Hysterosalpingografie (HSG) (Folder)

IVF centrum Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Hysterosalpingografie (HSG) (Folder)

Uw behandelend arts heeft u doorverwezen naar de afdeling Radiologie voor een HSG (hysterosalpingografie). Dit is een röntgenonderzoek waarbij de baarmoeder en eileiders zichtbaar worden gemaakt door middel van een contrastvloeistof. 

In deze folder vindt u algemene informatie over dit onderzoek. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier beschreven.

Voorbereiding

Dit onderzoek kan alleen maar plaatsvinden als u zeker weet dat u niet zwanger bent. U belt naar de polikliniek Gynaecologie op de eerste dag van de menstruatie zodat het onderzoek gepland kan worden. U mag vanaf de eerste dag van uw menstruatie tot aan het onderzoek géén onbeschermde geslachtsgemeenschap hebben. Als dit wel het geval is dan gaat het onderzoek niet door.

U moet de avond voor het onderzoek 1 tablet Naproxen innemen, dit wordt voorgeschreven door de fertiliteitsarts en ontvangt u op de polikliniek. Deze mag u niet op nuchtere maag innemen.  Na het onderzoek mag u niet zelf naar huis rijden. Het is dus belangrijk om vervoer te regelen!

Verloop van het onderzoek

Als u voor uw afspraak komt, meldt u zich aan de balie van de afdeling Radiologie. De baliemedewerker verwijst u door naar de wachtruimte van de desbetreffende röntgenkamer. De laborant roept u naar binnen en vraagt u het onderlichaam te ontbloten. Vervolgens gaat u op de onderzoekstafel liggen met de benen in beenhouders.

Via een speculum (eendenbek) in de vagina ontsmet de gynaecoloog (assistent) de baarmoedermond. De gynaecoloog brengt een instrument in om de contrastvloeistof in de baarmoeder te brengen. Soms wordt er gebruik gemaakt van een flexibele ballonkatheter. Via deze katheter wordt er contrastvloeistof rechtstreeks in de baarmoeder gebracht. Dit alles kan een pijnlijk gevoel in de onderbuik geven, dit trekt echter snel weer weg. Tijdens het inspuiten van de contrastvloeistof maakt de radioloog foto’s.
Hierna mag u zich aankleden.

Na ongeveer 15 minuten wordt tot slot nog een laatste foto gemaakt.

Het gehele onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Nazorg

U krijgt een maandverband om de contrastvloeistof en mogelijk bloedverlies op te vangen. Het bloedverlies is slechts tijdelijk, het kan enkele dagen aanhouden en is niet verontrustend.

Wanneer moet u contact opnemen?

Als tot 1 week na het onderzoek de volgende klachten optreden:

  • bij bloedverlies wat een menstruatieachtige omvang aanneemt
  • bij plotselinge buikpijn
  • bij plotseling optredende koorts boven 38.5 °C.

Neem in bovenstaande gevallen op werkdagen tussen 8.30 uur – 16.30 uur contact op met de polikliniek Gynaecologie.

’s Avonds, ’s nachts en in het weekend kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts/gynaecoloog via het algemene nummer van het ziekenhuis.

Uitslag van het onderzoek

De radioloog maakt een verslag van uw onderzoek. Het verslag gaat naar uw behandelend arts. Uw specialist bespreekt de uitslag van het onderzoek met u bij uw volgende afspraak.

Attentie

  • Bent u allergisch voor bepaalde stoffen, geef dit dan voor het onderzoek door aan de laborant.
  • Bij verhindering wordt u verzocht het onderzoek tijdig af te zeggen of te verzetten naar een voor u geschikt tijdstip. Dit is belangrijk vanwege de wachttijd. Onderzoeken die niet zijn afgezegd, brengt het ziekenhuis alsnog in rekening.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Radiologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Radiologie
040 – 239 85 65

Polikliniek Gynaecologie
040-239 8190

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden