Kleine dermatologische ingrepen (Folder)

Dermatologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Kleine dermatologische ingrepen (Folder)

Uw arts heeft u geïnformeerd dat u binnenkort een operatieve ingreep krijgt. We verwijderen dan een ongewenste aandoening van uw huid. U krijgt een plaatselijke verdoving. Deze folder bevat algemene informatie over de ingreep. Ook krijgt u aanwijzingen waar u thuis op moet letten. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Belangrijke aandachtspunten vóór de operatie

  • Let op: als u bloedverdunners gebruikt, een pacemaker of een kunsthartklep hebt of allergisch bent, moet u dit ruim voor de operatie melden aan uw arts.
  • Bloedverdunners. Mocht u bloedverdunners slikken, dan hoeft u niet te stoppen met het slikken van deze bloedverdunners, tenzij uw arts anders heeft beslist.
  • Als u een pacemaker heeft, meldt dit dan zo spoedig mogelijk bij de arts of verpleegkundige. Soms kan het nodig zijn de pacemaker anders in te stellen of andere apparatuur te gebruiken, zodat uw pacemaker niet verstoord wordt.
  • Wij adviseren u om niet zelf terug te rijden na een ingreep. Als u een groot verband krijgt en u rijdt een voertuig, dan bent u niet verzekerd.
  • De wond mag na twee dagen nat worden (niet zwemmen of saunagebruik), tenzij de arts anders voorschrijft.
  • Houd er ook rekening mee dat u in sommige gevallen belastende activiteiten niet kunt doen of dat u een bepaalde sport tijdelijk niet kunt doen, zolang u hechtingen heeft. Vraag dit eventueel aan uw arts.
  • Op de dag van de operatie is er een team van artsen aanwezig. Het kan zijn dat u niet door uw eigen arts geholpen wordt. Indien u een specifieke arts wilt, dient u dit voor de operatie te melden, zodat we daar met de planning indien mogelijk rekening mee kunnen houden.

De ingreep

Waar meldt u zich?

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de polikliniek Dermatologie. Daarna neemt u plaats in de wachtkamer. Tijdens de behandeling mogen er geen begeleiders aanwezig zijn in de behandelkamer. Tijdens het in- en uitchecken zijn zij wel welkom.

Aanmelden voor uw afspraak

Hoe u zich kunt aanmelden voor uw afspraak, vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/aanmelden. Het is belangrijk dat u altijd een geldig legitimatiebewijs meeneemt, deze heeft u nodig om zich aan te melden.

Verloop ingreep

De plaats op uw huid die we behandelen wordt afgetekend, gedesinfecteerd en steriel afgedekt. U krijgt een plaatselijke verdoving via een injectie. Nadat getest is of de verdoving goed werkt, wordt de huidaandoening verwijderd. De huid wordt vervolgens gehecht en verbonden. Het stukje huid dat verwijderd is, wordt opgestuurd naar het laboratorium voor onderzoek. De uitslag van het onderzoek krijgt u meestal bij het verwijderen van de hechtingen.

Het kan zijn dat u een drukverband krijgt. Dit is afhankelijk van de plaats en de grootte van de wond. De arts of verpleegkundige geeft aan hoe lang dit drukverband bij u moet blijven zitten.

Risico’s en complicaties

Bloeding

Zoals bij iedere operatie bestaat de kans op een (na)bloeding na de ingreep. Het drukverband dat u krijgt na de behandeling dient ter voorkoming van een bloeding. Als een nabloeding optreedt, moet u met een doek ongeveer 15 minuten aaneengesloten stevig tegen de wond drukken. Als het bloeden niet stopt, dan herhaalt u deze handeling. Als ook dan de bloeding niet stopt, dan kunt u overdag tot 17.00 uur bellen met de polikliniek Dermatologie. De dermatoloog of verpleegkundige bespreekt dan met u of het nodig is om het verband te verwisselen. In de avond- en nachturen kunt u telefonisch contact opnemen met de Spoedeisende Hulp in dit ziekenhuis of de Spoedeisende Hulp in het ziekenhuis in uw woonplaats.

Als de bloeding stopt kunt u het beste ook contact opnemen met de polikliniek Dermatologie om te bespreken of een verbandwissel nodig is.

Infectie

Er bestaat ook een risico op een infectie dat gepaard kan gaan met koorts. Dit uit zich in een pijnlijk kloppend gevoel rond de wond. Als u alleen koorts heeft, kan er ook sprake zijn van een infectie. In dat geval neemt u contact op met de polikliniek Dermatologie of de Spoedeisende Hulp. Dit is afhankelijk van het tijdstip wanneer u het constateert.

Na de ingreep

Na de ingreep kunt u meteen naar huis. Het drukverband blijft zitten tot de afgesproken dag. Als u pijn heeft na de ingreep, kunt u paracetamol tabletten gebruiken, maximaal 4 keer per dag twee tabletten van 500 mg. Gebruik geen andere pijnstillers, die hebben vaak een bloedverdunnende werking en dat vergroot de kans op een nabloeding.

U mag geen kracht zetten op de wond. Dat wil zeggen: niet bukken, geen zware dingen tillen. Afhankelijk van de behandelde plaats, krijgt u eventueel bijkomende richtlijnen schriftelijk mee.

Tabakszak

Soms is het niet mogelijk de wond na de ingreep volledig te sluiten met hechtingen. In dit geval gebruiken we dan vaak een zogenaamde tabakszak-hechting. Hierdoor wordt de huid naar elkaar toe getrokken, maar blijft er in het midden een stuk van de wond open. Deze wond moet dan vanzelf dicht gaan groeien.

In dit geval is er wel extra wondverzorging nodig, totdat de wond dicht is.
Ook plannen we voor u extra controles in op de polikliniek dermatologie.

De dagelijkse/ wekelijkse verzorging van de wond kunt u zelf doen of door iemand uit uw omgeving/de thuiszorg laten doen.

Is er sprake van een wond op het onderbeen dan zwachtelen we dit been en schakelen we hiervoor thuiszorg in.

Controle

Na één of twee weken (afhankelijk van de plaats van de wond) komt u op de polikliniek Dermatologie om de hechtingen te laten verwijderen. Soms is het nodig om tussendoor naar de polikliniek te komen voor een wondcontrole of het verband te wisselen.

Afhankelijk van de aard van het stukje huid dat verwijderd is, wordt gekeken of het nodig is om bij de dermatoloog onder controle te blijven. Dit legt de arts of verpleegkundige u uit op de dag dat de hechtingen verwijderd worden.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Dermatologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Dermatologie
040 – 239 72 70

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Dermatologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/dermatologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden