Leverbiopsie (Folder)

Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Leverbiopsie (Folder)

Binnenkort heeft u een afspraak voor een leverbiopsie. Bij dit onderzoek wordt een stukje weefsel (biopt) uit de lever weggenomen voor microscopisch onderzoek. 

In deze folder leest u algemene informatie over het onderzoek. Het is goed om u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan hier is beschreven.

Voorbereidingen

Op de dag van het onderzoek wordt u één dag opgenomen op de afdeling Kortverblijf. Het onderzoek zelf wordt uitgevoerd op de afdeling Radiologie. Op de dag van het onderzoek mag u alleen een licht ontbijt (kopje thee met een beschuit) gebruiken.

Indien u bloedverdunnende middelen gebruikt, stopt u hier tijdelijk mee in overleg met uw behandelend arts.

Waar meldt u zich?

Op de dag van het onderzoek meldt u zich op de afgesproken tijd aan de balie van de afdeling Kortverblijf.

Let op: Wanneer u de afspraak voor de biopsie om 8.30 uur heeft, dient u zich om 8.30 uur te melden aan de balie van de afdeling Radiologie. U wordt door de afdeling Radiologie opgenomen en wordt na de biopsie naar de afdeling Kortverblijf gebracht.

Aanmelden voor uw afspraak

Hoe u zich kunt aanmelden voor uw afspraak, vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/aanmelden. Het is belangrijk dat u altijd een geldig legitimatiebewijs meeneemt, deze heeft u nodig om zich aan te melden.

Het onderzoek

Het aanprikken in de lever gebeurt met behulp van echografie. Er worden daarbij geluidsgolven uitgezonden, die door de lever worden teruggekaatst en daarna zichtbaar worden op een scherm. U ligt tijdens het onderzoek plat op uw rug met uw rechterarm onder het hoofd. De arts zal de huid van de rechterzij met een injectie plaatselijk verdoven. Dit kan even pijnlijk zijn. Na enkele minuten zal de huid verdoofd zijn. Dan brengt de arts een naald via de huid in de lever om het stukje weefsel weg te halen. Het kan zijn dat u hierbij gevraagd wordt even de adem vast te houden. Om het onderzoek goed te kunnen laten verlopen, is het van belang dat u deze instructie goed opvolgt. De lever is op deze manier goed zichtbaar. Na het onderzoek krijgt u op de insteekplaats een pleister.

Duur

Het onderzoek duurt ongeveer twintig minuten.

Nazorg

Na de biopsie gaat u weer naar de afdeling Kortverblijf. U moet nu drie uur bedrust houden met een zandzak op de wond. Dit is om het risico van een nabloeding te voorkomen. Daarna moet u ook nog 1 uur op de afdeling rondlopen ter controle van een eventuele nabloeding. Een verpleegkundige controleert regelmatig de polsslag en bloeddruk.

De prikplaats en de rechterschouder kunnen na de biopsie pijnlijk zijn. Hiervoor kunt u paracetamol 500 mg innemen (maximaal zes keer per dag). Na de ingreep mag u niet zelf rijden; regel van tevoren vervoer naar huis. Thuis moet u lichamelijke inspanning de rest van de dag en de volgende dag vermijden.

Uitslag

De uitslag van de leverbiopsie krijgt u tijdens het volgende polikliniekbezoek van uw arts.

Wanneer moet u direct contact opnemen?

Er is een kleine kans op nabloeden. Bij problemen kunt u contact opnemen met de polikliniek Inwendige Geneeskunde en buiten kantooruren met de Spoedeisende Hulp.

Verhinderd

Kunt u niet naar een afspraak komen? Meld dit dan minimaal 24 uur voor uw afspraak bij de afdeling Radiologie. Zonder berichtgeving wordt het onderzoek bij u in rekening gebracht.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met uw behandelend arts of met de verpleegkundige van de afdeling.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Radiologie
040 – 239 85 65

Polikliniek Inwendige Geneeskunde
040 – 239 59 00

Spoedeisende Hulp (SEH), spoed buiten kantooruren
040 – 239 96 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden