IBD-transitiespreekuur (Folder)

Maag-, Darm- en Leverziekten
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

IBD-transitiespreekuur (Folder)

Binnenkort heb jij je eerste afspraak op het IBD-transitiespreekuur. IBD is een Engelse afkorting en staat voor Inflammatory Bowel Disease: inflammatoire darmziekte. In deze folder vind je informatie over transitie en over dit spreekuur. Mocht je na het lezen van de folder nog vragen hebben, neem dan contact op met de verpleegkundig specialist. De contactgegevens staan achterin deze folder.

Wat is transitie?

Op dit moment ben je onder behandeling bij een kinderarts-MDL (Maag-, Darm-, en Leverziekten) in het Catharina Ziekenhuis. Je bent onder behandeling voor een ontsteking van de darm: de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa. Met een chronische darmziekte moet je je hele leven lang rekening houden.

Vanaf 18 jaar loopt de behandeling niet meer via de kinderarts-MDL, maar word je verwezen naar de MDL-arts voor volwassenen. Dit kan een arts in het Catharina Ziekenhuis zijn of een arts in een ander ziekenhuis dichter bij huis of toekomstige studie- of werkadres. Het proces rondom deze overgang noemen we transitie.

Voordat je de stap naar de zorg voor volwassen gaat maken, bezoek je eerst het IBD-transitiespreekuur. Dit is een spreekuur waarin alleen jongeren van 16 tot 18 jaar met een chronische darmziekte worden behandeld. Tijdens dit spreekuur word je voorbereid om als zelfstandig jongvolwassene met jouw ziekte om te gaan.

Waarom een IBD-transitiespreekuur?

De overgang naar de zorg voor volwassenen is een hele verandering. Je hebt met de kinderarts-MDL een vertrouwensrelatie opgebouwd. Deze vertrouwensrelatie moet je met de nieuwe arts weer opbouwen. Dit kan gevoelens van onzekerheid geven. Je gaat ook het verschil merken tussen de zorg op de polikliniek Kindergeneeskunde en de zorg voor volwassenen. Nu is de zorg gericht op jou én je ouders/verzorgers. Naarmate je ouder wordt, is de zorg meer op jou alleen gericht.

Vanaf 16-jarige leeftijd bezoek je het IBD-transitiespreekuur en beginnen we stap voor stap samen met je ouders/verzorgers aan het transitieproces. Rond de volwassenleeftijd kun je dan goed voorbereid de overstap naar de zorg voor volwassenen gaan maken.

Tijdens het spreekuur willen wij samen met jou en je ouders/verzorgers gaan werken aan de volgende punten:

 • Kennismaken met het team voor volwassenen;
 • Meer leren over jouw ziekte;
 • Leren om zelf verantwoordelijkheden te nemen;
 • Het begeleiden van je ouders/verzorgers om de verantwoordelijkheden los te laten;
 • Zelfstandiger worden;
 • Bewust worden van de verschillen in de zorg voor kinderen en de zorg voor volwassenen.

Waar vindt het transitiespreekuur plaats?

Het IBD-transitiespreekuur vindt in eerste instantie plaats op de polikliniek Kindergeneeskunde. Later zul je ook afspraken hebben op de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL).

Behandelteam

Het team op het spreekuur bestaat uit:

 • de kinderarts-MDL
 • de MDL-arts
 • de verpleegkundig specialist MDL
Kinderarts-MDL

De kinderarts-MDL is kinderarts en gespecialiseerd in maag-, darm- en leverziekten bij kinderen, waaronder de ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa. Deze arts blijft tijdens het transitieproces de hoofdbehandelaar.

MDL-arts

De MDL-arts is gespecialiseerd in de zorg voor volwassenen met de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa. We zorgen ervoor dat jij en je ouders alvast met de arts kunnen kennismaken voordat je (als je 18 jaar bent) overgaat naar de volwassenenzorg.

Verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist is er speciaal voor jou en je ouders/verzorgers. Zij doen een deel van het IBD-transistiespreekuur. Je kunt tussendoor ook bij hen terecht voor alle vragen op het gebied van IBD en de transitie, voor recepten en als je wilt overleggen omdat het niet goed met je gaat.

Moment van overgang naar de zorg voor volwassenen

Het behandelteam bepaalt samen met jou wat een goed moment is om over te gaan naar de zorg voor volwassenen. Zodra jij overgaat, worden je gegevens van de kinderarts en eventueel van de kinderverpleegkundige op de dagbehandeling doorgegeven aan de MDL-arts en MDL-verpleegkundige. Dit noemen we de medische en verpleegkundige overdracht. Tijdens jouw laatste bezoek aan het IBD-transitiespreekuur is er tijd om herinneringen en gebeurtenissen op te halen en ervaringen uit te wisselen. Hierna wordt de eerste afspraak op het spreekuur van de polikliniek MDL gemaakt.

Wat kun je verwachten na de overgang?

Na de overgang vindt er nog steeds terugkoppeling en evaluatie plaats tussen het volwassenenteam en het kinderteam. Tijdens het spreekuur besteden we, behalve aan je ziekte, ook aandacht aan het stimuleren van jouw zelfstandigheid, de invloed van jouw ziekte op werk en opleiding, de lange termijn gevolgen van een chronische darmziekte, erfelijkheid en de verschillen in de zorg voor kinderen en volwassenen.

Meer informatie

Wil je meer informatie over IBD? Kijk dan eens op de volgende websites:

 • www.crohn-colitis.nl: De jongerensite van de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland. Klik op de homepage en vervolgens op de link voor de jongerensite.
 • www.cyberpoli.nl: Dit is een digitale ontmoetingsplaats, voor zowel kinderen en jongeren met een chronische ziekte als voor hulpverleners.
 • www.crocokids.nl: Op deze website vind je informatie over leuke acties, lotgenotencontact en lees je hoe ze meer naamsbekendheid proberen te krijgen voor onderzoek en zorg rondom IBD bij kinderen.

Vragen

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust. Je kunt je vragen het beste opschrijven en stellen aan de verpleegkundig specialist. Als het nodig is kan de verpleegkundig specialist contact opnemen met de kinderarts-MDL.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Verpleegkundig specialist MDL
040 – 239 97 50
Dagelijks bereikbaar tussen 09:00 en 10:00 uur

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/maag-darm-en-leverziekten


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden