Ondersteuning door de afdeling Ethiek & Zin (Folder)

Ethiek & zin
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Ondersteuning door de afdeling Ethiek & Zin (Folder)

De afdeling Ethiek & Zin staat voor u klaar bij ziekte, na een onverwachte uitslag van een onderzoek of bij moeilijke keuzes. Wij bieden u emotionele ondersteuning (troost, veerkracht aanspreken, acceptatie) en helpen inzicht te verwerven in uw situatie: Hoe sta ik in het leven? Hoe ga ik verder?

Wat kan een gesprek met Ethiek & Zin voor u betekenen?

Omgaan met gedachten, vragen en gevoelens

Wij helpen om de crisis en tragiek van het door ziekte ontwrichte leven uit te houden, te doorstaan  en/of te boven te komen. Als u wordt geconfronteerd met ziekte, leven en dood kan dit een hele worsteling zijn. Er kunnen moeilijke maar normale gedachten en gevoelens bovenkomen over deze abnormale omstandigheden. Wij helpen u hiermee om te gaan, door u uw verhaal te laten doen, de zaken op een rijtje te zetten, goed door te vragen en tot de kern te komen. Zo kunt u uw (veer)kracht (weer) ontdekken, kijken hoe u uw leven verder wilt oppakken of afsluiten, wat u inspireert en wat er écht toe doet voor u.

Meditatie

Daarnaast bieden onze trainers ondersteuning via meditatie. Mindfulness helpt om op een niet-oordelende, compassievolle en milde manier te kijken naar jezelf en de dingen die je overkomen. Daarmee reikt het iets aan voor de moeilijk te veranderen en niet-oplosbare kanten van ziek zijn. Het kan helpen bij het vinden van rust, maar ook met het hervinden van veerkracht en vitaliteit. U kunt tijdens uw opname begeleid worden door een van onze trainers, of poliklinisch deelnemen aan de training mediteren bij ziekte. Voor meer informatie over deze training verwijzen wij u naar de folder ‘Mediteren bij ziekte’.

Moeilijke beslissingen

Een ziekte kan u soms voor moeilijke beslissingen plaatsen. U kunt zich afvragen of u een bepaalde behandeling of operatie wel wilt ondergaan. Misschien twijfelt u of een levensverlengende behandeling zinvol is voor u. Samen kunnen we kijken naar wat van waarde is voor u en wat dat betekent voor de keuzes die u wilt maken.

Faciliteiten

Meditaties

Op de website van het Catharina Ziekenhuis, bij de afdeling Ethiek & Zin, vindt u tal van meditaties die u kunnen helpen bij het vinden van rust, ontspanning, kracht en compassie.

Kapel en gebedsruimte

De kapel is permanent toegankelijk voor wie rust zoekt, een kaarsje wilt branden, iets in het intentieboek schrijven. Er is een gebedsruimte voor moslims met een plek voor rituele wassing.

Ziekenzegen

De ziekenzegen (of bediening) kan kracht en troost bieden. U of uw familie kan hiervoor via de verpleegkundige een afspraak maken.

Hoe komt u in contact met de afdeling Ethiek & Zin?

  • U kunt klinisch of poli-klinisch doorverwezen worden door uw behandelend specialist of (specialistisch) verpleegkundige.
  • U kunt zelf contact opnemen met een de afdeling; contactinformatie vindt u op de website van het Catharina Ziekenhuis.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Ethiek & Zin
040 – 239 85 20

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Ethiek & Zin vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/geestelijke-verzorging

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden