Longfunctieonderzoek voor en na medicijnen (Folder)

Longgeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Longfunctieonderzoek voor en na medicijnen (Folder)

Uw  behandelend arts heeft u ingelicht over het onderzoek wat u moet ondergaan. Bij dit onderzoek testen we de luchtwegen vóór en na inademing van een luchtwegverruimend medicijn. Wij hopen dat u zich met behulp van deze folder goed kunt voorbereiden. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan in deze folder wordt beschreven.

Wat houdt dit longfunctieonderzoek in?

Bij dit onderzoek wordt gezocht naar een eventueel aanwezige luchtweg-vernauwing in rust. De doorgankelijkheid van de luchtwegen wordt zónder en ná inhalatie van een luchtwegverruimend medicijn gemeten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de longfunctie-assistent.

Voorbereidingen

Voor dit longfunctieonderzoek hoeft u niet nuchter te zijn. In overleg met uw behandelend arts mag u sommige medicijnen tijdelijk niet inhaleren.

Het gaat dan om medicijnen die de luchtwegen verruimen, zoals b.v. salbutamol, foradil, atrovent, spiriva, symbicort, seretide etc. Om het onderzoek goed te laten verlopen is het belangrijk om in overleg met Uw longarts de inhalaties 12 of 24 uur vóór aanvang van het onderzoek te stoppen. Na de test mogen deze medicijnen weer gestart worden. Vóór het onderzoek mag u zich niet te zwaar inspannen. U kunt dan rustig en ontspannen aan het onderzoek beginnen. Neem contact op met de longfunctieafdeling als u niet in staat bent om zonder uw longmedicijnen naar het onderzoek te komen. De assistente overlegt met uw behandelend arts wat verder het beleid bij u is.

Het onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de afdeling Longfunctie. U wordt daarna meegenomen naar één van de onderzoekskamers. U krijgt een mondstuk in de mond dat is verbonden met een meetapparaat. De longfunctie-assistent vraagt u een aantal keer diep in en zo krachtig mogelijk uit te ademen. Aansluitend krijgt u een luchtwegverruimend medicijn en mag u plaatsnemen in de wachtruimte.

Na inwerking van dit medicijn wordt dezelfde longfunctietest nogmaals herhaald.

De inwerking duurt ongeveer 15 tot 30 minuten, afhankelijk van het soort medicijn dat de arts afspreekt.

Duur

Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

Uitslag

De uitslag van de test krijgt u van uw behandelend arts bij het volgende polikliniekbezoek.

Wat u verder nog moet weten

Het is mogelijk dat u reageert op de inhalatie van het medicijn die u tijdens de test van de longfunctie-assistent krijgt toegediend. De bijwerkingen kunnen zijn trillende handen en een versnelde hartslag. Deze bijwerkingen verdwijnen binnen vier tot zes uur na het onderzoek.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de afdeling Longfunctie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
Telefoon 040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Afdeling Longfunctie
040 – 239 56 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Longgeneeskunde kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/longgeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden