Hersenscintigrafie DAT-scan (Folder)

Nucleaire geneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Hersenscintigrafie DAT-scan (Folder)

In overleg met uw behandelend arts is besloten een hersenscintigrafie te laten verrichten op de polikliniek Nucleaire geneeskunde van het Catharina Ziekenhuis. Een hersenscintigrafie is een onderzoek waarbij de hersenen zichtbaar worden gemaakt met behulp van een radioactieve stof. Bij dit onderzoek stelt men vast of de hoeveelheid van de toegediende radioactieve stof, die wordt opgenomen in bepaalde delen van de hersenen, normaal is of afwijkend.

Nadat deze stof via een injectie is toegediend, ontstaat in de hersenen een kleine hoeveelheid straling. Een speciale camera (de gammacamera) registreert deze straling en verwerkt deze tot een zichtbaar beeld. De toegediende hoeveelheid radioactieve stof is zo klein dat u en uw omgeving hiervan geen nadelige gevolgen ondervinden.

In deze folder vindt u belangrijke informatie over dit onderzoek. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Voorbereiding

  • Voor dit onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn. U mag gewoon eten en drinken.
  • Als u (mogelijk) zwanger bent of borstvoeding geeft, moet u dit zo spoedig mogelijk melden bij de polikliniek Nucleaire geneeskunde. De radioactief gemerkte stof die men gebruikt bij het onderzoek kan invloed hebben op ongeboren kinderen en zuigelingen. Zwangerschap is een reden om het onderzoek enige tijd uit te stellen. Borstvoeding moet korte tijd onderbroken worden.

Medicijnen

Datum onderzoek:

……………………………………………………………………………………………………..

om ………………….. uur

Vanaf …………………………… mag u de volgende medicijnen niet meer innemen:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Andere medicijnen mag u gewoon innemen zoals u gewend bent.

Het onderzoek

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de polikliniek Nucleaire geneeskunde. Als u aan de beurt bent, komt een komt een medisch nucleair werker (laborant van de afdeling Nucleaire geneeskunde) u ophalen in de wachtkamer. In de behandelruimte wordt een infuusnaaldje ingebracht in een ader van de arm. Hierna dient de medisch nucleair werker u de radioactieve stof (radiofarmacon) toe via dit infuusnaaldje. U merkt niets van de ingespoten radioactieve stof. U wordt er niet slaperig van en uw rijvaardigheid wordt er niet door beïnvloed. Er zijn geen risico’s of bijwerkingen aan dit onderzoek verbonden.

Na het inspuiten van de radioactieve stof moet u drie uur wachten totdat er voldoende radioactieve stof in de hersenen is opgenomen. U kunt tijdens deze wachttijd de polikliniek Nucleaire geneeskunde verlaten en u mag gewoon eten en drinken.

Het maken van de foto’s

U hoeft zich voor het onderzoek niet uit te kleden. Wel is het noodzakelijk dat u metalen voorwerpen zoals sieraden of een bril, buiten het gezichtsveld van de camera houdt. De medisch nucleair werker die het onderzoek uitvoert, bespreekt dit met u.

Vervolgens gaat u op de onderzoekstafel liggen met uw hoofd in een hoofdsteun. De gammacamera wordt zo dicht mogelijk bij het hoofd gebracht om de foto’s zo duidelijk mogelijk te maken. De camera draait langzaam om uw hoofd heen zonder dat deze u raakt. Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen, omdat de foto’s anders mislukken.

Het maken van de foto? s duurt ongeveer 45 minuten. Inclusief de wachttijd duurt het onderzoek ongeveer 4 uur. Nadat de nucleair geneeskundige (arts van de afdeling Nucleaire geneeskunde) heeft gecontroleerd of de foto’s voldoende informatie geven, kunt u naar huis.

De uitslag

Aan de hand van de beelden, die in de computer worden opgeslagen en bewerkt, maakt de nucleair geneeskundige een verslag dat naar uw behandelend arts wordt gestuurd. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u tijdens uw volgende polikliniekbezoek.

Verhinderd

Als u om dringende reden uw afspraak niet kunt nakomen, dient u tenminste één dag voor het onderzoek contact op te nemen met de polikliniek Nucleaire geneeskunde.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u tijdens kantooruren terecht bij de polikliniek Nucleaire geneeskunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Nucleaire geneeskunde
040 – 239 86 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Nucleaire geneeskunde vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/nucleairegeneeskunde


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden