Intensive Care (IC) (Folder)

Intensive Care
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Intensive Care (IC) (Folder)

Uw partner of familielid is opgenomen op de Intensive Care (IC). In deze folder informeren wij u over zaken die voor u van belang zijn. Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent. Als u vragen hebt, aarzel dan niet om deze aan een verpleegkundige op de afdeling IC te stellen.

Afdeling Intensive Care (IC)

Op de IC worden patiënten behandeld, verpleegd en bewaakt met behulp van verschillende apparatuur. De afdeling bestaat uit twee units met aan de noordzijde éénpersoonskamers en aan de zuidzijde tweepersoonskamers.

Op de patiëntenkamers van de IC registreren wij beeld en geluid met behulp van camera’s. Op deze manier kunnen we ook op afstand een goede bewaking van onze patiënten garanderen. Deze beelden worden niet opgeslagen.

Bezoekregeling

Voor partners en kinderen van patiënten op de IC gelden geen vaste bezoektijden. U maakt hierover afspraken met de verpleegkundige.

We willen u er graag op attenderen het bezoek te beperken tot voor u de meest belangrijke personen. Houd rekening met rustmomenten van uw naasten/familielid, dit kunt u bespreken met de verpleegkundige. Wanneer het groene lampje boven de kamer brandt en/of de gordijnen dicht zijn, informeer dan bij een verpleegkundige of u de kamer binnen kunt gaan.

Het kan voorkomen dat medisch en verplegend personeel u verzoekt de kamer tijdelijk te verlaten. Dit kan per dag, persoon of situatie anders zijn, wij vragen hiervoor uw begrip.

De familiegesprekken vinden in de middag plaats, een afspraak kunt u maken via de verpleegkundige.

Er is een wachtruimte voor bezoekers. Hier staat koffie en thee klaar en u kunt tegen betaling een versnapering uit de automaat halen. Kijk voor bezoektijden van andere afdelingen op www.catharinaziekenhuis.nl.

Algemene regels

Wij vragen u om zich te houden aan onderstaande regels:

 • Vriendelijk verzoek om u bij aankomst te melden bij de receptie. Bij afwezigheid van de secretaresse of vrijwilligster kunt u met het toestel op de balie bellen naar de kamer waar uw familielid verblijft.
 • U mag met maximaal twee personen tegelijkertijd bij de patiënt. De andere bezoekers kunnen in de wachtruimte wachten.
 • Kinderen kunnen in overleg met de verpleging een patiënt bezoeken.
 • Voordat u de kamer binnengaat, moet u uw jas ophangen aan de kapstok. De kapstok vindt u aan de rechterzijde direct na de receptie. Laat geen waardevolle spullen in uw jas achter.
 • Was uw handen voordat u de afdeling op gaat.
 • Voor meer informatie en tips over wat u kunt doen voor uw naasten/familielid zie bladzijde 11 onder het kopje ‘Wat kunt u als familie doen’.
 • Wanneer u verkouden bent, is het nodig dat u een mond-neusmasker draagt. Deze liggen bij de wastafel bij de ingang van de afdeling.
 • Bloemen en planten zijn op de IC niet toegestaan.

Gebruik mobiele telefoon en internet

Op de Intensive Care zijn mobiele telefoons toegestaan mits u zich houdt aan de op de Intensive Care geldende regels. Met een ingeschakelde mobiele telefoon dient u minimaal 1 meter afstand te bewaren tot de aanwezige medische apparatuur. Om de rust op de Intensive Care te waarborgen, verzoeken we u de mobiele telefoon op trilstand te zetten en bij het voeren van gesprekken een daarvoor geschikte plaats op te zoeken.

WiFi

Het is mogelijk om op de Intensive Care gebruik te maken van draadloos internet via het WiFi netwerk ‘Catharina-guest’. Daarvoor gebruikt u uw eigen laptop of tablet. U kunt het WiFi netwerk op als u akkoord geeft op de algemene voorwaarden in de ‘disclaimer’. Meer informatie over gebruik vindt u in de folder ‘Draadloos internet op de verpleegafdeling’.

Benodigdheden

We maken zoveel mogelijk gebruik van de eigen toiletspullen van de patiënt. Verder vragen wij u katoenen (badstof) sokken mee te nemen ter bescherming van de hielen. Dit om doorliggen te voorkomen.

Informatieverstrekking

Gedurende de dag, avond en nacht is een verpleegkundige verantwoordelijk voor de zorg rondom uw familielid of partner. Deze verpleegkundige kan u informeren over de huidige situatie van de patiënt. De medische eindverantwoordelijkheid ligt bij de intensivist.

Informatie wordt alleen aan naaste familieleden gegeven. Wij verzoeken u één contactpersoon aan te wijzen. Deze naam en telefoonnummer graag doorgeven aan de verpleegkundige die verantwoordelijk is voor de zorg rond uw partner of familielid. Dit om onduidelijkheden te voorkomen en de privacy van de patiënt te waarborgen. Deze contactpersoon kan altijd bellen naar de afdeling voor informatie.

In verband met onze overdracht en de verzorging van de patiënt heeft het onze voorkeur als u niet belt tussen:

 • 07.30 – 09.30 uur
 • 15.00 – 16.00 uur
 • 23.00 – 24.00 uur

Bij ernstige verslechtering van de patiënt, belt de verpleegkundige direct de contactpersoon. Over het algemeen kunnen de verpleegkundigen u voldoende informeren over de actuele situatie. Daarnaast kan de verpleegkundige voor u een afspraak maken met de arts van de Intensive Care. De arts informeert u dan uitgebreider over het ziekteverloop en de verwachtingen voor de komende periode. Dit gesprek vindt ’s middags plaats. We streven ernaar dat u wekelijks een dergelijk gesprek heeft en bij voorkeur met dezelfde arts.

De eerste dagen dat een partner of familielid opgenomen is op de IC worden vaak als spannend en hectisch ervaren. Informatie gaat daardoor vaak verloren. Daarom kiest de verpleegkundige momenten om met u als contactpersoon de benodigde informatie nog eens door te nemen. Als u vragen heeft, schrijf die dan voor uzelf op. Zo kunt u ze niet vergeten en het is handig als geheugensteuntje tijdens een gesprek met de arts of de verpleegkundige.

Algemene informatie over de Intensive Care is te vinden op de website: www.catharinaziekenhuis.nl/intensivecare

Organisatie

Op de Intensive Care is de intensivist de verantwoordelijke arts. Onder zijn of haar supervisie werken er ook arts-assistenten en verpleegkundig specialisten. De verpleegkundigen hebben een specialisatie voor Intensive Care of zijn daarvoor in opleiding. U zult met veel verschillende verpleegkundigen en artsen te maken krijgen. Hoewel we ernaar streven zoveel mogelijk dezelfde verpleegkundigen voor een patiënt te laten zorgen, is dat niet altijd mogelijk. Via ons computersysteem zorgen we dat alle informatie over uw familielid voor alle betrokken medewerkers duidelijk terug te vinden is.

Bij IC-patiënten is het belangrijk om het beleid steeds aan te passen aan de vaak wisselende situatie. Daarom lopen de artsen meerdere keren per dag visite en is er om 13.00 uur een bespreking met alle betrokken artsen, verpleegkundigen en andere disciplines. Op deze manier zijn andere artsen zoals de chirurg, de cardioloog of de neuroloog betrokken bij het beleid en de zorg.

Aandachtspunten

De patiënt ziet er soms anders uit

Patiënten op de IC zien er soms ‘anders’ uit en reageren ‘anders’. Dit is vooral voor de familie en naasten van de patiënt vervelend om te zien. We benoemen hier enkele veel voorkomende situaties.

Opgezwollen uiterlijk
Tijdens opname op de IC kan het voorkomen dat de patiënt veel vocht vasthoudt. Dit komt vaak door zware operaties of handelingen die voor de opname gebeurd zijn. Denk daarbij aan grote buikoperaties of eventueel hartmassage. Het kan ook zo zijn dat een minder goed werkend hart het vocht niet goed weg kan pompen.

Blauwe plekken
Deze kunnen ontstaan door inbrengen van infusen en katheters, maar ook door bijvoorbeeld een gestoorde bloedstolling als gevolg van de ziekte of medicijngebruik.

Doorliggen

Als de patiënt lang in bed moet liggen en de conditie verslechterd is, heeft dit invloed op de huid. Doorliggen treedt op als de huid te lang onder druk staat. Die druk ontstaat wanneer de patiënt veel in één houding zit of ligt. Bij alle patiënten wordt dagelijks gekeken naar doorligplekken, zodat de zorgverleners in een vroeg stadium maatregelen kunnen nemen. Denk hierbij aan een ander matras, het regelmatig veranderen van de houding van de patiënt of eventueel andere voeding. Verder vragen wij u katoenen (badstof) sokken mee te nemen ter bescherming van de hielen.

Delier (verwardheid)

Een delier is een toestand waarbij bewustzijnsdaling en verward denken kenmerkend zijn. De bewustzijnsdaling kan gepaard gaan met zogenaamde desoriëntatie; dat wil zeggen, niet meer weten wie en waar je op dat moment bent. Dikwijls ontstaat onrust en treedt een angstig gevoel op. In ernstige situaties is zelfs sprake van hallucinaties en waanideeën. Zoals bijvoorbeeld een patiënt die beestjes over de gordijnen ziet lopen.

Deze verwardheid  wordt veroorzaakt door de ziekte en/of medicatie. Daarnaast  ziet en hoort de patiënt allemaal vreemde apparatuur met geluiden om zich heen. Bovendien is het normale dag-nachtritme weg vanwege de voortdurende activiteiten op de IC. Als de patiënt beter wordt, neemt de verwardheid af. Het helpt ook om vertrouwde dingen zoals foto’s van thuis, een klok en kalender voor enige houvast neer te zetten op de kamer.

Vast maken van de handen en fixatie

Vanwege onrust of verwardheid kunnen patiënten de beademingsbuis, infusen of sondes die levensreddend zijn uit hun lichaam trekken. Het is dan noodzakelijk om de armen van de patiënt met een band vast te maken aan het bed. De verpleegkundige zal u hiervoor toestemming vragen. Op het moment dat de patiënt weer helder of rustig is, worden deze banden verwijderd.

Omgaan met een familielid op de IC

Communicatie met een patiënt aan de beademing en na kunstmatige beademing

Communiceren met een patiënt aan de beademing is soms moeilijk. De beademingsbuis, ook wel tube genoemd, ligt immers in de luchtpijp tussen de stembanden, waardoor praten niet mogelijk is.

Er zijn een aantal hulpmiddelen waarmee een wakkere patiënt kan communiceren met de verpleegkundigen en partner of familieleden:

 • Letterkaart. De patiënt kan de letters aanwijzen op een letterkaart (A t/m Z) om zo een woord of zin te vormen.
 • Opschrijven. Dit kan als de beweeglijkheid en de kracht van de handen en armen dit toelaat.
 • Liplezen. Hierbij is geduld belangrijk.
 • Gesloten vragen stellen. Hierop kan de patiënt ‘ja’ knikken en ‘nee’ schudden.
 • Communicatieapplicatie via een tablet.

Soms kunnen patiënten na het verwijderen van de beademingsbuis moeilijk spreken, door de (soms langdurige) beademing en/ of spierzwakte. Bovenstaande hulpmiddelen kunt u dan ook gebruiken bij het communiceren met de patiënt.

Dagboek en foto’s

In de tijd dat uw partner of familielid op de IC ligt gebeuren er veel dingen, zowel voor de patiënt als voor zijn of haar familie. Wij adviseren u daarom een dagboek bij te houden. Dit zorgt ervoor dat later terug te lezen is wat er nu gebeurd is en hoe dit ervaren is. Dit kunt u doen in de vorm van het opschrijven van de gebeurtenissen in een dagboek. Of u bewaart alle mails waarmee u familie en vrienden op de hoogte te houdt.

Voor uw partner, uzelf of familielid kan het fijn zijn om terug te lezen wat er allemaal gebeurd is. En mogelijk de hiaten in het geheugen tijdens de IC-opname in te vullen. U kunt foto’s maken, om een duidelijk beeld te geven hoe de patiënt eruitzag tijdens de opname op de IC.

De IC kan u een digitaal IC-dagboek aanbieden. Wanneer u het prettig vindt, kunt u het verplegend personeel toestemming geven ook in het dagboek te schrijven en foto’s erbij te plaatsen.

Meer informatie en uitleg over het IC-dagboek kunt u vragen aan de verpleegkundige of lezen op www.post-ic.nl

Wat u, als naasten/familielid, kunt doen

Tijdens de opname kunt u uw dierbare helpen bij het orienteren door te praten over bekende dingen/mensen en/of gebeurtenissen. Vertel welke dag het is, wat voor weer etcetera. U kunt foto’s of tekeningen ophangen en u kunt via de televisie met een USB-stick eigen muziek of foto’s en filmpjes afspelen. Wanneer u zelf een instrument bespeelt en uw familielid vindt het fijn om hier naar te luisteren, dan mag dat. Als u op bezoek komt, kunt u vertellen wat u dagelijks doet of bijvoorbeeld wie u spreekt. U kunt ook de krant of een boek voorlezen of de voeten masseren. Voor veel patiënten is het ook belangrijk om ze te vertellen waar ze zijn en waarom ze in het ziekenhuis zijn.

Wanneer u of uw dierbare het prettig vindt om mee te helpen in de dagelijkse zorg, dan bieden wij die mogelijkheid. Hierbij kunt u denken aan de verzorging, helpen met eten en drinken, tijdens activiteiten, bijvoorbeeld bij mobiliseren in de stoel of tijdens periodes van verwardheid. U kunt uw wensen en mogelijkheden bespreken met de verpleegkundige.

Gezondheid van familie en naasten

De opname op de IC brengt vaak een onzekere en emotionele periode met zich mee. Het is belangrijk dat u tijdens de opname goed voor u zelf zorgt. Dit klinkt tegenstrijdig als uw dierbare ernstig ziek is. We adviseren het volgende:

 • Zorg voor gezonde voeding, (nacht)rust en beweging
 • Kies iemand in uw persoonlijke kring waarop u kan steunen/terugvallen
 • Vraag om informatie over de situatie van uw dierbare aan arts/verpleegkundige en schrijf uw eventuele vragen op.

Algemene informatie

Waardevolle bezittingen/gevonden voorwerpen

Wij adviseren u dringend waardevolle bezittingen (zoals groot geld, andere waardepapieren, sieraden, laptop) thuis te laten. Het ziekenhuis kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor vermissing, beschadiging of diefstal van geld, sieraden of andere persoonlijke bezittingen.

Mocht u toch waardevolle bezittingen meegenomen hebben, geeft u deze dan zo snel mogelijk mee terug naar huis via familie of een ander vertrouwd persoon.

Als u een voorwerp heeft gevonden of verloren, kunt u dit melden bij een verpleegkundige op de afdeling waar u bent opgenomen.

Parkeren

De verschillende parkeertarieven kunt u vinden op onze website: www.catharinaziekenhuis.nl/parkeren. Hier staat ook de mogelijkheid om een jaarabonnement te kopen.

Waken

Als de situatie kritiek is, kunt u blijven overnachten in een familiekamer. Dit gaat in overleg met de verpleegkundige. Ook zijn er overnachtingsmogelijkheden in de buurt van het ziekenhuis. Informatie daarover vindt u in een aparte folder.

Maaltijdvoorziening

Voor familie die waakt, verzorgen wij een ontbijt. Voor de overige maaltijden kunt u terecht in het bezoekersrestaurant.

Ondersteuning

Als een patiënt opgenomen is op de Intensive Care, brengt dat voor de familie ook emoties met zich mee en soms ook praktische problemen. Onze afdeling heeft een geestelijk verzorger, die u dan steun kan bieden. Ook kunnen we maatschappelijk werk voor u inschakelen. Als u nog jonge kinderen heeft, kunnen die begeleid worden door een pedagogisch medewerker.

Van IC naar de MC

Op het moment dat u voldoende hersteld bent wordt u overgeplaatst naar de Medium Care. De MC is onderdeel van de IC. De MC is een afdeling waar patiënten worden behandeld, verpleegd en bewaakt met behulp van verschillende apparatuur. De MC bestaat uit tweepersoonskamers en éénpersoonskamers.

Op de patiëntenkamers van de Medium Care registreren wij beeld en geluid met behulp van camera’s. Op deze manier kunnen we ook op afstand een goede bewaking van onze patiënten garanderen. Deze beelden worden niet opgeslagen.

Van IC naar de verpleegafdeling

Als uw lichaamsfuncties voldoende zijn hersteld en continue bewaking niet meer noodzakelijk is, wordt u overgeplaatst naar een gewone verpleegafdeling. De gang van zaken op een verpleegafdeling verschilt van de zorgverlening op de IC.

Op de verpleegafdeling  zijn relatief minder verpleegkundigen op de kamer aanwezig. Als u hulp nodig heeft, kunt u op de bel drukken. Er komt dan een verpleegkundige bij u, soms kan dit even duren.

Er is niet continue een arts op de afdeling aanwezig. De intensivist is ook niet meer de hoofdbehandelaar, die taak is nu door een andere medisch specialist overgenomen. De familie en naasten hebben minder contact met artsen en verpleegkundigen. U bent nu zelf het eerste aanspreekpunt. Gesprekken tussen de arts en de familie en naasten zijn wel mogelijk, maar vinden minder vaak plaats en meestal alleen op afspraak.

Er wordt een duidelijker dag- en nachtritme gehanteerd. Er zijn minder geluiden van apparatuur, maar vaak ligger er wel meerdere patiënten op een kamer. U kunt meestal weer uw eigen kleding aan. Afhankelijk van de situatie wordt u op de verpleegafdeling gestimuleerd om steeds meer dingen zelf te doen.

Na uw ontslag van IC/MC volgt er, indien van toepassing, een zogenoemde ‘follow up’ op de verpleegafdeling. De IC-verpleegkundige bezoekt u en het team van verpleegkundigen om de overplaatsing te volgen en eventuele vragen/problemen met u te delen.

Nazorg IC/MC

Patiënten die langer dan een paar dagen op de IC/MC hebben gelegen, kunnen daar nog lange tijd problemen van ondervinden. Problemen die hen hinderen in het dagelijkse leven. Dit kunnen zowel lichamelijke als psychische klachten zijn. Hier willen wij aandacht aan besteden.

Binnen het ziekenhuis

Heeft u na overplaatsing vanaf de IC/MC behoefte aan nazorg over de IC/MC-opname? Vraag de verpleegkundige van de verpleegafdeling om een bezoek van een IC/MC-verpleegkundige. Deze komt u op de verpleegafdeling opzoeken en zal trachten om uw vragen te beantwoorden.

Na ontslag

Als bij u of uw familie/naasten behoefte bestaat aan een gesprek met medewerkers van de IC of MC over uw verblijf, behandeling en/of verzorging, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Daarbij maakt het niet uit of uw IC of MC opname recent was of bijvoorbeeld jaren geleden; u bent van harte welkom. U kunt voor een afspraak bellen met het secretariaat van de afdeling Intensive Care. De contactgegevens vindt u verderop in deze folder.

Ten tijde dat u uit het ziekenhuis bent ontslagen, wordt u na uw toestemming na enkele maanden gebeld door de IC/MC-verpleegkundige. Zij vraagt hoe het met u gaat en eventuele vragen kunnen mogelijk beantwoord worden. De informatie ontvangt u via het patiëntenportaal MijnCatharina wanneer u hier voor aangemeld bent. Er bestaat ook de mogelijkheid voor een bezoek aan IC/MC. U kunt dit ook kenbaar maken bij de verpleegkundige die u belt. Voor meer informatie kunt u ook de folder: ‘Herstel na opname op de IC’ raadplegen via www.catharinaziekenhuis.nl.

Interessante en relevante websites

Patiëntenportaal MijnCatharina

Maakt u al gebruik van ons patiëntenportaal MijnCatharina? MijnCatharina is een persoonlijke en beveiligde digitale omgeving voor patiënten van het Catharina Ziekenhuis. Hier kunt u zelf 24 uur per dag, 7 dagen per week uw afspraken inzien, vragen stellen aan uw zorgverlener en onderdelen van uw medisch dossier bekijken. Ga naar www.mijncatharina.nl en log in met uw DigiD.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Hebt u nog vragen of gaan er zaken anders dan u gehoopt of verwacht had? Laat het ons dan weten. Voor algemene zaken belt u van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren de secretaresse van de Intensive Care.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Intensive Care
040 – 239 95 00
nazorgic@catharinaziekenhuis.nl

Kijk voor routenummers en meer informatie over de Intensive Care op www.catharinaziekenhuis.nl/intensivecare

Kamernummer

Uw familielid/partner ligt op kamer ………………….

Voor informatie over de patiënt kunt u de afdeling IC bellen op: 040 – 239 95…………………. Dit is het directe nummer op de kamer.

Voor algemene zaken kunt u van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren de secretaresse van de afdeling bellen op telefoonnummer: 040 – 239 95 00.

De hoofdingang van het ziekenhuis, aan de Michelangelolaan, is de hele week geopend van 06.30 tot 21.30 uur. Buiten deze tijden kunt u gebruik maken van de ingang van de Spoedpost, aan de achterzijde van het ziekenhuis (Churchilllaan).


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden