Hydrocele of spermatocele operatie (Folder)

Urologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Hydrocele of spermatocele operatie (Folder)

Uw behandelend arts heeft met u besproken dat bij u een operatie aan een hydrocele of spermatocele wordt uitgevoerd. Dit is een ingreep aan de balzak (het scrotum). In deze folder vindt u algemene informatie over deze ingreep. Voor u persoonlijk kan de situatie anders zijn dan hier is beschreven. Als dit het geval is, legt uw behandelend arts dit aan u uit.

URO048 A.png
hydrocele of spermatocele

Wat is een hydrocele of spermatocele

Een hydrocele is een vochtophoping in de balzak. Hydrocele komt van hydros = water en cele = holte. Normaal worden de zaadballen omgeven door een vlies dat met vocht is gevuld. Binnen in dit vlies kan de zaadbal bewegen. Soms neemt de hoeveelheid vocht rond de bal sterk toe. Dat kan gebeuren na een ongeval of een infectie, maar ook zonder aanwijsbare oorzaak. Op deze manier ontstaat een hydrocele. Vaak voelen hydroceles klein en zacht aan. Soms kunnen zij echter een doorsnee van wel vijftien centimeter hebben.

Een hydrocele kan ook ontstaan als reactie op een gezwel of ernstige ontsteking. Het is dan belangrijk de oorzaak van de hydrocele te onderzoeken. Dit gebeurt door een lichamelijk onderzoek, soms gevolgd door een echografie van de balzak.

URO048 B.png

Een spermatocele is een holte gevuld met spermacellen. Spermatoceles ontstaan vanuit de bijbal.

In de zaadbal wordt zaadvocht gemaakt, dat naar de bijbal gaat en daarna via de zaadleider naar de prostaat. De bijbal bestaat uit heel veel kleine verzamelbuisjes. Soms ontstaat er een verwijding van zo’n buisje, omdat het zaadtransport niet goed verloopt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij een ontsteking of ongeval. Als zo’n verwijding groot wordt, ontstaat een spermatocele.

Behandeling

Een hydrocele of spermatocele gaat meestal niet vanzelf weg. Over het algemeen geeft een hydrocele of spermatocele geen klachten: ze zijn pijnloos en vaak niet zo groot. Daarom hoeven ze meestal niet behandeld te worden. Bij een hydrocele of spermatocele bestaat nooit het gevaar dat ze kwaadaardig worden als er niets aan gedaan wordt. Soms worden ze echter zo groot dat ze hinderlijk worden. Ze geven klachten met kleding of bij bepaalde activiteiten en sommige patiënten vinden de zwelling storend en niet mooi.

De arts kan een spermatocele of hydrocele behandelen met een operatie. Dit gebeurt vaak in dagbehandeling of tijdens een korte opname.

Voorbereiding

Pre-operatieve screening en anesthesie

U wordt geopereerd en bent daarom doorverwezen naar de polikliniek Pre-operatieve screening. Op deze polikliniek bekijkt de anesthesioloog of de operatie voor u extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Tijdens dit gesprek bespreken we de verdoving (anesthesie) en pijnstilling met u. We bespreken waarop u moet letten met eten, drinken en roken op de dagen rondom de operatie. Daarnaast spreken we af hoe u op die dagen uw medicijnen gebruikt. Dit geldt ook voor bloedverdunners. Omdat we uw medicijnen willen controleren krijgt u ook een afspraak bij de Apotheek. Zorg dat u tijdens deze afspraak een actueel medicijnen overzicht of medicijnpaspoort bij de hand heeft als u medicijnen gebruikt. Ook vragen we u om bij uw eigen apotheek toestemming te verlenen voor het digitaal delen van de medicatiegegevens.

Ter voorbereiding op deze afspraken vragen we u een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst staat voor u klaar in MijnCatharina. Het is belangrijk dat u deze vragenlijst zo snel mogelijk invult. Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld, plannen wij voor u een afspraak bij de Apotheek en een afspraak bij de polikliniek Pre-operatieve screening. Soms zijn dit telefonische afspraken; soms nodigen we u uit voor een bezoek op de polikliniek. Dit hangt af van de antwoorden op de vragenlijst en de operatie die u krijgt. 

Bij de Apotheek en de polikliniek Pre-operatieve screening kunt u alleen op afspraak terecht.

De Apotheek is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 87 20.

De polikliniek Pre-operatieve screening is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 85 01.

Meer informatie over pre-operatieve screening en verdoving vindt u in de folder ‘Anesthesie‘.

Aandachtspunten
 • Wanneer u bloedverdunnende middelen gebruikt (Sintrom, Marcoumar, Acetosal) moet u hier in overleg met uw behandelend arts enige dagen voor de operatie mee stoppen.
 • Met Acetosal (Ascal) moet u meestal zeven dagen voor de ingreep stoppen. Dit wordt met u besproken.

De operatie

Opname

U wordt geïnformeerd wanneer u wordt opgenomen en op welke afdeling u zich moet melden.

Ingreep

De ingreep gebeurt onder algehele narcose of plaatselijke verdoving, met een ruggenprik. Vóór de operatie worden de haren op de balzak geschoren. De uroloog maakt een snee in de balzak. Via deze snee bekijkt hij de bal en de bijbal. Vervolgens verwijdert hij de hydrocele of spermatocele. De huidwond wordt met oplosbare hechtingen gesloten. De ingreep duurt ongeveer 30 minuten.

Volgens afspraak komt u ongeveer twee weken na de ingreep op controle bij de uroloog.

Nazorg

 • De eerste week na de ingreep is het verstandig rustig aan te doen. U voelt meestal zelf het beste wat u wel en niet kunt. Vaak is er na de operatie een zwelling rondom de zaadbal. Deze verdwijnt geleidelijk vanzelf.
 • Wij raden u aan om het meegegeven steunverband gedurende 48 uur te dragen. Daarna moet u 48 uur een onderbroek dragen die u steun geeft (dus geen ruime boxershort). Deze moet ook ’s nachts aan. Hiermee vermindert u de kans op een zwelling
 • Na verwijdering van het steunverband mag u kort douchen. Droog de wond daarna goed af.
 • Na zeven dagen kunt u meestal weer zwemmen en in bad.

Mogelijke risico’s en complicaties

 • Soms ontstaat er na de ingreep een bloeduitstorting. U kunt dan veel pijn in het wondgebied hebben of een infectie oplopen.
 • Een blauwverkleuring van de wond komt geregeld voor en hoeft geen verdere behandeling.
 • Een hydrocele kan terugkomen. Dit komt echter zelden voor.
 • Na een spermatocele operatie kan een nieuwe spermatocele ontstaan. De bijbal is verantwoordelijk voor het transport van zaadcellen tussen de zaadbal en de prostaat. Daarom is het altijd mogelijk dat een operatie aan een bijbal, zoals bij een spermatocele, een afsluiting van dit transportsysteem veroorzaakt. Het resultaat kan sterilisatie aan de geopereerde zijde zijn. Daarom gaat een arts niet te snel over op een behandeling van spermatoceles als u nog kinderen wilt krijgen. Bij een hydrocele operatie is bovenstaand risico niet van toepassing.

Wanneer neemt u direct contact op?

 • als u koorts krijgt boven de 38,5 °Celsius;
 • als de operatiewond gaat bloeden;
 • als de operatiewond rood en/ of warm aanvoelt;
 • bij pijn die niet reageert op pijnstillers (maximaal 3 x per dag 1000 mg paracetamol, of andere pijnstilling afgesproken met zorgverlener).

Neem in bovenstaande gevallen contact op met:

 • de polikliniek Urologie (tijdens kantooruren);
 • de Spoedeisende Hulp (SEH) (buiten kantooruren).

De telefoonnummers vindt u onder ‘Contactgegevens’.

Verhinderd

Kunt u niet naar uw afspraak komen? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de polikliniek Urologie. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Urologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Urologie
040 – 239 70 40

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Urologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/urologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden