Intravitreale injectie bij netvliesaandoening (Folder)

Oogheelkunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Intravitreale injectie bij netvliesaandoening (Folder)

Binnenkort komt u naar de polikliniek Oogheelkunde van het Catharina Ziekenhuis voor een intravitreale injectie. In deze folder vindt u meer informatie over deze behandeling. Voor u persoonlijk kan de situatie anders zijn dan hier is beschreven. Als dit het geval is, legt uw behandelend arts dit aan u uit.

Een netvliesaandoening komt in bepaalde gevallen in aanmerking voor een intravitreale injectie. De meest voorkomende aandoeningen waarbij injecties gegeven worden, zijn natte maculadegeneratie, diabetische retinopathie en vaatafsluitingen. Deze aandoeningen kunnen aanleiding geven tot lekkage van vocht of bloed uit bloedvaten. Vochtopstapeling in de gele vlek (macula) wordt ook wel macula oedeem genoemd. Door het oedeem kan de functie van de gele vlek in gevaar komen waardoor slechtziendheid kan ontstaan.

Wat is een intravitreale injectie?

Een intravitreale injectie is een injectie met geneesmiddel in het glasachtig lichaam van het oog. Het oog bestaat van buiten naar binnen uit de harde oogrok (sclera of bindvlies), het vaatvlies (de choroidea), het netvlies (de retina) en de oogbol is gevuld met een waterige geleiachtige substantie (het glasachtig lichaam). 

De verschillende geneesmiddelen

Er is een aantal medicijnen welke vaatlekkage vermindert en de prognose sterk verbetert. Zonder behandeling gaat het gezichtsvermogen achteruit. Met deze behandeling proberen we het gezichtsvermogen te stabiliseren en in sommige gevallen kunnen we het gezichtsvermogen verbeteren. De medicijnen verlagen de vaatfactor VEGF (vascular endothelial growth factor), welke bij deze aandoeningen met vaatlekkage juist is verhoogd. We noemen de medicijnen daarom ook wel vaatgroeiremmers. De injecties met vaatgroeiremmers moeten vaak met regelmaat worden herhaald, u dient daarom rekening te houden met een lang behandeltraject. Een andere categorie geneesmiddelen die ook ingespoten kan worden, zijn ontstekingsremmers (corticosteroïden) zoals triamcinolon (Kenacort). De keuze is afhankelijk van de aandoening en van eerdere reacties op andere geneesmiddelen.

Voorbereiding

Bloedverdunnende medicijnen

Indien u bloed verdunnende medicijnen gebruikt, hoeft u deze niet te stoppen.

Make-up

Draag minimaal één dag van tevoren geen make-up. 

De behandeling

Het oog druppelen we met onder andere verdovende en desinfecterende druppels. Daarna plaatsen we een ooglidspreider zodat het oog open blijft staan. Het geneesmiddel injecteren we in uw oog. Na de injectie krijgt u een verzachtende druppel of zalf in het oog.

Na de behandeling

Vanwege de zalf in het oog kunt u wazig zien na de injectie, om die reden adviseren wij u om iemand mee te nemen.

Mogelijke complicaties en risico’s

Allergische reactie

Bij een allergische reactie reageert uw lichaam niet goed op bepaalde stoffen. Dit kan zich uiten in huiduitslag, galbulten, benauwdheid of zich plotseling ernstig ziek voelen na het innemen van antibiotica. Meld het aan de arts als u een allergie heeft voor medicatie, jodium of latex.

Infectie

Zeldzaam

Verhoging van de oogdruk

Dit speelt vooral een rol bij patiënten die al glaucoom hebben. Bij injecties met corticosteroïden komt oogdrukverhoging vaker voor, behandeling met oogdruk verlagende druppels kan nodig zijn.

Staar

Zeldzaam, bij injecties met corticosteroïden komt staarvorming (vertroebeling van de lens) vaker voor.

Netvliesloslating

Zeer zeldzaam

Glasvochtbloeding

Zeer zeldzaam

De volgende bijwerkingen kunnen hinderlijk zijn, maar gaan voorbij en zijn onschuldig:

Rode vlek (bloeding)

De injectie gaat door het witte gedeelte van het oog. Hierin bevinden zich vele kleine bloedvaatjes. Er kan daarom meteen na de injectie een kleine bloeding in het oogwit te zien zijn. Dit is onschuldig en trekt vanzelf weg.

Branderigheid

Het oog kan na de injectie branderig aanvoelen. Kunsttranen kunnen deze klachten verhelpen indien de klachten aanhouden.

Zien van een balletje onder in uw beeld

In het naaldje kunnen kleine luchtbellen verscholen zijn. Als een luchtbel in het oog komt, ziet u een bewegend balletje onder in uw beeld. Dit verdwijnt binnen één of twee dagen.

Zwangerschap en borstvoeding

Er is weinig bekend over risico’s van injecties met vaatgroeiremmers bij zwangerschap en bij borstvoeding. Om die reden wordt het volgende advies gegeven: een vruchtbare vrouw dient adequate anticonceptieve maatregelen te nemen tijdens en tot ten minste drie maanden na de behandeling. Tijdens gebruik van dit geneesmiddel wordt het geven van borstvoeding afgeraden.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Oogheelkunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Oogheelkunde
040 – 239 72 00

Spoedeisende Hulp (SEH)
040 – 239 96 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Oogheelkunde vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/oogheelkunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden