Interstitiële longziekte (Folder)

Longgeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Interstitiële longziekte (Folder)

U bent door uw huisarts of medisch specialist doorverwezen naar onze polikliniek Longziekten omdat er bij u (mogelijk) sprake is van een interstitiële longziekte. In deze folder leest u meer over de diagnostiek en behandeling van interstitiële longziekten. Het is goed u daarbij te realiseren dat uw persoonlijke situatie anders kan zijn dan beschreven.

Wat zijn interstitiële longziekten?

De term interstitiële longziekten is een verzamelnaam voor meer dan honderd verschillende aandoeningen, waaronder:

 • Sarcoidose;
 • Longfibrose;
 • Interstitiële pneumonieen;
 • Organiserende pneumonieen;
 • Bepaalde aangeboren afwijkingen.

Al deze aandoeningen hebben te maken met het ‘interstitium’, de ruimte tussen de longblaasjes en de bloedvaten. Deze ruimte bevat onder andere fijne elastische vezels (bindweefsel) en cellen. De interstitiële longziekten tasten niet alleen deze tussenruimte aan. De longblaasjes, de bloedvaten, de luchtwegen en het longvlies kunnen allemaal betrokken zijn bij het ziekteproces.

Verschijnselen

De opvallendste verschijnselen bij interstitiële longziekten zijn hoesten en kortademigheid, vooral bij inspanning. Maar omdat dit veel oorzaken kan hebben, kan het zijn dat u al een hele tijd last heeft gehad voordat u bij een longarts kwam.

Onderzoeken:

Om tot een diagnose te komen, zijn er meerdere onderzoeken nodig. De belangrijkste onderzoeken zijn:

 • Bloedonderzoek;
 • Longfoto;
 • CT thorax;
 • Longfunctie onderzoek;
Aanvullend onderzoek

In sommige gevallen is aanvullend onderzoek nodig, zoals:

 • Een fietstest;
 • Bronchoscopie.

Wij proberen om de afspraken zoveel mogelijk te combineren. Toch kan het voorkomen dat u verschillende keren naar het ziekenhuis moet komen voordat er een diagnose gesteld kan worden.

Samenwerking

De longartsen van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven werken nauw samen met het St. Antonius Expertisecentrum voor Interstitiële Longziekten (c.I.L.) in Nieuwegein en zijn gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van interstitiële longziekten.

Behandeling en begeleiding

Het beloop van interstitiële longaandoeningen kan grillig zijn. De kwaliteit van leven kan enorm worden beïnvloed door een dergelijke aandoening. Het is begrijpelijk als u zich soms angstig of onzeker voelt.

De longarts informeert u over de diagnose en het behandelplan. Ook zal een longverpleegkundige u begeleiden.

De longverpleegkundige geeft u aanvullende uitleg over uw diagnose en behandelplan. Ook is de longverpleegkundige uw aanspreekpunt bij vragen en of klachten.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Longziekten.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Longziekten
040 – 239 56 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Longgeneeskunde kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/longgeneeskunde.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden