Het eerste bezoek van uw kind aan de polikliniek Oogheelkunde (Folder)

Oogheelkunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Het eerste bezoek van uw kind aan de polikliniek Oogheelkunde (Folder)

U heeft voor uw kind een afspraak gemaakt bij de orthoptist op de polikliniek Oogheelkunde. In deze folder vindt u informatie over de orthoptist en het bijbehorend onderzoek. Op deze manier hopen wij u en uw kind goed voor te bereiden op het bezoek aan de orthoptist.

Let op: Kinderen tot 16 jaar dienen bij het eerste bezoek vergezeld te worden door een gezaghebbend ouder of voogd.

Uw kind is door de huisarts, consultatiebureau-arts, schoolarts of een andere arts naar de orthoptist verwezen. Redenen voor doorverwijzing kunnen zijn:

  • Onvoldoende zicht
  • Een lui oog (amblyopie)
  • Scheelzien (strabismus)
  • Dubbelzien
  • Hoofdpijn

Onvoldoende zicht

Het meten van de oogsterkte bij kinderen is één van de specifieke deskundigheden van de orthoptist.  Om dit onderzoek goed uit te voeren gebruikt de orthoptist oogdruppels.

Een lui oog (amblyopie)

Een lui oog is een oog waarmee je ook met de juiste bril op niet goed kan zien, omdat het kijken met dit oog niet voldoende is ontwikkeld. Een lui oog ontstaat alleen in de periode dat het scherp zien nog in ontwikkeling is. De behandeling bestaat meestal uit het afplakken van het goede oog eventueel in combinatie met een bril. 

Scheelzien (strabismus)

De orthoptist onderzoekt het scheelzien en bepaalt welke behandeling het meest geschikt is. De behandeling kan bestaan uit een bril en/of oefeningen en soms uit een operatie.

Dubbelzien

Dubbelzien met twee ogen samen kan ontstaan, doordat één of meerdere oogspieren niet goed functioneren en/of de ogen niet goed samenwerken. Afhankelijk van de oorzaak kunnen oefeningen en/of een (prisma) bril voorgeschreven worden. Soms is een operatie noodzakelijk.

Het onderzoek

De orthoptist bepaalt het zicht, evenals de oogstand, de beweeglijkheid van de ogen en of de ogen goed samenwerken.

Voor het objectief meten van de sterkte is het nodig om de ogen volledig te ontspannen. Uw kind krijgt daarom oogdruppels, dat na 5-15 minuten herhaald wordt. Het is mogelijk dat de druppels een beetje prikken, maar dat is snel over. De druppels moeten minimaal 30-45 minuten inwerken.

De oogdruppels zorgen ervoor dat de ogen niet meer goed scherp kunnen stellen en verwijden de pupillen. Het zien van dichtbij wordt daardoor wazig en uw kind zal wat lichtgevoelig zijn. Een zonnebril en/of pet kan dan prettig zijn. Wij raden af om na het onderzoek uw kind deel te laten nemen aan het verkeer. Het wazig zien en de lichtgevoeligheid kunnen in principe 24 uren aanhouden, maar de volgende dag is dit bij bijna alle kinderen weer over. Het onderzoek zelf is niet belastend. Er moet in een verduisterde kamer in een apparaat naar een plaatje gekeken worden en/of naar een lampje.

Als alle onderzoeken hebben plaatsgevonden, stelt de orthoptist een behandelplan op en bespreekt die met u .

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan contact op met de polikliniek Oogheelkunde.. Voor het verzetten van een afspraak kunt u uitsluitend telefonisch contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde. Wel dient u hierbij rekening te houden met een langere wachttijd.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharinaziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling , onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Oogheelkunde
040-239 7200

www.oogartsen.nl
www.orthoptie.nl

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Oogheelkunde kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/oogheelkunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden