Ganglion (Folder)

Chirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Ganglion (Folder)

Deze folder bevat algemene en aanvullende informatie over de behandeling van een ganglion. De folder wordt u aangeboden door de chirurgen van het Catharina Ziekenhuis. Deze folder heeft niet de bedoeling volledig te zijn of een gesprek met uw chirurg te vervangen. Het is goed om u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Wat is een ganglion?

Een ganglion is een uitstulping van een peesschede of kapsel van een gewricht die een zwelling kan geven ter plaatse van de hand, pols, enkel of de bovenzijde van de voet. Het gaat om een zwelling die is gevuld met slijm. Een ganglion is meestal verbonden met het gewrichtskapsel of de peesschede. Die zwellingen kunnen variëren in grootte en kunnen ontstaan bij gewrichtsslijtage of na een trauma (val of ongeluk). Vaak wordt er echter ook geen verklaring gevonden. De zwelling kan pijnklachten geven, waardoor de kracht in de hand vermindert. Een ganglion is nooit kwaadaardig. Een ganglion wordt kleiner bij rust. Soms kan leegzuigen gevolgd door inspuiting met bijnierschorshormoon het ganglion laten verdwijnen. Meestal echter moet een ganglion operatief worden verwijderd.

Vóór de operatie

De operatie gebeurt onder algehele narcose, onder regionale of onder plaatselijke verdoving. De chirurg bespreekt met u van tevoren welke vorm van verdoving voor u het meest geschikt is of door u gewenst wordt. Bij een plaatselijke verdoving mag u kort na de operatie naar huis.

Als de operatie onder algehele narcose of onder regionale verdoving plaatsvindt, gebeurt de ingreep in dagbehandeling. Voordat u wordt geopereerd, wordt uw algemene gezondheid onderzocht op de polikliniek Pre-operatieve Screening. 

Pre-operatieve screening en anesthesie

U wordt geopereerd en bent daarom doorverwezen naar de polikliniek Pre-operatieve screening. Op deze polikliniek bekijkt de anesthesioloog of de operatie voor u extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Tijdens dit gesprek bespreken we de verdoving (anesthesie) en pijnstilling met u. We bespreken waarop u moet letten met eten, drinken en roken op de dagen rondom de operatie. Daarnaast spreken we af hoe u op die dagen uw medicijnen gebruikt. Dit geldt ook voor bloedverdunners. Omdat we uw medicijnen willen controleren krijgt u ook een afspraak bij de Apotheek. Zorg dat u tijdens deze afspraak een actueel medicijnen overzicht of medicijnpaspoort bij de hand heeft als u medicijnen gebruikt. Ook vragen we u om bij uw eigen apotheek toestemming te verlenen voor het digitaal delen van de medicatiegegevens.

Ter voorbereiding op deze afspraken vragen we u een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst staat voor u klaar in MijnCatharina. Het is belangrijk dat u deze vragenlijst zo snel mogelijk invult. Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld, plannen wij voor u een afspraak bij de Apotheek en een afspraak bij de polikliniek Pre-operatieve screening. Soms zijn dit telefonische afspraken; soms nodigen we u uit voor een bezoek op de polikliniek. Dit hangt af van de antwoorden op de vragenlijst en de operatie die u krijgt. 

Bij de Apotheek en de polikliniek Pre-operatieve screening kunt u alleen op afspraak terecht.

De Apotheek is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 87 20.

De polikliniek Pre-operatieve screening is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 85 01.

Meer informatie over pre-operatieve screening en verdoving vindt u in de folder ‘Anesthesie‘.

Aandachtspunten vóór de operatie
  • Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, moet u die in de meeste gevallen voor de operatie tijdelijk stoppen. Neem hiervoor tijdig contact op met uw arts.
  • U kunt niet zelf autorijden; regelt u dus van tevoren vervoer naar huis.
De opname

Als de operatie onder algehele of regionale verdoving wordt uitgevoerd, wordt u opgenomen op de afdeling Kortverblijf. Het betreft dan een dagopname en u kunt dezelfde dag nog naar huis.

Als u onder lokale verdoving geopereerd wordt, vindt de operatie plaats op de afdeling Kleine Chirurgische Ingrepen.

Wat gebeurt er bij de operatie?

Vlak vóór de operatie tekent de chirurg de voorgenomen incisie (snede) aan. Tijdens de operatie wordt het ganglion omsneden en wordt dan verwijderd inclusief het deel van het gewrichtskapsel of peesomhulsel van waaruit deze is ontstaan. De operatie duurt ongeveer 30-45 minuten. Aan elke operatie zitten ook nadelen. Zo kan de wond gaan ontsteken of nabloeden. In een deel van de gevallen komt de zwelling terug. Dit kan ook jaren na de ingreep. Neem in deze gevallen contact op met uw arts.

Na de operatie

Na de operatie zit er een drukkend verband of een verstevigende spalk om de hand dat vijf dagen moet blijven zitten. Bovendien krijgt u een draagdoek (mitella) om. Na de ingreep kunt u een pijnlijke hand hebben, wat u kunt bestrijden met paracetamol (zonodig 4x daags 1000 mg ) . Als de pijn hiermee niet vermindert, kan het zijn dat door zwelling van de hand het verband te strak is komen te zitten. U mag het verband dan voorzichtig losser aanbrengen.

Na 5 dagen verwijdert u het drukverband en doet u  een pleister op de wond. De eerste 48 uur draagt u een mitella. U mag uw handen na verwijdering van het verband gewoon wassen.

Bij de eerste controleafspraak op de polikliniek, 10 tot 14 dagen na de ingreep, worden ook de hechtingen verwijderd.

Wanneer moet u contact opnemen?

In de volgende situaties is het belangrijk dat u contact opneemt:

  • Als u na de operatie koorts krijgt boven de 38,5ºC en de hand geheel of gedeeltelijk warm en pijnlijk aanvoelt.
  • Bij zwelling en pijn die niet reageert op pijnstillers.
  • Bij een hevig bloedende operatiewond.
  • Bij toenemende roodheid en zwelling van het wondgebied.
  • Tijdens kantooruren kunt u bellen met het secretariaat Chirurgie.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH).

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust aan uw chirurg. U kunt een afspraak voor een informatief gesprek met de chirurg maken.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Chirurgie
040 – 239 71 50

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Chirurgie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/chirurgie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden