Infliximab Geneesmiddel bij de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa (Folder)

Maag-, Darm- en Leverziekten
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Infliximab Geneesmiddel bij de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa (Folder)

 U heeft in overleg met uw MDL- arts of verpleegkundig specialist besloten infliximab te gaan gebruiken. Deze folder geeft u informatie over dit geneesmiddel. Heeft u na het lezen nog vragen, dan kunt u daarmee altijd terecht bij uw MDL- arts of bij de verpleegkundig specialist. Het is goed om te weten dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan hier is beschreven.

Wat is infliximab?

Infliximab is een geneesmiddel dat al meer dan 20 jaar gebruikt wordt om ontstekingen af te remmen bij bijvoorbeeld de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, reumatoide artritis, de ziekte van Bechterew en artritis psoriatica. Elke behandeling met medicijnen is gericht op het onderdrukken van ontstekingsreacties. Dit leidt tot vermindering van klachten en verkleint de kans op complicaties die zich bij deze ziektes voor kunnen doen. Medicijnen kunnen de darmontstekingen onderdrukken, maar ze kunnen de ziekte niet definitief genezen. Na het afbouwen van of stoppen met medicijnen kunnen de ontstekingen en daarmee de klachten weer terugkomen.

Hoe werkt het?

Infliximab behoort tot de (zogenaamde biologische) middelen tegen de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Hoewel de precieze oorzaak van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa niet bekend is, wordt bij patiënten met een van deze ziektes in de darm een verhoogde hoeveelheid van het ontstekingseiwit tumor necrosis factor (TNF) gevonden. Dit eiwit speelt een rol bij het ontstaan en onderhouden van ontsteking van het darmslijmvlies. Infliximab is een antilichaam tegen TNF dat gemaakt is van gedeeltelijk menselijke en gedeeltelijk van muizen afkomstige eiwitten. Infliximab blokkeert de effecten van TNF. Daardoor worden de ontstekingen in de darm geremd en nemen de klachten (zoals diarree en buikpijn) af. Ook voelen veel patiënten zich over het algemeen minder moe en kunnen zij beter functioneren in het dagelijks leven. Het effect van infliximab treedt doorgaans binnen enkele dagen tot weken op.

Voorzorgsmaatregelen

Voordat u start met infliximab is het van belang sluimerende of actieve infecties uit te sluiten dan wel te behandelen.

Tuberculose is een infectie die zich soms jarenlang ongemerkt in de longen ophoudt zonder problemen te geven. Het immuunsysteem houdt de tuberculose-bacteriën dan onder controle. Het gebruik van infliximab kan er echter toe leiden dat de infectie actief wordt. Daarom zult u voor het starten met de behandeling op tuberculose onderzocht worden. Ook Hepatitis B en C kunnen worden gecontroleerd, evenals hiv besmetting. Het is belangrijk dat u zelf let op andere bronnen en/of algemene verschijnselen van infecties.

Klachten die hierbij kunnen passen zijn:

  • gezwollen lymfeklieren
  • aanhoudend hoesten
  • plotseling gewichtsverlies
  • koorts

Het is belangrijk dat u zelf let op andere bronnen en/ of algemene verschijnselen van infecties zoals wonden, problemen met gebit, koorts of “niet lekker zijn”. Als u operaties of tandheelkundige ingrepen ondergaat, moet u de behandelaar vertellen dat u infliximab gebruikt.

Bij een aantal lichamelijke klachten mag u niet behandeld worden met infliximab. Daarom wordt er enkele dagen voor elke behandeling een vragenlijst verstuurd via het patiëntenportaal MijnCatharina, we willen u vragen deze in te vullen. Wanneer u een infectie vermoedt, meld dit dan telefonisch bij de verpleegkundig specialist van de polikliniek MDL.

Gebruik

Infliximab wordt toegediend via een infuus in een ader (intraveneus). De gebruikelijke dosering is 5 milligram per kilogram lichaamsgewicht. Na het eerste infuus volgen infusen na twee en zes weken en vervolgens als onderhoudsbehandeling elke acht weken.

Na verloop van tijd kan de werkzaamheid van infliximab afnemen en is het soms nodig om een hogere dosering te gebruiken of om de tijd tussen de infusen te verkorten. Infliximab wordt soms als enige middel tegen de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa gebruikt (monotherapie), maar kan ook worden gecombineerd met andere (afweeronderdrukkende) middelen. De combinatie van meerdere geneesmiddelen is vaak effectiever en zorgt voor minder reacties op infliximab en minder antistofvorming hiertegen.

Het infliximab infuus loopt in 1 tot 2 uur in. Deze eerste keren duurt het wat langer, daarna bij goed verdragen van de medicatie kan het inlopen sneller gaan. Hierna wordt u ongeveer 30 minuten gecontroleerd voordat u weer naar huis gaat.

Bijwerkingen

Meest voorkomend:

  • Allergische reacties, zoals huiduitslag, jeuk, rillingen, kortademigheid en lagere bloeddruk tijdens het inlopen van het infliximab infuus. Dit kan meestal worden behandeld door het infuus langzamer toe te dienen of tijdelijk te stoppen. Soms is het nodig om voor of tijdens infusie medicijnen te geven om deze allergische reactie tegen te gaan. Bij het volgende infuus worden deze medicijnen dan preventief gegeven om herhaling van klachten te voorkomen. Meestal zijn de klachten echter mild en kan de behandeling worden voortgezet.
  • Milde infecties zoals verkoudheid en griep.
  • Hoofdpijn, huiduitslag (netelroos), misselijkheid en diarree.

Zelden:

  • Tijdens gebruik van infliximab kan bij patiënten die lijden aan ernstig hartfalen verslechtering in de hartfunctie optreden. Infliximab wordt daarom niet gegeven bij ernstig hartfalen. Bij mild hartfalen zal de arts goed controleren of er geen verslechtering in de hartfunctie optreedt.
  • Tijdens behandeling zijn ernstige infecties beschreven (circa 1% per jaar). Als u klachten of symptomen hebt die kunnen passen bij een ernstige infectie, zoals hoge koorts, ernstige kortademigheid of hoesten, raadpleeg dan uw arts. Er zijn geen aanwijzingen dat een corona-infectie makkelijker of heviger optreedt bij Crohn of colitis-patiënten die met infliximab behandeld worden. Voor de griep lijkt dit wel te gelden.

Zeer zelden zijn tijdens anti-TNF behandeling andere auto-immuunziekten ontstaan zoals multiple sclerose (MS). Meld tintelingen, krachtsverlies of slechter zien aan uw arts.

Interacties met andere geneesmiddelen

TNF-blokkerende middelen kunnen voor zover bekend veilig worden gebruikt naast andere geneesmiddelen. De combinatie met andere afweer onderdrukkende medicijnen geeft een relatief verhoogde kans op infecties. Overleg bij twijfel met uw arts.

Zwangerschap

Tot zover bekend lijkt het gebruik van infliximab gedurende de zwangerschap veilig te zijn. Infliximab gaat echter over in het kind en daarmee de afweer in de eerste maanden na de geboorte beïnvloeden. Om het kind zonder infliximab geboren te laten worden, wordt het meestal vanaf de 24e week in de zwangerschap tijdelijk onderbroken. Belangrijk is wel dat opvlamming van de ziekte meer risico’s voor moeder en kind met zich meebrengt in de zwangerschap dan het gebruik van infliximab. Soms wordt het middel gedurende de hele zwangerschap gebruikt en niet gestopt. Overleg met uw arts wanneer u een zwangerschapswens hebt of zwanger bent en infliximab gebruikt.

Borstvoeding

Infliximab gaat over in de borstvoeding. Doorgaans wordt geadviseerd om geen borstvoeding te geven. Overigens zijn tot nu toe geen schadelijke gevolgen bekend bij kinderen die borstvoeding kregen van een moeder die infliximab gebruikte. Overleg met uw arts over het geven van borstvoeding tijdens infliximab gebruik.

Autorijden

TNF blokkerende middelen geven geen sufheid of slaperigheid. U mag gewoon autorijden of apparaten bedienen gedurende de behandeling. Middelen tegen allergische reacties, zoals Tavegil, kunnen wel sufheid geven. Deze middelen worden bij infuusreacties soms voor of tijdens infliximab infusen gegeven.

Vaccinaties

De griepprik en hepatitisvaccinatie zijn veilig tijdens behandeling met TNF blokkerende middelen. De hepatitisvaccinatie kan minder effectief zijn met name bij gebruik van andere medicijnen zoals azathioprine, 6-mercaptopurine en methotrexaat. Vaccinaties met verzwakte levende vaccins, zoals bof, mazelen, rode hond (BMR), gele koorts of BCG moeten vermeden worden tijdens het gebruik van Infliximab. Overleg met uw arts als u gevaccineerd moet worden. De griepvaccinatie wordt aangeraden. Corona-vaccinatie kan veilig worden uitgevoerd, zonder aangepast schema of dosis.

(Opnieuw) starten met infliximab

Een allergische reactie treedt meestal op tijdens de toediening van infliximab. De infusie wordt dan gestaakt en indien nodig worden anti-allergische medicijnen toegediend. Uitgestelde overgevoeligheidsreacties kunnen echter ook voorkomen, maar zijn minder heftig. Deze uitgestelde overgevoeligheidsreacties presenteren zich meestal drie tot twaalf dagen na een infuus met klachten als spierpijn, gewrichtspijn, rugpijn, koorts, uitslag, jeuk, galbulten, heesheid, droge keel, hoofdpijn en/of zwelling van gezicht, lippen of handen. Na een langere onderbreking van infliximab (van meerdere maanden tot enkele jaren) neemt de kans op infuusreacties of vertraagde overgevoeligheid toe.

Geef aan uw arts door als u in het verleden met infliximab bent behandeld.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, neem dan contact op met uw verpleegkundig specialist. Deze is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 10:00 uur via telefoonnummer (040) 2399750 (polikliniek Maag- Darm- Lever ziekten).

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL)
040 – 239 97 50

Telefonisch spreekuur MDL-verpleegkundig specialist
040 – 239 97 50 (ma t/m vrij van 09.00 tot 10.00 uur)

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/maag-darm-en-leverziekten


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden