Gastroscopie via de huisarts (Folder)

Maag-, Darm- en Leverziekten
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Gastroscopie via de huisarts (Folder)

Uw huisarts heeft met u afgesproken dat u een gastroscopie laat doen en heeft u hierover ingelicht. Het onderzoek wordt gedaan door een Maag-, Darm en Leverarts (MDL-arts). In deze folder leest u wat het onderzoek precies inhoudt. Voor u persoonlijk kan de situatie anders zijn dan in deze folder wordt beschreven.

Wat is een gastroscopie?

Een gastroscopie is een onderzoek waarbij bepaalde afwijkingen of ontstekingen aan uw slokdarm, maag of twaalfvingerige darm kunnen worden opgespoord. Via de gastroscoop kan de arts ook kleine ingrepen doen. Er kunnen bijvoorbeeld stukjes weefsel worden weggenomen voor verder onderzoek (biopten). Ook kan een bloeding worden gestelpt of een vernauwing worden opgerekt. Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van een endoscoop. Een endoscoop is een dunne flexibele slang met aan het uiteinde een kleine camera, waardoor het onderzoek op een beeldscherm te volgen is.

Voorbereidingen

Om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren, moeten uw slokdarm, maag en twaalfvingerige darm leeg zijn. Daarom moet u rekening houden met een aantal voorbereidingen.

 • U dient voorafgaand aan uw onderzoek tenminste 6 uur lang niets meer te eten, drinken of roken.
 • Indien uw afspraak in de middag plaatsvindt mag  uw laatste licht verteerbare maaltijd (ruim 6 uur voor het onderzoek) bestaan uit 2 beschuiten met zoet beleg en een kop thee. Hierna mag u niets meer eten, drinken of roken.
 • Wij adviseren u om in verband met het onderzoek makkelijke en loszittende kleding te dragen.
 • Wij vragen u om geen lippenstift te gebruiken. De kleurstof hiervan laat zich namelijk moeilijk verwijderen van de bijtring die u in uw mond krijgt tijdens het onderzoek. Crème of zalf mag u wel gebruiken.
 • Het is belangrijk om uw behandelend arts op de hoogte te brengen van welke medicijnen u gebruikt. In overleg met uw arts kan het gebruik van sommige medicijnen tijdelijk gestopt of aangepast worden.
 • Als u enige vorm van bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dient u dit vooraf aan de arts te melden die het onderzoek aanvraagt. Eventueel moet het gebruik van deze medicatie voor het onderzoek tijdelijk worden gestaakt.
 • Als u suikerziekte heeft en insuline spuit, dient u minimaal één week van tevoren met uw arts of diabetesverpleegkundige te overleggen hoeveel insuline u moet spuiten op de dag van het onderzoek. U wordt ook verzocht om uw insulinepen en insuline mee te nemen naar het ziekenhuis.

Verloop van het onderzoek

U meldt zich op de afgesproken dag en tijd op de afdeling Endoscopie. Hierna neemt u plaats in de wachtkamer. U moet er echter rekening mee houden dat door onverwachte omstandigheden de wachttijd kan oplopen.

De endoscopieverpleegkundige brengt u naar de kleedkamer. Daar:

 • krijgt u een drankje dat schuimvorming in de maag tegengaat en een keelverdoving in de vorm van een spray;
 • als u een gebitsprothese hebt, dan moet u deze uitdoen;
 • wordt u voor het onderzoek in de goede houding gelegd, op uw linkerzijde;
 • krijgt u een bijtring tussen uw kaken ter bescherming van uw gebit en de endoscoop.

Daarna brengt de arts een flexibele slang in uw keel en vraagt u te slikken. Het instrument wordt voorzichtig via de mond, de slokdarm en de maag tot in de twaalfvingerige darm geschoven. Dit gaat het beste als u zich zo goed mogelijk ontspant. Het inbrengen van de slang is voor veel mensen niet prettig en kan kokhalzen veroorzaken. Pijn doet het echter niet. U hoeft niet bang te zijn dat u niet meer goed kunt ademen. Bij het inbrengen en tijdens het onderzoek blijft er namelijk genoeg ruimte in de keelholte over om normaal te kunnen blijven ademhalen. U kunt tijdens het onderzoek door de ingebrachte slang niet praten. Tijdens het onderzoek wordt via de gastroscoop lucht ingeblazen. Hierdoor gaan uw slokdarm, maag en twaalfvingerige darm wijder openstaan, waardoor deze beter bekeken kunnen worden. Waarschijnlijk moet u hiervan boeren en/of winden laten. Als de arts het nodig vindt, neemt hij tijdens de gastroscopie stukjes weefsel weg voor verder onderzoek. Dit is niet pijnlijk. Als het onderzoek klaar is, wordt de gastroscoop weer verwijderd. Na afloop van het onderzoek kan uw keel een tijdje wat rauw en gevoelig zijn.

Nazorg

Het onderzoek zelf duurt enkele minuten, maar met voor- en nazorg erbij gemiddeld 15 minuten. Soms wat langer als de arts kleine ingrepen moet verrichten.

Als het onderzoek klaar is, mag u weer naar huis. Door de keelverdoving kunt u zich tijdelijk sneller verslikken dan normaal. Daarom moet u een half uur wachten voordat u iets eet of drinkt. Begin dan voorzichtig met een slokje water. Gaat dit goed, dan kunt u daarna gewoon eten en drinken zoals u gewend bent.

Een roesje (sedatie)

Een gastroscopie vindt normaal gesproken met keelverdoving plaats. Keelverdoving bestaat uit een spray die het kokhalzen onderdrukt. U kunt een gastroscopie ook met een roesje (midazolam en/of fentanyl) ondergaan. De huisarts kan echter geen onderzoeken met een roesje aanvragen. Vraag aan uw huisarts een verwijzing naar de Polikliniek Maag-darm-leverziekten als u het onderzoek met een roesje wilt ondergaan.

Risico’s en complicaties

Een gastroscopie is een veilig onderzoek. Het is vanzelfsprekend dat de arts alles in het werk zal stellen om risico’s tot een minimum te beperken. Toch bestaat er altijd een geringe kans op het verslikken in de maaginhoud. Als een behandeling plaatsvindt tijdens de scopie, bestaat er een geringe kans op een bloeding of scheurtje in het slijmvlies. Een enkele keer kan een scheurtje in de slokdarm, of heel zelden in de maag ontstaan.

Tijdens een gastroscopie krijgt u een bitje in de mond, in uitzonderlijke gevallen kunnen hierdoor uw lip of tanden een lichte beschadiging oplopen.

Wannneer neemt u direct contact op?

Treden er na de gastroscopie klachten op zoals extreme pijn, bloedbraken of koorts boven de 38,5 graden Celsius? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de afdeling Endoscopie. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp. De telefoonnummers vindt u onder ‘Contactgegevens’.

De uitslag

Na het onderzoek vertelt de MDL-arts u zijn voorlopige bevindingen en schrijft een verslag voor de huisarts die het onderzoek heeft aangevraagd. De definitieve uitslag krijgt u tijdens uw volgende bezoek aan uw huisarts.

Wanneer er tijdens het onderzoek ook stukjes weefsel zijn weggenomen, dan duurt het minimaal 5 werkdagen voordat de uitslag bekend is. Het is goed daar rekening mee te houden bij het maken van de vervolgafspraak.

Verhinderd

Kunt u niet naar uw afspraak komen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Endoscopie. Er wordt dan een nieuwe afspraak voor u gemaakt en in uw plaats kan iemand anders geholpen worden.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het onderzoek ernstige klachten? Neem dan contact op met de afdeling Endoscopie.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over het onderzoek of wilt u iets aan ons doorgeven? Neem dan tussen 08.30 en 16.30 uur contact op met de afdeling Endoscopie.

Tot slot

Wilt u tot slot denken aan het volgende?

 • Neem uw patiëntenpas mee, als u die heeft.
 • Neem de aanvraag van de huisarts of specialist mee naar uw onderzoek, indien u die gekregen heeft.
 • Neem het vragenformulier ingevuld en ondertekend mee.
 • Neem de bewaardoosjes voor een gebitsprothese, gehoorapparaatjes of bril mee naar het ziekenhuis voor zover dit op u van toepassing is.

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Dit betekent dat u door één of meerdere personen onderzocht en behandeld kunt worden. In de onderzoekskamer kunnen behalve een arts, ook artsen in opleiding aanwezig zijn om u te onderzoeken. De endoscopieverpleegkundigen assisteren bij het onderzoek. Het is niet mogelijk om iemand mee te nemen in de onderzoekskamer.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Endoscopie
040 – 239 87 85 (bereikbaar van 08.30 tot 16.30 uur)

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Afdeling Kortverblijf & dagverpleging
040 – 239 87 77

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Endoscopie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/maag-darm-en-leverziekten


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden