Kinderdiabetesteam (Folder)

Kindergeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Kinderdiabetesteam (Folder)

Er verandert veel als een kind suikerziekte (Diabetes mellitus) krijgt. Diabetes Mellitus is een stoornis in de stofwisseling omdat een tekort aan insuline ontstaat. Met insuline-injecties wordt dit tekort opgeheven. Om u en uw kind te helpen bij alle zaken en activiteiten die bij suikerziekte komen kijken, staat het kinderdiabetesteam van het Catharina Ziekenhuis voor u klaar.

Wat kan het kinderdiabetesteam voor u en uw kind betekenen?

De leden van het kinderdiabetesteam zoeken samen met u en uw kind naar een behandeling op maat. Voor elk kind is de diabeteszorg namelijk weer anders. Het inpassen van de ‘diabetesregels’ in het dagelijkse leven lukt beter als we rekening houden met bijvoorbeeld leefstijl, sport, hobby’s of de gezinssituatie. Het team bestaat uit kinderartsen, kinderdiabetesverpleegkundigen, diëtisten, een klinisch psycholoog en een maatschappelijk werker.

Hoe ziet het traject er uit?

Vanaf het moment dat er diabetes is vastgesteld, worden u en uw kind door ons begeleid. Dit betekent dat u en uw kind, bijna dagelijks een afspraak hebben met een van de leden van het kinderdiabetesteam. Deze afspraken duren ongeveer een uur en kunnen zowel op de polikliniek, thuis als op school plaatsvinden. Als het intensieve traject is afgelopen, dan komt uw kind regelmatig terug op de polikliniek. Dit is minimaal vier keer per jaar.

Samen met de leden van het team stelt u behandeldoelen op en maakt u afspraken voor de komende tijd. Deze behandeldoelen worden vastgelegd in een behandelplan. Jaarlijks wordt dit plan geëvalueerd en bijgesteld.

De leden van het kinderdiabetesteam

Kinderdiabetesverpleegkundige (kinder DVK)

De kinder DVK is degene die u het meest zult zien en is voor u en uw kind het aanspreekpunt. De kinder DVK geeft u alle informatie die belangrijk is voor het omgaan met diabetes. Het gaat om praktische zaken zoals leren injecteren van insuline en bloedglucose meten. Het gaat ook over emotionele aspecten die een chronische ziekte met zich mee kan brengen.

De kinder DVK kan u op de polikliniek ontvangen en komt ook aan huis of op school. Dit spreekt u samen af.

Kinderarts

De kinderarts is eindverantwoordelijk voor de medische behandeling van uw kind. Uw kind heeft ongeveer vier keer per jaar een afspraak met de arts en is beschikbaar voor vragen. De kinder DVK bespreekt alles rondom uw kind met de arts. Als het nodig is dan kan de kinderarts uw kind doorverwijzen naar een andere specialist of instantie. Dit gebeurt altijd in overleg met u en de andere leden van het team.

Diëtist

De diëtist van het team informeert u en uw kind over de relatie tussen voeding, inspanning en insuline. U kijkt samen naar het huidige voedingspatroon en krijgt uitleg over hoe u en uw kind daar het beste mee om kunnen gaan.

Maatschappelijk werk en psychologie

Diabetes vraagt om aanpassingen en niet alleen op medisch gebied. Sommige aanpassingen zijn gemakkelijk, andere aanpassingen kosten meer moeite. Daarom plannen we  voor ouders en kind altijd een kennismakingsgesprek met de psycholoog. Soms is één gesprek genoeg, soms zijn er meerdere afspraken nodig. Natuurlijk is er altijd de mogelijkheid om contact op te nemen als u of uw kind daar behoefte aan heeft. Dat kan ook met maatschappelijk werk.

Overige activiteiten

Naast de individuele begeleiding van kinderen met diabetes, verzorgt het kinderdiabetesteam ook een aantal activiteiten die voor u ook interessant kunnen zijn, bijvoorbeeld:

  • groepsbijeenkomsten met een bepaald thema of voor kinderen in een bepaalde leeftijdscategorie;
  • transitiepolikliniek, voorbereiding op de overgang naar de internist;
  • kwaliteit van leven (QoL) evaluatie en ondersteuning;
  • voorlichtingsbijeenkomsten voor leraren en docenten;
  • voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders;
  • activiteiten binnen samenwerkingsverband Kidz&ko.

Uitgebreide informatie over deze activiteiten kunt u vinden op www.kidzenko.nl

Kwaliteit

Het kinderdiabetesteam van het Catharina Ziekenhuis werkt volgens de kwaliteitseisen van de zorgstandaard ‘kinderen en adolescenten’ van de Nederlandse Diabetes Federatie (www.ndf.nl).

Daarnaast is er afstemming met zes ziekenhuizen die samenwerken onder de naam Kidz&Ko.

Meer informatie over de samenwerking tussen de verschillende ziekenhuizen vindt u op www.kidzenko.nl.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met het kinderdiabetesteam.

Contactgegevens

Tijdens kantooruren is het kinderdiabetesteam bereikbaar via de kinderdiabetesverpleegkundige op telefoonnummer 040 – 239 92 45.

Het kinderdiabetesteam heeft een 24 uurs bereikbaarheid. Buiten kantooruren is altijd een kinderarts met diabeteservaring bereikbaar via de centrale van het ziekenhuis 040 – 239 91 11.

Ook kunt u een email sturen naar: kinderdiabetesteam@catharinaziekenhuis.nl

De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van dit traject rechtstreeks aan u of aan de deelnemende ziekenhuizen.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden