Liposculpture: correctie van de contouren van het lichaam (Folder)

Plastische chirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Liposculpture: correctie van de contouren van het lichaam (Folder)

Deze folder bevat algemene informatie over contourverbetering met behulp van liposculpture. De folder heeft niet de intentie volledig te zijn of een gesprek met uw plastisch chirurg te vervangen. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven. 

Wat is liposculpture?

Liposculpture is een techniek die toegepast wordt om contourverbetering te bereiken van lichaamsdelen waar zich plaatselijk een abnormale vetophoping bevindt. Abnormale vetophoping is een afwijking waarbij een te groot aantal vetcellen op een bepaalde plaats aanwezig is. Dit is iets anders dan de aandoening waarbij álle vetcellen in het lijf te groot zijn (gegeneraliseerde adipositas). Alleen plaatselijke abnormale vetstapelingen kunnen met liposculpture behandeld worden.

Voorbereiding op de operatie

 Pre-operatieve screening en anesthesie

U wordt geopereerd en bent daarom doorverwezen naar de polikliniek Pre-operatieve screening. Op deze polikliniek bekijkt de anesthesioloog of de operatie voor u extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Tijdens dit gesprek bespreken we de verdoving (anesthesie) en pijnstilling met u. We bespreken waarop u moet letten met eten, drinken en roken op de dagen rondom de operatie. Daarnaast spreken we af hoe u op die dagen uw medicijnen gebruikt. Dit geldt ook voor bloedverdunners. Omdat we uw medicijnen willen controleren krijgt u ook een afspraak bij de Apotheek. Zorg dat u tijdens deze afspraak een actueel medicijnen overzicht of medicijnpaspoort bij de hand heeft als u medicijnen gebruikt. Ook vragen we u om bij uw eigen apotheek toestemming te verlenen voor het digitaal delen van de medicatiegegevens.

Ter voorbereiding op deze afspraken vragen we u een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst staat voor u klaar in MijnCatharina. Het is belangrijk dat u deze vragenlijst zo snel mogelijk invult. Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld, plannen wij voor u een afspraak bij de Apotheek en een afspraak bij de polikliniek Pre-operatieve screening. Soms zijn dit telefonische afspraken; soms nodigen we u uit voor een bezoek op de polikliniek. Dit hangt af van de antwoorden op de vragenlijst en de operatie die u krijgt. 

Bij de Apotheek en de polikliniek Pre-operatieve screening kunt u alleen op afspraak terecht.

De Apotheek is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 87 20.

De polikliniek Pre-operatieve screening is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 85 01.

Meer informatie over pre-operatieve screening en verdoving vindt u in de folder ‘Anesthesie‘.

U gaat ook naar de medisch fotograaf voor een kleurenfoto voor in uw medisch dossier.

Voorafgaande aan en 3 en 12 maanden na de operatie moet u de BODY-Q vragenlijst invullen. Dit is van belang om uw kwaliteit van leven te meten voor en na operaties. Als u een bariatrische ingreep heeft gehad, wordt voor de operatie door de diëtiste bepaald of uw eiwit en vitamines in orde zijn. Zo niet dan kan de diëtiste dit voor de operatie nog aanvullen.

Aandachtspunten voor de operatie
 • Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, dient u hiermee mogelijk (in overleg met uw arts) voor de operatie mee te stoppen. Vaak is dit een week, maar is afhankelijk van het type bloedverdunner. Neem hiervoor tijdig contact op.
 • Roken is niet toegestaan vanaf 6 weken voor tot 6 weken na de operatie. Roken vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.
 • Voor de operatie mag u alleen paracetamol innemen. Andere pijnstillers, zoals Aspirine of Naprosyne, maar ook die u zonder recept kunt verkrijgen, kunnen het risico op bloedingen verhogen.
 • U mag de dag van de operatie geen bodylotion gebruiken.
 • Na de operatie is het noodzakelijk dat u een zogenaamd liposculpture-kledingstuk draagt. Dit kan een strakke jogging broek zijn of een strak hemdje. Ook zijn er speciale kledingstukken hiervoor te bestellen. De secretaresses van de polikliniek Plastische chirurgie kunnen u hierbij helpen. U dient een geschikt kledingstuk mee te nemen op de dag van de operatie.

De opname

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich op de afdeling. U wordt ontvangen door een verpleegkundige. De verpleegkundige wijst u de weg op uw kamer, bespreekt alle gegevens met u en meetuw temperatuur, polsslag en bloeddruk. U krijgt een injectie om bloedstolsels in de bloedbaan (trombose) te voorkomen. Soms is het nodig om bloed af te nemen, bijvoorbeeld als u bloedverdunners gebruikt. De verpleegkundige geeft u een operatiehemd en een polsbandje met uw naam en geboortedatum. Als u aan de beurt bent, rijdt de verpleegkundige u in uw bed naar de voorbereidingskamer van de operatiekamers. Hier neemt een operatiekamermedewerker de zorg voor u over.

Wat gebeurt er tijdens de operatie?

Vlak voor de operatie kan het zijn dat de plastisch chirurg op uw lichaam een tekening maakt (het operatieplan). Deze tekening geeft aan hoe de operatie gaat verlopen. Dit is nodig om een zo goed mogelijk resultaat van de ingreep te kunnen krijgen.

De duur van de ingreep is afhankelijk van de grootte van het te behandelen gebied. Via een kleine snede wordt een buisje in het te sculpturen gebied gebracht. Via dit buisje wordt een vloeistof geïnjecteerd om de vetcellen als het ware los te weken en het gebied extra te verdoven. Nadat deze vloeistof is ingetrokken, kan via dezelfde snede een zuigbuisje ingebracht worden waarmee de vloeistof en het daarin opgeloste vetweefsel wordt weggezogen. Aan het einde van de operatie krijgt u strakke liposculpture-kleding aan zodat de huid goed op de nieuwgevormde onderlaag kan vastgroeien.

Na de operatie

De wondjes kunnen nog enkele dagen nalekken, dit is normaal. U krijgt voor uw ontslag een afspraak mee voor 2 weken bij de verpleegkundige van de plastische chirurgie. Zij zal u dan ook uitleg gegeven over de behandeling van de littekens. U krijg ook gelijk een afspraak mee voor over 3 maanden bij uw plastisch chirurg.

Leefregels

 • Na de operatie dient u de liposculpture-kleding gedurende 2 weken dag en nacht te dragen. Deze kleding mag alleen kortdurend uit om te douchen.
 • Het geopereerde gebied kan tijdelijk flink blauw, gezwollen en licht pijnlijk zijn. Ook een strak en stekend gevoel kan optreden. Hiervoor kunt u, als dit nodig is, de eerste paar dagen paracetamol nemen: om de 6 uur 2 tabletten van 500 milligram paracetamol. Na een paar dagen neemt de pijn snel af.
 • Wij adviseren u om de littekens het eerste half jaar tot een jaar goed te beschermen tegen de zon. Gebruik hiervoor een zonnebrandcrème met tenminste SPF 30.
 • We adviseren u om de littekens 2 maal per dag, gedurende 2 tot 3 maanden in te masseren met een hydraterende (litteken)crème.
 • Zodra u weer thuis bent, kunt u met lichte activiteiten beginnen. Vermijd bewegingen die pijn doen. Probeer langzaamaan steeds meer te doen, maar forceer niet.
 • U mag de dag na de operatie weer douchen.
 • U mag de eerste drie weken niet zwaar tillen, geen zwaar werk verrichten of sporten.
 • Na vier weken kunt u weer alle activiteiten ondernemen.

Risico’s en complicaties

Algemene complicaties en risico’s

Een liposculpturebehandeling heeft dezelfde algemene risico’s als een andere operatie, zoals:

 • risico’s van de narcose (als de ingreep onder narcose plaatsvindt)
 • trombose
 • een nabloeding
 • het optreden van infecties
 • lelijke littekengenezing
Specifieke complicaties en risico’s bij een liposculpture
 • Als u aan beide zijden van het lichaam geopereerd bent kan asymmetrie (ongelijkheid) optreden.
 • Een onregelmatig aspect (aanzien) van het gebied, alsmede een overschot aan huid kunnen bij deze operatie optreden.
 • Het geopereerde gebied kan tijdelijk wat minder gevoelig zijn.
 • Wondstoornissen.

Wanneer neemt u direct contact op

In de volgende situaties is het belangrijk dat u contact opneemt:

 • Als u na de operatie koorts krijgt boven de 38,5ºC.
 • Als het geopereerde gebied geheel of gedeeltelijk warm, pijnlijk en rood is.
 • Bij pijn die niet reageert op pijnstillers.
 • Als de operatiewond blijft bloeden.

Bel in bovenstaande situaties:

 • tijdens kantooruren met de polikliniek Plastische chirurgie;
 • buiten kantooruren met de Spoedeisende Hulp (SEH).

Vergoeding

Een liposculpture wordt niet vergoed door uw ziektekostenverzekering. Het secretariaat van uw behandelend plastisch chirurg kan u informeren over de kosten.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Plastische chirurgie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
Telefoon 040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Plastische chirurgie
040 – 239 71 20

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Plastische chirurgie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/plastische-chirurgie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden