Immunoglobuline-kuur (Folder)

Neurologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Immunoglobuline-kuur (Folder)

Binnenkort heeft u een afspraak voor een immunoglobuline-kuur op de afdeling Kortverblijf & dagverpleging of op de afdeling Neurologie. U ondergaat de kuur omdat u neurologische klachten heeft, die verband houden met het immuunsysteem.

In deze folder kunt u de informatie over de behandeling nog eens nalezen. Het is goed om u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan hier is beschreven.

Wat is een immunoglobuline-kuur?

Een immunoglobuline-kuur is een medicijnbehandeling via een infuus.

Bij sommige neurologische aandoeningen speelt het immuunsysteem een rol. Heeft u voor het eerst neurologische klachten of nemen uw bestaande klachten toe, dan kunnen deze aandoeningen worden behandeld met immunoglobulinen. Immunoglobuline is een eiwit dat voorkomt in bloedplasma en wordt gewonnen uit bloed van donoren. Immunoglobulinen spelen een belangrijke rol bij de afweer tegen infectieziekten.

Er zijn verschillende soorten immunoglobulinen en dus ook verschillende soorten kuren. De hoeveelheid immunoglobuline die u toegediend krijgt, wordt berekend aan de hand van uw lichaamsgewicht. Daarom vragen we u op de polikliniek Neurologie naar uw gewicht.

De dag van opname

U meldt zich op de afgesproken tijd op de afdeling Kortverblijf & dagverpleging of op de afdeling Neurologie.

Hoeveel dagen achter elkaar u medicatie krijgt, is afhankelijk van de indicatie. Meestal krijgt u de medicatie op de afdeling Kortverblijf & dagverpleging; soms wordt u opgenomen in het ziekenhuis. De vervolgbehandeling (ook wel onderhoudsdosering) krijgt u meestal op één dag in dagbehandeling.

De voorbereiding

Op de dag van de opname mag u gewoon eten en drinken; u hoeft niet nuchter te zijn.

Gebruikt u thuis speciale hulpmiddelen, neem die dan mee naar de opname. Dat geldt ook voor uw medicatie.

De behandeling

De verpleegkundige brengt een infuus bij u in. Door dit infuus wordt de immunoglobuline toegediend.

Bij uw eerste behandeling krijgt u een aantal controles. Zo worden uw bloeddruk en temperatuur gemeten en uw hartslag gecontroleerd. Deze controles zijn nodig, omdat de kans op een allergische reactie het grootst is als u het medicijn voor het eerst krijgt toegediend. Bij de vervolgbehandelingen zijn controles meestal niet meer nodig.

Wanneer de medicatie is toegediend, blijft u nog twintig minuten ter observatie op de afdeling in verband met mogelijke bijwerkingen. Het infuus wordt in die tijd doorgespoeld met een zoutoplossing, waarna het infuussysteem wordt afgekoppeld.

Tijdsduur

Het toedienen van de medicatie duurt enkele uren. De exacte duur is afhankelijk van de hoeveelheid immunoglobuline die wordt toegediend. Na afloop blijft u twintig minuten ter observatie op de afdeling.

Mogelijke bijwerkingen

Immunoglobuline kan bijwerkingen hebben. Dit komt niet vaak voor.

Mogelijke bijwerkingen zijn: rillingen, hoofdpijn, koorts, braken, misselijkheid, gewrichtspijn, lage bloeddruk en pijn in de onderrug.

Krijgt u hier last krijgt van, geef dit dan direct door aan de verpleegkundige.

Nazorg

Nadat het infuus is verwijderd, mag u naar huis. Als u thuis last krijgt van bijwerkingen, kunt u contact opnemen met de polikliniek Neurologie. In de avonduren en in het weekend neemt  u contact op met de huisartsenpost of met de Spoedeisende Hulp van het Catharina Ziekenhuis.

Verhinderd

Kunt u niet naar een afspraak komen, meldt u dan zo spoedig mogelijk af bij de polikliniek Neurologie. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek Neurologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Neurologie
040 – 239 94 00

Afdeling Kortverblijf & dagverpleging
040 – 239 87 77

Verpleegafdeling Neurologie
040 – 239 80 50

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Neurologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/neurologie


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden