Hepatitis B vaccinatie bij chronisch nierfalen (Folder)

Inwendige geneeskunde Nierziekten
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Hepatitis B vaccinatie bij chronisch nierfalen (Folder)

Deze folder is bedoeld om u en uw naasten te informeren over hepatitis B vaccinatie bij chronisch nierfalen.

Uw persoonlijke situatie kan afwijken van de situatie zoals die in deze folder beschreven wordt. Als er na het lezen van deze informatie nog vragen zijn, neem dan gerust contact op met een van de zorgverleners van het nierfalenteam.

Het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven en het Elkerliek ziekenhuis te Helmond/Deurne werken samen op het gebied van zorg voor nierfalen- en dialysepatiënten. Er wordt nierfunctie vervangende therapie aangeboden op twee locaties: afdeling Nierziekten & Dialyse Catharina Ziekenhuis te Eindhoven en Dialysecentrum Deurne.

Waarom een Hepatitis B vaccinatie?

Hepatitis B is een leverontsteking die wordt veroorzaakt door een virus. Dit virus kunt u oplopen via besmet bloed of door met bloed besmet materiaal (urine, ontlasting, naalden of andere voorwerpen). Er is slechts een heel kleine hoeveelheid besmet materiaal nodig om dit virus over te dragen. Een niet zichtbaar druppeltje besmet bloed kan al voldoende zijn.

Bij chronisch nierfalen kan uw nierfunctie achteruit gaan en kan het zijn dat u in de toekomst gaat starten met een nierfunctievervangende therapie. Patiënten die een nierfunctievervangende therapie ondergaan, hebben een verminderde afweer. Om een mogelijke besmetting met hepatitis B te voorkomen, wordt u ter bescherming gevaccineerd.

De vaccinatie wordt voor de start van de nierfunctievervangende therapie gegeven, omdat bij achteruitgang van de nierfunctie de kans groter is dat uw lichaam minder goed in staat is om voldoende afweerstoffen te maken tegen het virus.

Is een vaccinatie altijd noodzakelijk?

Vaccinatie is niet nodig als uw lichaam zelf antistoffen heeft aangemaakt tegen het virus, door bijvoorbeeld een eerdere besmetting met het virus of door een eerdere vaccinatie die u heeft kunnen krijgen bij het op vakantie gaan.

Om te kunnen bepalen of de vaccinatie bij u nodig is, wordt er bloed afgenomen. De nefroloog en/of verpleegkundig specialist beoordeelt de uitslagen van het bloed. Afhankelijk van deze uitslag wordt er gestart met vaccinatie.

Er zijn drie mogelijkheden:

  • U heeft voldoende antistoffen in uw lichaam. U hoeft geen vaccinatie te krijgen.
  • U heeft geen antistoffen in uw lichaam, maar bent in het verleden gevaccineerd. U krijgt een hervaccinatie.
  • U heeft geen antistoffen. U krijgt een volledige vaccinatie. Dit zijn 4 vaccinaties verdeeld over ongeveer 6 maanden.

Waar worden de vaccinaties gegeven?

De vaccinaties worden gegeven op de afdeling Nierziekten van het Catharina Ziekenhuis of in Dialysecentrum Deurne.

De vaccinaties worden op naam verstrekt door de ziekenhuisapotheek. Dit kunt u terugzien bij de eigen bijdrage van uw zorgverzekeraar.

Wanneer u onder behandeling bent op afdeling Nierziekten van het Catharina Ziekenhuis worden de vaccinaties gekoppeld aan een poliafspraak.

Wanneer u onder behandeling bent in het Elkerliek ziekenhuis Helmond/Deurne kunt u, voor de vaccinatie, terecht bij de dialyseverpleegkundige van het Dialysecentrum Deurne. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. U kunt binnen lopen tussen 9.00-17.00 uur maandag t/m zaterdag.

Achter in deze folder zit een schema, waarop u zelf kunt bijhouden wanneer u de vaccinaties heeft gekregen. Vul deze goed in, hier kan naar gevraagd worden.

Wat zijn de bijwerkingen?

Er is een kleine kans dat u last krijgt van bijwerkingen na een vaccinatie. Mogelijke bijwerkingen zijn spierpijn, hoofdpijn, vermoeidheid, roodheid en/of zwelling van de injectieplaats, koorts of maagdarmklachten.

Wat gebeurt er nadat u het vaccinatieschema heeft doorlopen?

Om te controleren of u, na de vaccinaties, antistoffen heeft aangemaakt wordt 4 tot 8 weken na de laatste vaccinatie bloed afgenomen. Er zijn twee uitslagen mogelijk:

  • U heeft voldoende antistoffen. U bent een responder.
  • U heeft nog te weinig antistoffen. U krijgt een hervaccinatie. Dit zijn twee extra vaccinaties.

Het kan zijn dat u, na het krijgen van alle vaccinaties, geen antistoffen aanmaakt. In dit geval worden er geen nieuwe vaccinaties meer gegeven en blijkt u een non-responder.

Na de vaccinatie wordt jaarlijks gecontroleerd of u nog voldoende antistoffen heeft tegen Hepatitis B. Er zijn twee uitslagen mogelijk:

  • U heeft voldoende antistoffen.
  • Uw antistoffen zijn te laag geworden. U krijgt een extra vaccinatie.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u uitdrukkelijk niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via het centrale telefoonnummer van het ziekenhuis of via de gegevens op de bereikbaarheidskaart.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Elkerliek ziekenhuis (locatie Deurne)
0493-32 88 88
www.elkerliek.nl

Overzicht van het vaccinatieschema

Volledige vaccinatie
Moment Datum Gegeven door
Vaccinatie 1 0
Vaccinatie 2 1 maand
Vaccinatie 3 2 maanden
Vaccinatie 4 6 maanden
Hervaccinatie
Moment Datum Gegeven door
Vaccinatie 1 0
Vaccinatie 2 1 maand
Booster
Datum Gegeven door
Vaccinatie 1
Overzicht uitslagen
Bepaling Datum Uitslag
HBsAG
Anti HBS-titer
Anti HBS-titer
Anti HBS-titer
Anti HBS-titer
Anti HBS-titer
Anti HBS-titer
Anti HBS-titer

© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden