Gebroken sleutelbeen bij kinderen (Folder)

Chirurgie Kindergeneeskunde Orthopedie Spoedeisende Hulp / Spoedpost
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Gebroken sleutelbeen bij kinderen (Folder)

Uw kind heeft een gebroken sleutelbeen (clavicula). De behandeling is het dragen van een sling. Dit is een soort mitella.

Samenvatting

 • Uw kind heeft een gebroken sleutelbeen.
 • Deze breuk herstelt doorgaans zonder klachten.
 • We maken geen standaard poliklinische controle afspraak, deze is over het algemeen niet nodig.
 • U mag de sling verwijderen zodra de pijn dit toelaat, dat kan meestal na 1 tot 2 weken. ’s Nachts hoeft de sling niet om. Gebruik de sling niet langer dan 4 weken.
 • Het is belangrijk om zo snel mogelijk te beginnen met het bewegen van de schouder en arm om stijfheid van de schouder te voorkomen. Gebruik de schouder en arm op geleide van de pijnklachten.
 • Een instructievideo voor het opnieuw aanbrengen van de sling kunt u vinden in de app in de App Store (iPhone) of Google Store (Android). Zie de QR-code voor meer informatie online.
 • Als er tijdens het herstel vragen of problemen zijn, kunt u op werkdagen van 09:00 – 12:00 uur contact met ons opnemen via de Breuklijn: 040 – 239 96 40.

De behandeling

Een gebroken sleutelbeen komt vaak voor bij kinderen. De behandeling bestaat uit een sling. Bij kleine kinderen lukt het meestal niet hen een sling te laten dragen. Dit is niet erg. Een sleutelbeenfractuur herstelt in principe altijd volledig.

Tijd Behandeling

0-4 weken

Sling dragen, verwijderen zodra de pijn dit toelaat. 

4- 6 weken Bewegen van de schouder op geleide van de pijn.
Na 6 weken Uw kind kan weer sporten en gymmen.

Instructies

Voor een goede genezing zijn de volgende instructies belangrijk:

 • De sling houdt de arm een aantal dagen tot weken in een prettige positie.
 • U mag de sling verwijderen zodra de pijn dat toelaat. ’s Nachts hoeft de sling niet om.
  Gebruik de sling maximaal 4 weken.
  Om te voorkomen dat de schouder stijf wordt, is het belangrijk dat uw kind zo snel mogelijk begint met bewegen van de schouder en arm. Gebruik de schouder en arm uitsluitend op geleide van pijnklachten. Dat wil zeggen dat uw kind de schouder en arm mag bewegen zolang hij de pijn kan verdragen.
 • Activiteiten, zoals sport en gymmen, mag na 6 weken als de pijn dit toelaat. U kunt hiermee ook langer wachten.
 • Heeft uw kind pijn? Bij pijn kunt u uw kind paracetamol geven. Wacht niet met paracetamol geven totdat uw kind te veel pijn heeft. Geef het altijd verspreid over de dag.

Herstel

 • Een controle op de polikliniek is in principe niet nodig. De breuk geneest meestal binnen enkele weken volledig.
 • Nadat de breuk is hersteld, kan het voorkomen dat er een bobbel te zien is bij het sleutelbeen. Dit belemmert de functie niet.
 • Neemt de pijn erg toe, of wordt deze niet geleidelijk minder? Neem dan contact op met de Breuklijn. Als een controle dan toch nodig is, maken we een afspraak.
 • Fysiotherapie is meestal niet nodig. Als u na 6 weken niet tevreden bent over de functievan de schouder van uw kind, dan kunt u via de huisarts een verwijzing voor defysiotherapeut vragen. Een verwijzing is niet verplicht. In de app staan oefeningen om beter te herstellen.

Vervangen sling

Als u de sling wilt vervangen of opnieuw om wilt doen kunt u in de app zien hoe dat moet.

Oefeningen

Het is belangrijk dat u of uw kind de arm beweegt zodra de pijn dit toelaat. Met het normaal bewegen van de arm oefent uw kind ook. Specifieke oefeningen zijn niet nodig.

Vragen? U kunt ons gewoon bellen!

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan tussen 09.00 en 12.00 contact op met de Breuklijn. (040-239 96 40)

Wanneer u buiten kantoortijden dringende vragen heeft die niet kunnen wachten tot de volgende dag, kunt u de Spoedeisende Hulp bellen. (040-239 96 00)

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis Eindhoven
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Breuklijn
040-239 96 40
Routenummer(s) en overige informatie over de Spoedeisende Hulp kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/spoedeisende-hulp

App Virtual Fracture Care

In onze app vindt u meer informatie over uw letsel. Ook kunt u oefeningen vinden om het herstel te bevorderen. De app kunt u zowel in de App Store (iPhone) als de Google Store (Android) vinden.

U kunt ook de QR-code scannen. U wordt dan automatisch naar de app verwezen.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden