Licht traumatisch schedelhersenletsel (Folder)

Neurologie Spoedeisende Hulp / Spoedpost
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Licht traumatisch schedelhersenletsel (Folder)

Door een ongeval of een klap tegen het hoofd heeft u een licht traumatisch schedelhersenletsel (een hersenschudding) opgelopen. In deze folder leest u over de mogelijke gevolgen hiervan. Ook kunt u de adviezen die de arts u heeft gegeven nog eens rustig nalezen. Waar ‘u’ staat, kan ook ‘uw kind’ worden gelezen.

Klachten

Geheugenverlies bij een schedelhersenletsel

Van het ongeval en van enige tijd daarvóór kunt u zich soms niets meer herinneren. Meestal komen de herinneringen tot vlak voor het ongeval snel weer terug. Ook kan het zijn dat u zich niets meer herinnert van de periode ná het ontstaan van het letsel. Als u geen herinnering meer heeft van het ongeval of van de periode ervoor, dan komt deze meestal ook niet meer terug. Dit komt omdat dit geheugen niet is vastgelegd in de hersenen. Het heeft dan ook geen zin om te blijven zoeken naar deze herinneringen. Meestal geldt: hoe ernstiger het schedelhersenletsel, hoe langer het bewustzijnsverlies en het geheugenverlies duren.

Klachten na een schedelhersenletsel

Een licht traumatisch schedelhersenletsel gaat meestal voorbij zonder restverschijnselen. In de eerste dagen of weken kunt u last hebben van zogenaamde posttraumatische klachten. Dit is heel normaal en meestal niets om u zorgen over te maken. De ernst van de klachten neemt meestal spontaan af, maar heel soms komt het voor dat mensen langer dan zes maanden last houden van deze klachten.

Klachten die u op korte termijn kunt ervaren:

 • Hoofdpijn
 • Duizeligheid
 • Wazig zien
 • Tragere verwerking van informatie
 • Geheugen- en concentratieproblemen
 • Moeite met aandachts- en inspanningstaken
 • Sneller vermoeid zijn, slaperigheid
 • Sneller geïrriteerd zijn
 • Overgevoeligheid voor licht en geluid
 • Oorsuizen en gehoorverlies

Klachten die u in zeldzame gevallen op lange termijn kunt ervaren:

 • Lichamelijke klachten:
  • Hoofdpijn
  • Overgevoelig voor licht/geluid
  • Duizeligheid, evenwichtsproblemen
  • Vermoeidheid
  • Slaapproblemen
  • Verminderde reuk of smaak
 • Problemen met gedrag en emoties:
  • Prikkelbaar
  • Impulsief
  • Labiel en last van stemmingswisselingen
  • Gebrek aan initiatief
 • Problemen met denken:
 • Aandachts- en concentratieproblemen
 • Geheugenproblemen
 • Problemen met plannen en verrichten van activiteiten

Leefregels en adviezen

Leefregels voor de eerste dagen

Om te voorkomen dat u in de komende periode meer klachten krijgt of dat uw bestaande klachten erger worden, vindt u hieronder enkele leefregels met betrekking tot specifieke activiteiten.

Algemene leefregels
 • U hoeft niet de hele dag in bed te blijven liggen. Strikte bedrust wordt zelfs afgeraden. U kunt de tijd in bed rustig afbouwen zodat u binnen enkele dagen weer volledig op de been bent en uw normale werkzaamheden kunt hervatten. Wel is het verstandig om het de eerste dagen rustig aan te doen. Afhankelijk van hoe u zich voelt, bouwt u de belasting op;
 • Beperk televisie kijken, computergebruik en het spelen van videospelletjes;
 • Drink geen alcohol, dit verergert uw klachten en vertraagt uw herstel;
 • Neem geen aspirine;
 • Wees in de eerste dagen niet bang om voldoende paracetamol te gebruiken. Als volwassene mag u maximaal 4 keer 1000 mg paracetamol per 24 uur innemen. Lees voor kinderdoseringen de bijsluiter of informeer bij uw (huis)arts. Door de pijn voldoende te onderdrukken, is het makkelijker om overdag zo normaal mogelijk te functioneren en ’s nachts goed te slapen. Is deze pijnstilling onvoldoende, overleg dan met uw (huis)arts.
Werken

Ook als u nog klachten heeft, kan het geen kwaad om weer aan het werk te gaan. Werken zorgt meestal niet voor een toename van klachten of het langer blijven bestaan van klachten. Het is wel begrijpelijk dat werken met klachten moeilijker gaat. Bedenk met uw bedrijfsarts een oplossing waarbij u volgens een vooraf gemaakt plan de werkzaamheden weer langzaam opbouwt. Laat u niet te snel ontmoedigen als u na het uitbreiden van uw werkzaamheden een terugval heeft. Meestal gaat het snel daarna weer een beetje beter dan voor de terugval.

Deelname aan het verkeer

Het is toegestaan om na een licht traumatisch schedelhersenletsel weer aan het verkeer deel te nemen, maar draag uw eigen verantwoordelijkheid. Als u het idee heeft dat uw klachten deelname aan het verkeer moeilijk maken, moet u dit voorlopig niet doen.

Sporten

Opnieuw gaan sporten kan alleen kwaad in het geval van sportdisciplines waarbij een risico bestaat op (meervoudig) licht traumatisch schedelhersenletsel, zoals boksen of voetbal. Overleg hierover met uw (huis)arts. Andere sporten kunt u weer hervatten zodra u er zelf toe in staat bent.

Advies als de klachten langer dan 6 maanden aanhouden

Raadpleeg uw (huis)arts als u na enkele weken nog klachten heeft waardoor u niet goed functioneert. De (huis)arts kan dan samen met u bekijken hoe u sneller kunt herstellen, bijvoorbeeld met de hulp van een fysiotherapeut of ergotherapeut. Als de klachten langer dan zes maanden aanhouden, adviseren we u om samen met uw (huis)arts te kijken of onderzoek naar de aard van uw klachten zinvol is. Indien u voor deze of andere klachten weer een (huis)arts bezoekt, meld dan altijd dat u een licht traumatisch schedelhersenletsel heeft opgelopen, zelfs als het al een paar jaar geleden is. Uw (huis)arts kan hier dan rekening mee houden.

Mogelijke complicaties na een schedelhersenletsel

Hoewel een licht traumatisch schedelhersenletsel een relatief onschuldige aandoening is, komt het in uitzonderlijke gevallen voor dat er tijdens de eerste 24 uur gevaarlijke complicaties optreden. Tegenwoordig is het voor artsen echter goed mogelijk om te voorspellen bij welke patiënten deze complicaties kunnen optreden. Op het moment dat u van de behandelend arts naar huis mag, kunt u ervan uitgaan dat het risico op een dergelijke complicatie vrijwel uitgesloten is. Vroeger kregen mensen vaak een wekadvies mee, waarbij mensen tijdens de eerste 24 uur na een schedelhersenletsel frequent wakker gemaakt moesten worden. Tegenwoordig is dit, onder andere dankzij moderne scan-technieken, nagenoeg niet meer nodig. In uitzonderlijke gevallen kan een wekadvies nog wel zinvol zijn. Uw arts zal dit dan met u bespreken.

Wanneer neemt u direct contact op met uw arts?

In de volgende gevallen dient u direct contact op te nemen met uw (huis)arts:

 • Bij een snelle verslechtering van uw toestand in de eerste dagen of weken;
 • Bij forse toename van hoofdpijn;
 • Bij herhaaldelijk braken;
 • Bij verwardheid;
 • Bij sufheid (u bent moeilijk te wekken).

Tijdens kantooruren neemt u contact op uw huisarts of met de polikliniek Neurologie. Buiten kantoortijden neemt u contact op met de Spoedeisende Hulp. Wanneer de nood erg hoog is, kunt u ook altijd de ambulancedienst bellen (112).

Poliklinische controle

De meeste mensen worden twee tot drie weken na het licht traumatisch schedelhersenletsel voor een controle gezien op de polikliniek Neurologie. Deze controle is met name bedoeld om herstelbevorderende maatregelen te nemen. Zo heeft u zo kort mogelijk last van de gevolgen van het schedelhersenletsel.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met uw huisarts of de polikliniek Neurologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Neurologie
040 – 239 94 00

Spoedeisende Hulp (SEH)
040 – 239 96 00

Routenummer(s) en overige informatie over de Spoedeisende Hulp vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/spoedeisende-hulp

De inhoud van deze folder is ontleend aan een tekst van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden