Informatie over de lastmeter (Folder)

Catharina Kanker Instituut Longgeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Informatie over de lastmeter (Folder)

Waarschijnlijk zit u nu in een fase van diagnostiek/ behandeling of heeft deze recentelijk afgerond. Dit is voor veel mensen een spannende periode waarin ze te maken kunnen krijgen met situaties waar ze geen of moeilijk raad mee weten. U kunt problemen ondervinden op zowel, lichamelijk, emotioneel, sociaal of spiritueel gebied. Het is niet altijd eenvoudig de draad daarna weer op te pakken. Niet alleen uzelf maar ook uw naasten krijgen veel te verwerken. Deze folder is bedoeld om u te informeren over de lastmeter en bij wie u met uw vragen en/of problemen terecht kunt.

De lastmeter

De lastmeter is een landelijk ontwikkeld instrument om inzicht te krijgen in de behoefte aan psychosociale zorg bij mensen met kanker in de diagnostische fasen. Om hierover met u in gesprek te gaan, vraagt uw arts, de casemanager of verpleegkundig specialist u regelmatig om de lastmeter in te vullen.

Met de lastmeter worden problemen, klachten en zorgen die u door uw ziekte en/ of behandeling ervaart in kaart gebracht zodat ze bespreekbaar kunnen worden gemaakt.

Hierdoor krijgen uw hulpverleners beter zicht op hoe het met u gaat en aan welke ondersteuning u mogelijk behoefte heeft.

U krijgt de lastmeter op verschillende momenten tijdens uw behandeling en in de controleperiode.

U vult de lastmeter zelf, of samen met u naasten, thuis in en neemt de ingevulde lastmeter mee naar het volgende consult. De casemanager, verpleegkundige specialist of de arts bespreekt de uitkomsten met u bovendien kunt u aangeven of u behoefte hebt aan ondersteunende psychosociale of paramedische zorg. Paramedisch betekent dat men voor zijn/haar beroep medische handelingen uitvoert, meestal naast of in opdracht van de arts. Enkele voorbeelden van paramedici zijn: fysiotherapeuten, diëtisten, mondhygiënisten en radiodiagnostische en therapeutische medewerkers.

Ook kunt u doorverwezen worden door de arts, de casemanager of verpleegkundige specialist naar een andere, gespecialiseerde hulpverlener. Voor de meeste mogelijkheden van hulpverlening geldt dat er geen kosten aan verbonden zijn of er is sprake van vergoeding door de zorgverzekeraar.

Waar kunt u terecht?

De meeste patiënten herstellen na verloop van tijd, vaak met steun van de omgeving. Toch kan een deel van de patiënten problemen houden op psychologisch, sociaal of maatschappelijk gebied. Om u als patiënt verder te kunnen helpen met individuele problemen, is het goed om u te verwijzen naar een andere, gespecialiseerde hulpverlener.

Hieronder vindt u een overzicht van de hulpverleners, die u via uw behandelend specialist of huisarts kunt raadplegen.

Overzicht diverse hulpverleners binnen het ziekenhuis

Casemanager/Verpleegkundig specialist/gespecialiseerd verpleegkundige

U kunt bij bovenstaande hulpverleners terecht voor mondelinge en/of schriftelijke informatie. Zo ook voor voorlichting rondom uw ziekte, de behandeling (en) en de gevolgen van beiden. Zij kunnen u begeleiden, bijvoorbeeld bij het maken van keuzes over de behandeling. Voor het bespreken van veranderingen in uw leven zowel op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied kunt u bij hen terecht. Ook bieden zij ondersteuning en begeleiding aan u als patiënt en uw naasten.

Medisch maatschappelijk werker

U kunt bij de medisch maatschappelijk werker terecht met vragen en problemen die de diagnose (vaststelling) met zich meebrengt. Dit kunnen vragen zijn zoals: hoe vertel ik het aan mijn kinderen, het reorganiseren van rollen en taken binnen het gezin. Ook voor praktische problemen zoals werk, financiën, verzekeringen en aanvragen voor eventuele voorzieningen in huis en huisvesting kunt u een beroep doen op het maatschappelijk werk. Als er sprake is van emotionele- en of relationele problemen, kunt u ook contact met maatschappelijk werk opnemen. Zij richten zich op het stabiliseren en waar nodig verhogen van de draagkracht, controle en zelfstandigheid.

Klinische psycholoog

De klinische psycholoog is een specialist op het grensvlak tussen psychologie en geneeskunde. De klinische psycholoog richt zich op herstellen van de draagkracht, controle en zelfstandigheid van de patiënt. Vanzelfsprekend kan psychologische begeleiding nooit de medische zorg vervangen. De klinisch psycholoog kan u en/of uw naasten bijstaan in het omgaan van de diagnose en de gevolgen daarvan. Problemen waar de klinisch psycholoog zich vooral op richt zijn: depressieve gevoelens, angst, wanhoop of hulpeloosheid, negatief zelfbeeld of lichaamsbeeld, acceptatieproblemen, onderdrukken van emoties, ontkenning van de diagnose, lichamelijke beperkingen, vermoeidheid, pijn, sociale en relationele problemen. Begeleiding door de klinisch psycholoog heeft weinig tot geen invloed op uw diagnose, maar kan wel een positieve bijdrage leveren aan hoe u omgaat met uw diagnose en aan uw psychisch welbevinden.

Geestelijk verzorger

De diagnose kan soms zeer ingrijpend zijn in iemands leven. Het kan invloed hebben op de gedachten over het leven en relaties met anderen. Dit geldt ook voor zorgen over de toekomst, afhankelijkheid, verlies of de zin van het leven. Daarnaast kunnen ingrijpende keuzes die gemaakt moeten worden zorgen voor verwarring. Ook problemen waar geen direct antwoord op mogelijk is vragen om aandacht, zodat voor de verlichting van de draaglast bronnen van kracht en hoop gezocht kunnen worden. De geestelijk verzorgers bieden begeleiding, ongeacht geloofs- of levensopvatting, en zijn bekend met religieuze rituelen.

Fysiotherapeut

Voor problemen die te maken hebben met bewegen, kunt u terecht bij de fysiotherapeut. Hierbij kunt u denken aan functiebeperkingen, vermoeidheid of een slechte conditie. De fysiotherapeut kan adviezen geven over het vaststellen van uw grenzen en het opbouwen van uw conditie. De fysiotherapeut begeleidt u bij het bewegen (oefenen en trainen). De duur, intensiteit en aard van fysiotherapie behandeling is afhankelijk van uw doel, mogelijkheden en beperkingen.

Diëtist

Bij de diëtist kun u terecht met vragen over verminderde eetlust, smaak- geurveranderingen, slik- en kauwproblemen, gewichtsveranderingen en stoelgangproblemen.

Transferverpleegkundige

Als er praktische problemen ontstaan in de thuissituatie tijdens of na de diagnose of behandeling, kan de transferverpleegkundige met u en uw naasten bespreken wat u aan zorg nodig heeft of denkt nodig te hebben. Zij kan de benodigde vergoedingen en/of materialen via uw zorgverzekeraar regelen. Dat geldt ook voor het bestellen van benodigde verpleegartikelen voor thuis. Als thuiszorg niet mogelijk is, zoekt de transferverpleegkundige samen met u en uw naasten naar oplossingen.

Pijnverpleegkundige/pijnspecialist

Sommige aandoeningen en de behandelingen daarvan kunnen pijnklachten veroorzaken. De pijn kan verschillende oorzaken hebben en daarom kan ook de behandeling op verschillende manieren plaatsvinden. Soms is hierbij de deskundigheid van een pijnspecialist nodig. Een pijnverpleegkundige werkt op de pijnpolikliniek samen met pijnspecialisten zoals anesthesiologen met als doel om de pijn te verminderen en hanteerbaar te maken.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder of bij het invullen van de lastmeter vragen heeft, dan kunt u via de polikliniek contact opnemen met uw vaste aanspreekpunt of uw specialist.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Casemanagers Longgeneeskunde
040 – 239 56 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Longgeneeskunde vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/longgeneeskunde


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden