Kaakabces: operatieve behandeling van ontsteking in de kaak/mondholte (Folder)

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Kaakabces: operatieve behandeling van ontsteking in de kaak/mondholte (Folder)

Uw behandelend arts heeft bij u een ontsteking in de kaak/mond­holte geconstateerd die operatief ontlast moet worden. In deze folder kunt u nog eens nalezen wat na afloop van de behan­deling belangrijk voor u is. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier beschreven.

De behandeling

Op de operatiekamer wordt onder algehele narcose de ontsteking ontlast door middel van een klein sneetje. Na deze ingreep blijft vaak een drain achter in het wondgebied. De wond wordt via deze drain meer­dere malen per dag gespoeld. Via het infuus krijgt u indien nodig antibio­tica toegediend.

Na de behandeling

U komt na de behandeling op de ver­pleegafdeling. U komt na de behande­ling op de verpleegafdeling. U blijft opgenomen in het ziekenhuis zolang u nog antibiotica via het infuus krijgt en u nog een drain in het wondgebied heeft. Vaak is er ook sprake van zwel­ling, die grotendeels verdwenen moet zijn voor u naar huis kunt.

De kaakchirurg bepaalt het moment van ontslag

De pijnklachten verdwijnen mees­tel binnen enkele dagen. U kunt de pijn bestrijden met paracetamol 500 mg (maximaal 6 per dag), tenzij de kaakchirurg u een ander pijnstillend middel heeft voorgeschreven.

Mondverzorging

Voor een goede wondgenezing is het belangrijk dat u uw mond vanaf de dag na de behandeling goed schoon­houdt. Dit bereikt u door uw kiezen en tanden goed te poetsen. Poets na elke maaltijd en ’s avonds voordat u gaat slapen.

Daarnaast wordt geadviseerd uw mond na het poetsen te spoelen met chloorhexidine 0,2%. Hiermee start u 24 uur na de operatie (Als bijwerking kan een zwarte verkleuring van de tanden en de tong ontstaan, dit gaat vanzelf weg als u stopt met de spoeling). Bij ontslag krijgt u hiervoor een recept mee naar huis.

Wat u verder moet weten

  • Gebruik geen alcohol in combina­tie met medicatie. Alcohol verhoogt de kans op wondcomplicaties en vertraagd de genezing.
  • Roken heeft een nadelige invloed op de wondgenezing.
  • Pas op met hete dranken (zoals thee) en warm voedsel tijdens de dag van de behandeling. Hierdoor kunnen nabloedingen optreden.
  • Als u na de ingreep moeite heeft met eten, adviseren wij u de eerste dagen vloeibaar en zacht voedsel te gebruiken. Daarna kunt u geleidelijk het normale etenspatroon weer op­pakken.
  • Het hangt af van de pijn en het ongemak, wanneer u weer kunt gaan werken.

Wanneer moet u contact opnemen met het ziekenhuis

Het spreekt vanzelf dat de arts alles in het werk zal stellen om complicaties tot een minimum te beperken. Toch bestaat er altijd een geringe kans op een nabloeding of een wondinfectie. U kunt contact opnemen met de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie als:

  • de pijn, zwelling en slikklachten na twee dagen niet verminderen;
  • of als er sprake is van koorts (boven de 39° C).

Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met de polikliniek van Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. Neem ’s avonds, ’s nachts en in het weekend contact op met de Spoedeisende Hulp.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
040 – 239 70 30

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/kaakchirurgie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden