Liposculpture: correctie van de contouren van het lichaam (Folder)

Plastische chirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Liposculpture: correctie van de contouren van het lichaam (Folder)

Deze folder bevat algemene informatie over contourverbetering met behulp van liposculpture. De folder heeft niet de intentie volledig te zijn of een gesprek met uw plastisch chirurg te vervangen. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven. 

Wat is liposculpture?

Liposculpture is een techniek die toegepast wordt om contourverbetering te bereiken van lichaamsdelen waar zich plaatselijk een abnormale vetophoping bevindt. Abnormale vetophoping is een afwijking waarbij een te groot aantal vetcellen op een bepaalde plaats aanwezig is. Dit is iets anders dan de aandoening waarbij álle vetcellen in het lijf te groot zijn (gegeneraliseerde adipositas). Alleen plaatselijke abnormale vetstapelingen kunnen met liposculpture behandeld worden.

Voorbereiding op de operatie

 Pre-operatieve screening en anesthesie

Bij elke patiënt die een operatie ondergaat bekijkt de anesthesioloog  eerst of de operatie extra gezondheidsrisico’s oplevert. Dit noemen we pre-operatieve screening. Nadat u met de plastisch chirurg heeft afgesproken dat u geopereerd wordt, krijgt u een verwijzing naar de polikliniek Pre-operatieve screening. U kunt hier alleen op afspraak terecht. Voor uw dossier worden op de polikliniek gestandaardiseerde foto’s van uw lichaam genomen. Voorafgaande aan en 3 en 12 maanden na de operatie moet u de BODY-Q vragenlijst invullen. Dit is van belang om uw kwaliteit van leven te meten voor en na operaties.

Bij de pre-operatieve screening vult u een vragenlijst in over uw medische geschiedenis. Daarna heeft u een gesprek met een verpleegkundige of anesthesioloog. Dit gaat over uw gezondheid, medicijnen die u gebruikt, allergieën, doorgemaakte ziekten en eerdere operaties. Ook krijgt u uitleg over de vorm van verdoving (anesthesie). Afhankelijk van uw leeftijd en ziektegeschiedenis, is het mogelijk dat de anesthesioloog u doorverwijst naar een internist, cardioloog of longarts voor aanvullend onderzoek.

Gebruikt u medicijnen? Neem dan een overzicht mee van de medicijnen die u gebruikt. De anesthesioloog spreekt met u af hoe u met uw medicijnen om moet gaan op de dagen rondom de operatie. U krijgt de brochure ‘Anesthesie’ van de arts of verpleegkundige op de polikliniek Pre-operatieve screening. In die brochure leest u meer over de vorm van verdoving die u krijgt en de gang van zaken op de dag van de operatie. Ook leest u belangrijke informatie over hoe u die dag om moet gaan met eten, drinken en roken.

De polikliniek Pre-operatieve screening is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 via telefoonnummer 040 – 239 85 01.

Aandachtspunten voor de operatie
 • Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, dient u hiermee mogelijk (in overleg met uw arts) voor de operatie mee te stoppen. Vaak is dit een week, maar is afhankelijk van het type bloedverdunner. Neem hiervoor tijdig contact op.
 • Roken is niet toegestaan vanaf 6 weken voor tot 6 weken na de operatie. Roken vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.
 • Voor de operatie mag u alleen paracetamol innemen. Andere pijnstillers, zoals Aspirine of Naprosyne, maar ook die u zonder recept kunt verkrijgen, kunnen het risico op bloedingen verhogen.
 • U mag de dag van de operatie geen bodylotion gebruiken.
 • Na de operatie is het noodzakelijk dat u een zogenaamd liposculpture-kledingstuk draagt. Dit kan een strakke jogging broek zijn of een strak hemdje. Ook zijn er speciale kledingstukken hiervoor te bestellen. De secretaresses van de polikliniek Plastische chirurgie kunnen u hierbij helpen. U dient een geschikt kledingstuk mee te nemen op de dag van de operatie.

De opname

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich op de afdeling. U wordt ontvangen door een verpleegkundige. De verpleegkundige wijst u de weg op uw kamer, bespreekt alle gegevens met u en meetuw temperatuur, polsslag en bloeddruk. U krijgt een injectie om bloedstolsels in de bloedbaan (trombose) te voorkomen. Soms is het nodig om bloed af te nemen, bijvoorbeeld als u bloedverdunners gebruikt. De verpleegkundige geeft u een operatiehemd en een polsbandje met uw naam en geboortedatum. Als u aan de beurt bent, rijdt de verpleegkundige u in uw bed naar de voorbereidingskamer van de operatiekamers. Hier neemt een operatiekamermedewerker de zorg voor u over.

Wat gebeurt er tijdens de operatie?

Vlak voor de operatie kan het zijn dat de plastisch chirurg op uw lichaam een tekening maakt (het operatieplan). Deze tekening geeft aan hoe de operatie gaat verlopen. Dit is nodig om een zo goed mogelijk resultaat van de ingreep te kunnen krijgen.

De duur van de ingreep is afhankelijk van de grootte van het te behandelen gebied. Via een kleine snede wordt een buisje in het te sculpturen gebied gebracht. Via dit buisje wordt een vloeistof geïnjecteerd om de vetcellen als het ware los te weken en het gebied extra te verdoven. Nadat deze vloeistof is ingetrokken, kan via dezelfde snede een zuigbuisje ingebracht worden waarmee de vloeistof en het daarin opgeloste vetweefsel wordt weggezogen. Aan het einde van de operatie krijgt u strakke liposculpture-kleding aan zodat de huid goed op de nieuwgevormde onderlaag kan vastgroeien.

Na de operatie

De wondjes kunnen nog enkele dagen nalekken, dit is normaal. U krijgt voor uw ontslag een afspraak mee voor 2 weken bij de verpleegkundige van de plastische chirurgie. Zij zal u dan ook uitleg gegeven over de behandeling van de littekens. U krijg ook gelijk een afspraak mee voor over 3 maanden bij uw plastisch chirurg.

Leefregels

 • Na de operatie dient u de liposculpture-kleding gedurende 2 weken dag en nacht te dragen. Deze kleding mag alleen kortdurend uit om te douchen.
 • Het geopereerde gebied kan tijdelijk flink blauw, gezwollen en licht pijnlijk zijn. Ook een strak en stekend gevoel kan optreden. Hiervoor kunt u, als dit nodig is, de eerste paar dagen paracetamol nemen: om de 6 uur 2 tabletten van 500 milligram paracetamol. Na een paar dagen neemt de pijn snel af.
 • Wij adviseren u om de littekens het eerste half jaar tot een jaar goed te beschermen tegen de zon. Gebruik hiervoor een zonnebrandcrème met tenminste SPF 30.
 • We adviseren u om de littekens 2 maal per dag, gedurende 2 tot 3 maanden in te masseren met een hydraterende (litteken)crème.
 • Zodra u weer thuis bent, kunt u met lichte activiteiten beginnen. Vermijd bewegingen die pijn doen. Probeer langzaamaan steeds meer te doen, maar forceer niet.
 • U mag de dag na de operatie weer douchen.
 • U mag de eerste drie weken niet zwaar tillen, geen zwaar werk verrichten of sporten.
 • Na vier weken kunt u weer alle activiteiten ondernemen.

Risico’s en complicaties

Algemene complicaties en risico’s

Een liposculpturebehandeling heeft dezelfde algemene risico’s als een andere operatie, zoals:

 • risico’s van de narcose (als de ingreep onder narcose plaatsvindt)
 • trombose
 • een nabloeding
 • het optreden van infecties
 • lelijke littekengenezing
Specifieke complicaties en risico’s bij een liposculpture
 • Als u aan beide zijden van het lichaam geopereerd bent kan asymmetrie (ongelijkheid) optreden.
 • Een onregelmatig aspect (aanzien) van het gebied, alsmede een overschot aan huid kunnen bij deze operatie optreden.
 • Het geopereerde gebied kan tijdelijk wat minder gevoelig zijn.
 • Wondstoornissen.

Wanneer neemt u direct contact op

In de volgende situaties is het belangrijk dat u contact opneemt:

 • Als u na de operatie koorts krijgt boven de 38,5ºC.
 • Als het geopereerde gebied geheel of gedeeltelijk warm, pijnlijk en rood is.
 • Bij pijn die niet reageert op pijnstillers.
 • Als de operatiewond blijft bloeden.

Bel in bovenstaande situaties:

 • tijdens kantooruren met de polikliniek Plastische chirurgie;
 • buiten kantooruren met de Spoedeisende Hulp (SEH).

Vergoeding

Een liposculpture wordt niet vergoed door uw ziektekostenverzekering. Het secretariaat van uw behandelend plastisch chirurg kan u informeren over de kosten.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Plastische chirurgie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
Telefoon 040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Plastische chirurgie
040 – 239 71 20

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Plastische chirurgie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/plastische-chirurgie

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden