Ganglion, een gezwollen slijmbeurs (Folder)

Plastische chirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Ganglion, een gezwollen slijmbeurs (Folder)

Deze folder bevat algemene, aanvullende informatie over de behandeling van een ganglion (een gezwollen slijmbeurs). De folder heeft niet de intentie volledig te zijn of een gesprek met uw plastisch chirurg te vervangen. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Wat is een ganglion?

Een ganglion is een zwelling verbonden met het gewrichtskapsel of peesschede ter plaatse van de vingers, handen, polsen, enkels of voeten. De zwelling is gevuld met gewrichtsvloeistof en wordt vaak veroorzaakt door irritatie danwel slijtage van het gewricht. Een ganglion kan variëren in grootte en kan pijnklachten geven waardoor de kracht in bijvoorbeeld de hand vermindert. Een ganglion kan ook kleiner worden bij het nemen van rust. Een ganglion is nooit kwaadaardig. Meestal is een operatie nodig om een ganglion te verwijderen.

Voorbereidingen

De operatie kan plaatsvinden onder algehele narcose, met regionale verdoving of met plaatselijke verdoving. De plastisch chirurg bespreekt van tevoren met u welke vorm van verdoving voor u het meest geschikt is of door u gewenst wordt.

Pre-operatieve screening en anesthesie

U wordt geopereerd en bent daarom doorverwezen naar de polikliniek Pre-operatieve screening. Op deze polikliniek bekijkt de anesthesioloog of de operatie voor u extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Tijdens dit gesprek bespreken we de verdoving (anesthesie) en pijnstilling met u. We bespreken waarop u moet letten met eten, drinken en roken op de dagen rondom de operatie. Daarnaast spreken we af hoe u op die dagen uw medicijnen gebruikt. Dit geldt ook voor bloedverdunners. Omdat we uw medicijnen willen controleren krijgt u ook een afspraak bij de Apotheek. Zorg dat u tijdens deze afspraak een actueel medicijnen overzicht of medicijnpaspoort bij de hand heeft als u medicijnen gebruikt. Ook vragen we u om bij uw eigen apotheek toestemming te verlenen voor het digitaal delen van de medicatiegegevens.

Ter voorbereiding op deze afspraken vragen we u een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst staat voor u klaar in MijnCatharina. Het is belangrijk dat u deze vragenlijst zo snel mogelijk invult. Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld, plannen wij voor u een afspraak bij de Apotheek en een afspraak bij de polikliniek Pre-operatieve screening. Soms zijn dit telefonische afspraken; soms nodigen we u uit voor een bezoek op de polikliniek. Dit hangt af van de antwoorden op de vragenlijst en de operatie die u krijgt. 

Bij de Apotheek en de polikliniek Pre-operatieve screening kunt u alleen op afspraak terecht.

De Apotheek is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 87 20.

De polikliniek Pre-operatieve screening is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 85 01.

Meer informatie over pre-operatieve screening en verdoving vindt u in de folder ‘Anesthesie‘.

Aandachtspunten vóór de operatie
 • Als u bloedverdunners gebruikt, dan maakt u daarover afspraken. U krijgt van uw arts instructies over het stoppen of doorgaan met uw bloedverdunners.
 • Roken wordt ten zeerste afgeraden vanaf zes weken vóór tot zes weken na de operatie. Roken vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.
 • Voor de operatie mag u alleen paracetamol innemen. Andere pijnstillers, zoals Aspirine of Naprosyne, maar ook die u zonder recept kunt verkrijgen, kunnen het risico op bloedingen verhogen.
 • U kunt niet zelf autorijden. Regelt u van tevoren vervoer naar huis?
 • Vindt de operatie plaats onder plaatselijke verdoving, dan mag u gewoon eten en drinken.
 • Bij een algehele narcose of regionale verdoving mag u 6 uur voor de operatie niets meer eten of drinken.

De opname

Als de operatie plaatsvindt onder algehele narcose of onder regionale verdoving, dan wordt u opgenomen op de verpleegafdeling. U kunt dan na de operatie dan dezelfde dag weer naar huis.

Als u onder plaatselijke verdoving geopereerd wordt, meldt u zich bij de afdeling OK-Dagbehandeling. Bij een plaatselijke verdoving mag u direct na de behandeling weer naar huis.

Gang van zaken tijdens de operatie

Vlak voor de operatie kan het zijn dat de plastisch chirurg op de plek van het ganglion een tekening maakt (het operatieplan). Deze tekening geeft aan hoe de operatie gaat verlopen.

Tijdens de operatie wordt het ganglion verwijderd inclusief het deel van het gewrichtskapsel of peesomhulsel van waaruit deze is ontstaan.

Duur van de operatie

De operatie duurt ongeveer 15-45 minuten.

Na de operatie

Na de operatie zit er een drukkend verband om uw hand dat drie dagen moet blijven zitten. Hierna mag u het verband zelf verwijderen en de wond bedekken met een pleister.

Pijnstilling en verzorging van de wond

Na de operatie kan het operatiegebied pijnlijk zijn. Neem hiervoor om de 6 uur 2 tabletten van 500 milligram paracetamol als dat nodig is. Als de pijn hiermee niet vermindert, kan het zijn dat het verband door zwelling te strak is komen te zitten. U mag het verband dan voorzichtig losser maken.

Na vijf dagen verwijdert u het drukverband en doet u een pleister op de wond. U mag uw handen na verwijdering van het verband gewoon wassen.

Nadat de hechtingen na 10 tot 14 dagen zijn verwijderd op de polikliniek, is het verstandig de littekens twee maal daags met hydraterende (litteken)crème in te smeren.

Wanneer neemt u direct contact op?

In de volgende situaties is het belangrijk dat u contact opneemt:

 • Als u na de operatie koorts krijgt boven de 38,5°C en het operatiegebied geheel of gedeeltelijk warm en pijnlijk aanvoelt.
 • Bij pijn die niet reageert op pijnstillers.
 • Bij een hevig bloedende operatiewond.
 • Bij toenemende roodheid en zwelling van het wondgebied.

Neem tijdens kantooruren contact op met de polikliniek Plastische chirurgie. Buiten kantooruren neemt u contact op met de Spoedeisende Hulp (SEH). De telefoonnummers vindt u onder ‘Contactgegevens’.

Risico’s en complicaties

Deze operatie heeft dezelfde algemene risico’s als een andere operatie zoals:

 • risico’s van de narcose;
 • trombose;
 • een nabloeding;
 • het optreden van infecties;
 • tijdelijke of blijvende gevoelsstoornissen van het geopereerde gebied;
 • kans op terugkeer van het ganglion is ongeveer 30%.

Controle

Na 10 tot 14 dagen heeft u een controleafspraak op de polikliniek Plastische chirurgie. Tijdens deze afspraak verwijdert de verpleegkundige de hechtingen.

Verhinderd?

Kunt u niet naar uw afspraak komen? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de polikliniek Plastische chirurgie. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek Plastische chirurgie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
Telefoon 040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Plastische chirurgie
040 – 239 71 20

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Plastische chirurgie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/plastische-chirurgie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden