Hoe geeft u een pijnscore (Folder)

Algemeen Pijngeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Hoe geeft u een pijnscore (Folder)

Binnen het Catharina Ziekenhuis meten we pijn door middel van een pijnscore. De pijnscore geeft de arts en verpleegkundige zicht op de mate waarin u pijn ervaart. In deze folder leest u hoe u deze score het beste kunt geven.

Waarom een pijnscore

Het is belangrijk dat uw pijn goed behandeld wordt. De pijnscore is een manier waarmee de arts of verpleegkundige met u in gesprek kan gaan, om te evalueren hoe het gaat met de pijnklachten en wat het effect van een behandeling is.

Hoe werkt de pijnscore

De mate waarin u pijn ervaart wordt gemeten met behulp van de pijnladder op de volgende pagina. Deze heeft een score tussen 0 en 10. U geeft 0 aan als u helemaal geen pijn heeft en 10 als u de ergste pijn heeft die u zich voor kunt stellen.

Op de polikliniek wordt bij elke afspraak naar uw pijnscore gevraagd. Als u op de verpleegafdeling bent opgenomen, dan vraagt de verpleegkundige drie keer per dag naar uw pijnscore van dat moment. Uw scores worden genoteerd in uw patiëntendossier.

Hoe kunt u uw score het beste bepalen?

  • Als u geen pijn hebt, geeft u dat aan met een 0.
  • Heeft u weinig pijn, of is de pijn draaglijk voor u, dan kunt u een score tussen de 1 en 4 geven.
  • Als u veel pijn hebt, geeft u een score tussen de 7 en 10.

U kunt nooit een verkeerde score geven. Pijn is een persoonlijke ervaring. Als u vindt dat uw pijn een 5 is, dan geeft u een 5, ook al denkt u dat een ander daar misschien een 3 of 7 aan zou geven. Bij het geven van een pijnscore kan het u helpen om uw pijn te vergelijken met pijn waar u eerder last van hebt gehad.

Pijnladder

ALG015 A.png

Pijnscore smiley.png

ladder.png

Wisseling in pijn

Wanneer u op meerdere plaatsen pijn heeft, dan kunt u het beste uitgaan van de pijn die u als ergste ervaart. Pijn kan ook worden veroorzaakt door een activiteit of een emotie, waardoor de pijn alleen op bepaalde momenten aanwezig is, bijvoorbeeld bij bepaalde bewegingen of als u erg vermoeid bent. Vertel dit dan aan de arts of verpleegkundige en geef een score voor dat pijnmoment.

Vragen

Natuurlijk kunt u pijn altijd bespreken met de arts of verpleegkundige. U hoeft niet te wachten tot er naar gevraagd wordt. Hebt u nog vragen over het geven van de pijnscore, stel die dan gerust.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden