Isolatieverpleging kinderafdeling (Folder)

Kindergeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Isolatieverpleging kinderafdeling (Folder)

Uw kind is opgenomen met een infectie die door direct contact of door de lucht verspreid zou kunnen worden. Uw kind dient daarom geïsoleerd verpleegd te worden om besmetting van andere kinderen en medewerkers te voorkomen.

Uw kind wordt opgenomen in een ‘box’ (éénpersoonskamer). Er gelden een aantal hygiëne voorzorgsmaatregelen om verdere verspreiding te voorkomen. De afdeling kent diverse vormen van isolatie. Bij elke vorm horen speciale ‘spelregels’, die niet allemaal in een folder beschreven kunnen worden. De algemeen geldende spelregels staan hieronder genoteerd.

De algemene spelregels bij isolatie verpleging

Het eerste wat u zal opvallen is een kaart op de deur van de box met daarop de vermelding:  isolatie, voorafgegaan door het soort isolatie. Op deze kaart staan een aantal pictogrammen die de spelregels aangeven.

Uw kind mag de box niet verlaten in verband met het infectiegevaar, behalve als dit noodzakelijk is voor onderzoek. Dit gebeurt altijd in overleg met de verpleegkundige. Voor u en het bezoek geldt dat wanneer u de box heeft verlaten u niet aansluitend andere patiënten bezoekt maar direct het ziekenhuis verlaat.

KIN011 B.png

Dit is een maatregel die geldt voor de verpleegkundige, arts en de andere medewerkers van het ziekenhuis om henzelf te beschermen en daarnaast besmetting van andere kinderen die op de afdeling verblijven te voorkomen.

KIN011 C.png

Deze maatregel die geldt voor de verpleegkundige, arts en de andere medewerkers van het ziekenhuis ter bescherming van henzelf en om besmetting van andere kinderen op de afdeling te voorkomen. Deze maatregel kan ook voor ouders en bezoek gelden (zie specifieke spelregels).

KIN011 D.png

Deze maatregel geldt voor iedereen die de kamer betreedt en weer verlaat en is ook bedoeld om ervoor te zorgen dat we andere kinderen die op de afdeling verblijven niet besmetten. Zeep en desinfectans zijn aanwezig op de kamer.

KIN011 E.png

Deze maatregel geldt voor de verpleegkundige, arts en de andere medewerkers van de afdeling om ervoor te zorgen dat zij zichzelf en de andere kinderen die op de afdeling verblijven niet besmetten.

Verpleegkundigen dragen de blauwe schorten. De ouder die gebruik maakt van de rooming-in mogelijkheid (u kunt bij uw kind blijven, en betrokken zijn bij de zorg aan uw kind) hoeft deze maatregel niet te nemen.

Voordat u de box ingaat, dient u uw jassen aan de daarvoor bestemde kapstokken op de gang van de afdeling te hangen. Tip: haal waardevolle spullen uit uw zakken.

Specifieke spelregels bij de diverse vormen van isolatie

 • Druppel- en contact-druppel
  Indien u gebruik maakt van de rooming-in faciliteiten en op de kamer geen mondneusmasker draagt, dient u zich niet op de afdeling (inclusief de speelkamer) te begeven. Na het verlaten van de kamer dient u het ziekenhuis te verlaten.Uitzondering m.b.t. halen van maaltijd voor inroomende ouder:
  – Inroomende ouder mag eten halen in bezoekersrestaurant.
  – Voor het verlaten van de patiëntenkamer handdesinfectie toepassen.
  – Tijd in restaurant zo kort mogelijk houden (dus maaltijd nuttigen op de patiëntenkamer en niet in het restaurant).
  – Heen en terug weg zo direct mogelijk. Dus geen andere afdelingen/patiënten bezoeken of dwalen op kinderafdeling.
 • Strikte isolatie en MRSA isolatie
  Indien u gebruik maakt van rooming-in hoeft u op de kamer verder geen specifieke maatregelen te treffen zolang u op de kamer blijft. Als u naar huis gaat wordt u verzocht het ziekenhuis zo snel mogelijk te verlaten. Voor specifieke afspraken m.b.t. verlaten kamer (voor het halen van een maaltijd e.d.) altijd eerst overleg met afdeling Hygiëne en Infectiepreventie.
 • Aerogene isolatie
  Hiervoor gelden specifieke maatregelen waarover de verpleegkundige u zal informeren.

Wat betekent isolatieverpleging voor uw kind?

Isolatieverpleging brengt beperkingen met zich mee. De grootste beperking is de beperking van de leefruimte.

Uw kind mag de kamer niet verlaten, het kan dus niet naar de speelkamer.

De pedagogisch medewerkers, die u en uw kind tijdens de opname begeleiden, komen naar u en uw kind toe. Zij kunnen uw kind activiteiten aanbieden, daarnaast kunnen zij u ondersteuning geven in het omgaan met uw zieke kind. Op de kamer zijn de nodige voorzieningen zoals, toilet, wasgelegenheid en telefoon aanwezig. Eén van de ouders mag ’s nachts blijven slapen. U kunt zo ’s nachts bij uw kind blijven en betrokken zijn bij de zorg van uw kind (rooming-in).

Aangezien u dan niet dezelfde maatregelen neemt als de ziekenhuis-medewerkers kunt u zich ook niet vrijelijk op de afdeling bewegen. U gaat als het ware mee in de isolatie. U kunt gebruik maken van sanitaire voorzieningen die de verpleegkundigen u zal wijzen. Het ontbijt wordt u door het ziekenhuis aangeboden. Dit kunt u op de kamer gebruiken. De overige maaltijden kunt u  thuis of in het  bezoekersrestaurant (dit laatste mag niet bij strikte- of MRSA-isolatie) gebruiken. U wordt wel verzocht de afdeling zo snel mogelijk te verlaten en geen andere patiënten of ouders te bezoeken. Ook kunt u de speelkamer gedurende de hele opname niet bezoeken.

Vanwege het infectiegevaar is het noodzakelijk om het aantal bezoekers te beperken. Maak afspraken met personen die op bezoek willen komen. Als het bezoek de maatregelen neemt die op de kaart staan, zijn er voor hen geen verdere beperkingen.

Afronding van de isolatieverpleging

Wanneer uw kind niet meer geïsoleerd verpleegd hoeft te worden, worden alle beperkende maatregelen opgeheven. Mogelijk verhuist uw kind naar een zaal met andere kinderen of mag uw kind naar huis. Het kan zijn dat uw kind na deze ziekenhuisopname thuis ander gedrag vertoont, hierover vindt u meer in de algemene folder van de kinderafdeling, die u bij het opnamegesprek heeft ontvangen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de verpleegafdeling Kindergeneeskunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Verpleegafdeling Kindergeneeskunde
040 – 239 82 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Kindergeneeskunde vindt  u op www.catharinaziekenhuis.nl/kindergeneeskunde


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden