Hyperventilatietest (Folder)

Longgeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Hyperventilatietest (Folder)

Uw behandeld arts heeft u ingelicht over het onderzoek dat u moet ondergaan. In deze folder leest u wat de hyperventilatietest inhoudt en hoe dit onderzoek wordt uitgevoerd. Zo kunt u zich goed voorbereiden op het onderzoek. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan in deze folder wordt beschreven.

Wat houdt dit longfunctieonderzoek in?

Een hyperventilatietest wordt uitgevoerd om te onderzoeken of bepaalde klachten het gevolg zijn van hyperventilatie. De longfunctieanalist voert deze test bij u uit.

Voorbereidingen

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. U mag dus gewoon eten, drinken en uw medicijnen blijven gebruiken.

Het onderzoek

Voorafgaand aan het onderzoek wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen. Hierna begint de test. U krijgt een ademmasker rond uw neus en mond. Het ademmasker staat in verbinding met de meetapparatuur. U begint met 5 minuten rustig ademen. Hierna vraagt de longfunctieanalist u om gedurende één minuut snel en diep in- en uit te ademen. Na het snelle ademen, gaat u weer rustig ademen. Na vijf minuten normaal ademen wordt het ademmasker weer afgedaan. U geeft aan of u tijdens het onderzoek last heeft gehad van klachten. Deze worden ook weer op de vragenlijst genoteerd. Aan de hand van het herstel van uw ademhaling en de klachten die u tijdens het onderzoek heeft ondervonden, kan worden beoordeeld of uw klachten het gevolg zijn van hyperventilatie.

Duur

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Uitslag

De uitslag van de test krijgt u van uw behandelend arts bij het volgende polikliniekbezoek.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de afdeling Longfunctie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Longfunctie
040 – 239 56 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Longgeneeskunde kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/longgeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden