Informatie voor vrouwen die een laparoscopische sterilisatie krijgen (Folder)

Gynaecologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Informatie voor vrouwen die een laparoscopische sterilisatie krijgen (Folder)

U hebt gekozen voor een laparoscopische sterilisatie. In deze folder krijgt u informatie over de voorbereiding op de sterilisatie, de opname, weer thuis, wanneer u contact moet opnemen en wat u moet weten na de operatie.

Er is een aparte folder ‘Informatie voor vrouwen die een sterilisatie overwegen’. Daarin staat informatie over de voor- en nadelen van een sterilisatie en de verschillende methoden.

Wie doet de sterilisatie?

Een gynaecoloog of een gynaecoloog in opleiding doet de ingreep. Mogelijk kent u de gynaecoloog nog niet die bij u de ingreep doet. Als u dat een bezwaar vindt, kunt u vooraf een aparte afspraak maken op de polikliniek om kennis te maken.

Hoe bereidt u zich voor op een sterilisatie?

Er zijn een aantal dingen die belangrijk zijn om te weten voordat u kiest voor een sterilisatie.

Kies de juiste verzekering

Een sterilisatie valt niet binnen het basispakket. Vraag daarom u verzekeraar welke aanvullende verzekering deze operatie dekt en pas indien nodig uw verzekering aan. De vergoedingsmogelijkheden verschillen per verzekeraar, pakket en jaar. Het is dus zinvol om het aanbod van verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken. Als u verzekeraar de sterilisatie volledig vergoedt, hoeft u meestal niets te betalen.

Zorg ervoor dat u niet zwanger bent

Het is belangrijk om er zeker van te zijn dat u niet zwanger bent tijdens de sterilisatie. Zorg er daarom voor dat er geen kans bestaat dat u net bevrucht bent. Wanneer u condooms gebruikt of wanneer er een kans bestaat dat u zwanger bent, kunt u de sterilisatie het beste in de week van uw menstruatie laten uitvoeren.

Informatie van u eigen ziekenhuis

Van uw eigen ziekenhuis krijgt u informatie over de plaats en tijd van de operatie. Verder krijgt u informatie over de narcose en het advies of u wel of niet nuchter moet zijn voor de operatie.

Vervoer

Na de operatie mag u niet zelf autorijden. Zorg daarom dat u passend vervoer hebt geregeld.

Wat gebeurt er tijdens de opname?

Op de dag van de sterilisatie wordt u opgenomen op een dagafdeling in het ziekenhuis. De operatie zelf duurt ongeveer een half uur. Meestal bent u in totaal een dagdeel in het ziekenhuis.

Van tevoren legt een verpleegkundige uit wat er gaat gebeuren tijdens de operatie en hij/zij voert ook controles uit. De verpleegkundige brengt u daarna naar de ontvangstruimte van de operatieafdeling. Daar krijgt u een infuus en wordt u verbonden aan bewakingsapparatuur. Wanneer u naar de operatiekamer gebracht wordt, ontmoet u de gynaecoloog die de operatie uitvoert. Het team neemt dan nogmaals alle gegevens door. Daarna wordt u onder narcose gebracht door middel van slaapmedicatie via het infuus. Uw blaas wordt dan met een katheter leeggemaakt.

Wat gebeurt er tijdens de operatie?

De gynaecoloog begint de operatie door in de onderrand van de navel een sneetje te maken van ongeveer één centimeter. Via dit sneetje brengt hij/zij een kijkbuis met een camera in. Dan wordt er gas in uw buik vrijgelaten waardoor er ruimte ontstaat rondom uw baarmoeder, eierstokken en eileiders.

Daarna maakt de gynaecoloog een tweede sneetje boven het schaambeen aan de bovengrens van het schaamhaar. Via dit sneetje kan de gynaecoloog het instrument voor de sterilisatie inbrengen. Met dit instrument plaatst de gynaecoloog clips over beide eileiders. Dit worden ook wel Filshie-clips genoemd.

Als de eileiders worden verwijderd, krijgt u nog een derde sneetje boven het schaambeen. Dit is van te voren besproken met u op de polikliniek. Wanneer de clips op hun plek zitten, zijn de eileiders meteen afgesloten. De gynaecoloog verwijdert de instrumenten en laat het gas uit uw buik lopen. De sneetjes die gemaakt zijn bij uw navel en schaambeen worden daarna gehecht door de gynaecoloog of een assistent. De sterilisatie is dan voldaan.

Wat gebeurt er na de operatie?

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht waar u bijkomt van de narcose. Wanneer u ontwaakt, voert de verpleegkundige een aantal controles uit. Als de controles goed zijn, brengt de verpleegkundige u terug naar de afdeling. Op de afdeling krijgt u pijnstilling via het infuus. De verpleegkundige controleert u en informeert u over uw toestand. In de meeste gevallen kunt u na één of twee uur alweer naar huis.

In sommige gevallen wordt ervoor gekozen om u een nacht in het ziekenhuis te laten blijven. Hiervoor wordt bijvoorbeeld gekozen als u erg misselijk blijft of veel pijn hebt. Voordat u naar huis mag, krijgt u van de verpleegkundige informatie over de verzorging van de wondjes en hechtingen. Bij de meeste vrouwen vermindert de pijn in de eerste uren na de sterilisatie.

U kunt last hebben van schouderpijn. Dit komt door het gas in de buik tijdens de operatie. Dit kan het middenrif prikkelen en dat voelt u als schouderpijn. Deze pijn verdwijnt meestal dezelfde dag. Sommige vrouwen blijven een paar dagen last hebben van pijn. Dit is normaal. De wondjes in uw buik zijn meestal gehecht. Met de hechtingen kunt u gewoon douchen of in bad gaan. Meestal krijgt u oplosbare hechtingen die vanzelf verdwijnen. Als de hechtingen irriteren, mag u ze wel na 5 dagen (laten) verwijderen. De meeste vrouwen kunnen na een paar dagen of een week na hun laparoscopische sterilisatie weer werken.

Wanneer moet u contact opnemen?

In een aantal gevallen moet u contact opnemen. Bijvoorbeeld als u last hebt van hevige buikpijn of als u koorts krijgt (38 graden Celsius of hoger). Alhoewel de kans daarop klein is, bestaat de mogelijkheid dat u een infectie hebt. In dat geval hebt u antibiotica nodig. Ook kan bij een laparoscopische sterilisatie ongemerkt uw darm beschadigd zijn. U krijgt dan binnen enkele dagen steeds meer buikpijn en vaak ook koorts. Het gebeurt zelden, maar het is belangrijk dat u dan op tijd contact opneemt met het ziekenhuis.

Met wie neemt u contact op?

Tijdens kantoortijden neemt u contact op met de polikliniek Gynaecologie. In het weekend, ’s avonds en ’s nachts neemt u contact op met de Spoedeisende Hulp.

Wat u moet weten na de operatie

Direct betrouwbaar

Een laparoscopische sterilisatie is meteen betrouwbaar.

Toch zwanger?

Na een laparoscopische sterilisatie worden 2-5 per 1.000 vrouwen zwanger. Als u zwanger bent, hebt u ruim 30% kans dat u een buitenbaarmoederlijke zwangerschap hebt. Neem daarom zodra u weet dat u zwanger bent contact op met de gynaecoloog.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Gynaecologie
040 – 239 93 00

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Gynaecologie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/gynaecologie

Verantwoording

De tekst in deze folder is overgenomen van de website van de NVOG www.degynaecoloog.nl. De inhoud is aangepast aan de situatie zoals die zich voordoet in het Catharina Ziekenhuis.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden