Glucose-tolerantietest (Folder)

Laboratorium
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Glucose-tolerantietest (Folder)

Uw behandelend arts heeft voor u een glucose-tolerantietest afgesproken. Tijdens deze test wordt het glucosegehalte in uw bloed gemeten. Glucose is een soort suiker. Voor de test is het belangrijk dat u zich aan enkele instructies houdt die in deze folder staan beschreven. Wij hopen dat u zich met behulp van deze folder goed kunt voorbereiden

Voorbereiding

  • U moet gedurende drie dagen vóór de test eten zoals u dat gewend bent. Wanneer u minder eet en drinkt dan normaal, kan dit de testuitslag beïnvloeden.
  • Voor een betrouwbare uitslag is het belangrijk dat u nuchter aan het onderzoek begint. Dit betekent dat u vanaf 24.00 uur op de dag vóór de test niet meer mag eten, drinken en roken. Ook tijdens het onderzoek moet u nuchter blijven.
  • Het is verstandig om eventuele medicijnen ’s morgens ook niet in te nemen. Overleg dit met uw behandelend arts.
  • Extra voorbereiding bij kinderen:
    Smeer 1,5 uur voor de afspraak de EMLA-crème in allebei de elleboogplooien van uw kind, zodat deze goed kan inwerken en de huid verdoofd is als het infuus bij uw kind ingebracht wordt. Het recept van de EMLA-zalf krijgt u van de kinderarts, dit haalt u dan bij uw apotheek op

De test

Op de dag van de bloedtest meldt u zich bij de afdeling Bloedafname van het Algemeen Klinisch Laboratorium. Een medewerker van het laboratorium neemt wat bloed af. Vervolgens krijgt u een glas suikeroplossing te drinken. Hierna gaat u in de wachtkamer zitten. Het is belangrijk dat u rustig blijft zitten omdat u extra suiker verbrandt als u zich inspant.

U krijgt opnieuw een bloedafname na 60 minuten en na 120 minuten. Daarna is de test afgelopen en kunt u naar huis.

De glucose-tolerantietest duurt ongeveer twee uur. Dit is inclusief de noodzakelijke wachttijd.

Glucose-tolerantietest bij kinderen (informatie voor ouders)

Op de dag van de test melden u en uw kind zich op de kinderdagbehandeling. Op de kinderdagbehandeling wordt uw kind door de pedagogisch medewerker voorbereid op het krijgen van het infuus. De verpleegkundige brengt het infuusnaaldje in de arm en neemt hieruit bloed af. Vervolgens krijgt uw kind een glas suikeroplossing te drinken. Hierna is het belangrijk dat uw kind rustig blijft zitten.

Na 120 minuten wordt er een tweede keer bloed uit het infuus afgenomen. Daarna is de test afgelopen en kunnen u en uw kind naar huis.

De uitslag

Het resultaat van de test krijgt u van uw behandelend arts bij uw volgende polikliniekbezoek.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u uitdrukkelijk niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Bloedafname van het Algemeen Klinisch Laboratorium.

Heeft u vragen over de glucose-tolerantietest bij kinderen? Neem dan contact op met de kinderdagbehandeling (040-239 82 00)

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Algemeen Klinisch Laboratorium
040 – 239 86 12

Routenummer(s) en overige informatie over het Algemeen Klinisch Laboratorium kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/algemeen-klinisch-laboratorium


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden