Hyperbilirubinemie (Folder)

Kindergeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Hyperbilirubinemie (Folder)

Uw kind is bij ons opgenomen. Wellicht is u al opgevallen dat uw kind wat geel begint te zien. De kinderarts of verpleegkundige heeft u hierover uitleg gegeven. In deze folder vindt u algemene informatie over hyperbilirubinemie. Zo kunt u de informatie nog eens rustig lezen. Het is goed u te realiseren dat voor uw kind persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven. Als dit zo is, dan informeert een medewerker u hierover.

Wat is hyperbilirubinemie?

We spreken van ‘hyperbilirubinemie’ of ‘icterus neonatorum’, als een kind een te hoog bilirubinegehalte heeft in het bloed. Bij de afbraak van rode bloedlichaampjes komt als afvalstof bilirubine vrij. Deze afvalstof wordt door de lever verwerkt en via de ontlasting en de urine uitgescheiden. Soms kan de lever deze hoeveelheid afvalstoffen niet aan en stijgt hierdoor het bilirubinegehalte in het bloed. Bovendien wordt dit zichtbaar als een gele kleur in de huid, het oogwit en de slijmvliezen. Vóór de geboorte heeft uw kind meer rode bloedcellen nodig dan na de geboorte en het lichaam reageert hierop door deze bloedcellen af te breken. Een enkel keer gebeurt deze afbraak doordat er antistoffen aanwezig zijn of dit bij uw kindje het geval is wordt nader onderzocht.

Bij te vroeg geboren kinderen speelt onrijpheid van de lever een rol bij het ontstaan van hyperbilirubinemie. In het bloed wordt gecontroleerd hoe hoog het bilirubinegehalte is. Om te voorkomen dat het bilirubinegehalte veel te hoog wordt, kan uw kind behandeld worden met lichttherapie. Een veel te hoog bilirubinegehalte in het bloed kan hersenbeschadiging veroorzaken.

Behandeling met behulp van lichttherapie

Om de lever te helpen met het omzetten van de bilirubine, kan het kind lichttherapie krijgen. Een gebruikelijke vorm van lichttherapie is een lamp. Met behulp van bepaalde UV-stralen verloopt de omzetting sneller, zodat het bilirubinegehalte in het bloed daalt.

Als het kind onder de lamp ligt, worden de oogjes ter bescherming afgedekt. Om een zo groot mogelijk oppervlak van de huid vrij te houden voor de lamp, wordt het kind naakt verpleegd of laag geluierd. De temperatuur van het kind wordt  geobserveerd, ook wordt uw kindje in een open of dichte couveuse verpleegd in plaats van in een gewoon zuigelingenbedje. Uw kind krijgt mogelijk wat extra vocht toegediend (via voeding of via een infuus).

Als uw kind lichttherapie krijgt vanwege hyperbilirubinemie, wordt regelmatig (meestal dagelijks) het bilirubinegehalte gecontroleerd. De lichttherapie vormt geen belemmering om uw kind op schoot te nemen, te knuffelen, aan te leggen of zelf het flesje te geven. Het kan wel zijn dat ‘knuffelmomenten’ in tijd moeten worden ingekort. Dit is afhankelijk van de hoogte van het bilirubinegehalte en of dit gehalte nog aan het doorstijgen is.

Wisseltransfusie

In sommige gevallen is de lichttherapie niet toereikend en kan het noodzakelijk zijn dat het kind een wisseltransfusie krijgt. Via een navelinfuus wordt dan in kleine stapjes een gedeelte van het bloed van het kind vervangen door nieuw bloed. Vaak vragen ouders in zo’n geval of zij bloed kunnen doneren voor de wisseltransfusie van hun kind. Dit is echter praktisch niet haalbaar, omdat het bloed door de bloedbank bewerkt moet zijn en daar te veel tijd over heen zou gaan.

Na de behandeling

Als hyperbilirubinemie is behandeld met lichttherapie of een wisseltransfusie en het bilirubinegehalte is gedaald tot de normale waarden, is de kans dat deze waarde weer te hoog wordt zeer klein.

Vragen

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Neem dan contact op met de Couveuse afdeling.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Couveuse afdeling
040 – 239 82 95

Routenummer(s) en overige informatie over de Couveuse afdeling kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/kindergeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden