrijk dat u altijd een geldig legitimatiebewijs meeneemt, deze heeft u nodig om zich aan te melden.

De test

U wordt de onderzoekskamer binnengeroepen en neemt plaats op de fiets. Vervolgens wordt u aangesloten op de meetapparatuur waaronder een ECG. Hierbij is het prettig als u een ruim zittend shirt aan heeft.

Het onderzoek begint met een korte blaastest. Vervolgens krijgt u een masker aangemeten waar de meetapparatuur op aangesloten wordt. Hierna wordt door middel van een prik in de pols een bloedmonster afgenomen en begint u met fietsen. De eerste drie minuten fietst u zonder belasting als warming-up. Vervolgens zal elke minuut de weerstand verhoogd worden en gaat u door tot u aangeeft niet meer belasting aan te kunnen. Op dat moment wordt nogmaals een bloedmonster uit de pols afgenomen. Na de bloedafname fietst u op lage weerstand nog even rustig uit om de hartslag en bloeddruk te laten dalen.

Na afloop van de test moet u nog even 10 minuten in de wachtkamer plaats nemen om volledig tot rust te komen alvorens u weer naar huis toe mag.

Duur

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Uitslag

De uitslag van de test krijgt u van uw behandelend arts bij het volgende polikliniek bezoek.

Wat u verder nog moet weten

Na een dergelijke inspanning bestaat de kans dat spierpijn in de benen optreedt. Ook kunt u kortademig worden door de inspanning. U kunt dan uw luchtwegverruimende medicatie gebruiken.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de afdeling Longfunctie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Longgeneeskunde
040 – 239 56 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Longgeneeskunde kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/longgeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden