Glasvochttroebelingen (Folder)

Oogheelkunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Glasvochttroebelingen (Folder)

Deze folder bevat algemene informatie over glasvochttroebelingen. De folder heeft niet de bedoeling volledig te zijn, of een gesprek met uw oogarts te vervangen. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Glasvochttroebelingen

Normaal glasvocht laat lichtstralen ongehinderd door naar het netvlies. Als er troebeling in het glasvocht voorkomt, geeft dit een schaduw op het netvlies.

Deze troebelingen vallen niet altijd op. Tegen een lichte achtergrond zijn de vlekjes vaak duidelijker. Het glasvocht (ook wel glasachtig lichaam genoemd) is een gelei die het grootste gedeelte van het oog opvult. Het bevindt zich achter de ooglens. De schaduw op het netvlies kan in allerlei vormen worden waargenomen: puntjes, cirkels of spinnenwebben.

Oorzaken

Glasvochttroebelingen kunnen meerdere oorzaken hebben. Een aantal wordt hier vermeld:

  • De meest voorkomende oorzaak is veroudering. Er ontstaan verdichtingen in het glasvocht. Bijziende mensen hebben hiervoor meer aanleg. Hoewel deze glasvochttroebelingen hinderlijk kunnen zijn, is het een onschuldige aandoening. Als dit gepaard gaat met lichtflitsen, dan kan dit het begin zijn van een netvliesprobleem. Oogheelkundig onderzoek is dan nodig.
  • Ook bij een ontsteking in het oog (uveitis) kunnen bewegende vlekjes worden gezien.
  • Bij suikerziekte kan bloed in het glasvocht komen, wat ook als vlekjes wordt waargenomen. Dit kan plotseling gebeuren.

Risico’s

Als het glasvocht krimpt en loslaat van het netvlies kan in een klein aantal gevallen een gaatje in het netvlies ontstaan. Hierbij kaneur soms een bloeding ontstaan. Dit uit zich als kleine vlekjes in het gezichtsveld. Het gaatje in het netvlies kan soms het begin zijn van een netvliesloslating.

Dit loslaten van het glasvocht gaat soms gepaard met lichtflitsen. Het lijkt dan net of een TL-lamp aan- en uitgaat. Dit gaat meestal vanzelf weer over. Als de lichtflitsen aanhouden en gepaard gaan met veel zwarte vlekjes is onderzoek noodzakelijk. Lichtsensaties die zich als gekartelde lijnen uitbreiden, worden waarschijnlijk door migraine veroorzaakt, zeker als dit gevolgd wordt door hoofdpijn. Deze lichtsensaties ontstaan meestal in beide ogen en duren 10 à 20 minuten.

Onderzoek

Als geleidelijk ontstane troebelingen storen is een oogheelkundig onderzoek door de oogarts zinvol. De oogarts kan zien of het gaat om onschuldige klachten of niet. Bij plotseling ontstane troebelingen dient u op korte termijn het oog te laten onderzoeken.

Deze huisarts kan vaststellen of spoedverwijzing naar de oogarts nodig is.

Behandeling

Het is belangrijk vast te stellen wat de oorzaak van de troebeling is. Bij een ontsteking is behandeling noodzakelijk. Als een gaatje in het netvlies is ontstaan, is een laserbehandeling nodig om een netvliesloslating te voorkomen. Vaak verdwijnen de troebelingen spontaan of ondervindt u er nauwelijks hinder van.

Tot slot

Doen zich na het afronden van de behandeling nieuwe klachten voor? Neem dan contact op met de polikliniek Oogheelkunde. Krijgt u pas na een jaar weer klachten? Dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw huisarts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek Oogheelkunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Oogheelkunde
040 – 239 72 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Oogheelkunde kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/oogheelkunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden