Hersenscintigrafie DAT-scan (Folder)

Nucleaire geneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Hersenscintigrafie DAT-scan (Folder)

In overleg met uw behandelend arts is besloten een hersenscintigrafie te laten uitvoeren op de polikliniek Nucleaire geneeskunde van het Catharina Ziekenhuis. In deze folder vindt u belangrijke informatie over het onderzoek. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan hier wordt beschreven.

Wat is een hersenscintigrafie?

Een hersenscintigrafie is een onderzoek waarbij de hersenen zichtbaar worden gemaakt met behulp van een zeer kleine hoeveelheid radioactieve stof. Nadat deze stof via een injectie is toegediend, ontstaat er in de hersenen een kleine hoeveelheid straling. Een speciale camera (de gammacamera) registreert de straling en verwerkt deze tot een zichtbaar beeld. Er wordt gekeken of de hoeveelheid van de toegediende radioactieve stof die wordt opgenomen in bepaalde delen van de hersenen, normaal of afwijkend is. De toegediende hoeveelheid radioactieve stof is zo klein dat u en uw omgeving hiervan geen nadelige gevolgen ondervinden.

Voorbereiding

  • Voor dit onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn. U mag gewoon eten en drinken.
  • Sommige medicijnen mag u vanaf enkele dagen voor het onderzoek niet meer innemen. Als dit op u van toepassing is, dan bespreekt uw behandelend arts of een medewerker van de polikliniek Nucleaire geneeskunde dit met u.
  • Bent u (mogelijk) zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met de polikliniek Nucleaire geneeskunde.

Medicijnen

Datum onderzoek:

……………………………………………………………………………………………………..

om ………………….. uur

Vanaf …………………………… mag u de volgende medicijnen niet meer innemen:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Andere medicijnen mag u gewoon innemen zoals u gewend bent.

Waar meldt u zich?

Op de dag van het onderzoek meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de polikliniek Nucleaire geneeskunde. Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.

Het onderzoek

Als u aan de beurt bent, komt een medisch nucleair werker (laborant van de afdeling Nucleaire geneeskunde) u ophalen in de wachtkamer. In de voorbereidingsruimte wordt een infuusnaaldje aangebracht in een ader in uw arm. Hierbij voelt u even een prikje van het infuusnaaldje. Vervolgens dient de medisch nucleair werker de radioactieve stof toe via het infuusnaaldje. U merkt niets van de ingespoten radioactieve stof. U wordt er niet slaperig van en uw rijvaardigheid wordt er niet door beïnvloed. Er zijn geen risico’s of bijwerkingen aan dit onderzoek verbonden.

Na het inspuiten van de radioactieve stof moet u 3,5 uur wachten totdat de radioactieve stof in de hersenen is opgenomen. U hoeft de wachttijd niet in het ziekenhuis door te brengen en u mag gewoon eten en drinken.

Het maken van de foto’s

Na ongeveer 3,5 uur komt u terug naar de polikliniek Nucleaire geneeskunde voor het maken van de foto’s. U hoeft zich voor het onderzoek niet uit te kleden. Het is wel belangrijk dat metalen voorwerpen zoals sieraden en een bril, worden verwijderd. De medisch nucleair werker die het onderzoek uitvoert, bespreekt dit met u.

Tijdens het maken van de foto’s ligt u met uw hoofd in een hoofdsteun. De gammacamera wordt zo dicht mogelijk bij uw hoofd gebracht om de foto’s zo duidelijk mogelijk te maken. De camera draait langzaam om uw hoofd heen zonder dat deze u raakt. Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek stil blijft liggen, omdat de foto’s anders mislukken.

Het maken van de foto’s duurt ongeveer 45 minuten. Het gehele onderzoek, inclusief de wachttijd, duurt ongeveer 4,5 uur. De medisch nucleair werker controleert of de foto’s gelukt zijn. Hierna is het onderzoek klaar en kunt u naar huis.

De uitslag

De foto’s worden digitaal opgeslagen en bewerkt. Aan de hand van deze beelden maakt de nucleair geneeskundige (arts van de afdeling Nucleaire geneeskunde) een verslag dat naar uw behandelend arts wordt gestuurd. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u tijdens uw volgende polikliniekbezoek.

Verhinderd

Kunt u om dringende reden uw afspraak niet kunt nakomen? Neem dan tenminste één dag voor het onderzoek contact op met de polikliniek Nucleaire geneeskunde, maar bij voorkeur zo spoedig mogelijk.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek Nucleaire geneeskunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Nucleaire geneeskunde
040 – 239 86 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Nucleaire geneeskunde vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/nucleairegeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden