Longverpleegkundige (Folder)

Longgeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Longverpleegkundige (Folder)

U bent doorverwezen naar de longverpleegkundige. Deze verpleegkundige is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een longaandoening. Van de huisarts, longarts of verpleegkundige heeft u de eerste informatie gekregen over uw aandoening en de klachten die daarmee gepaard gaan.

De ernst van de klachten en de mate van prikkelbaarheid van de luchtwegen worden onder andere bepaald door prikkels uit de omgeving en/of leefgewoonten. Om zelf een actieve bijdrage te kunnen leveren aan de behandeling van de klachten, is kennis over de longaandoening belangrijk. Dit kan leiden tot een betere acceptatie van beperkingen, het verminderen van klachten en het weer (beter) kunnen deelnemen aan het normale leven.

Wat kan de longverpleegkundige voor u doen?

Op het spreekuur bij de longverpleegkundige kunt u terecht met alle vragen of problemen, die te maken hebben met uw aandoening. Aangezien de behandeling en/of de leefregels bij een longaandoening soms ingrijpend zijn, kan steun belangrijk voor u zijn. De longverpleegkundige probeert u deze steun te geven in de vorm van informatie, begeleiding, advies, instructie van inhalatie, medicatie en praktische tips.

Het gesprek

Door het stellen van een aantal vragen inventariseert de longverpleegkundige samen met u de problemen. Er wordt ook aandacht besteed aan uw aandoening en het klachtenpatroon.

Praktische tips ter voorbereiding op uw afspraak

Om zo goed mogelijk voorbereid op uw afspraak te komen, kunt u aan de volgende zaken denken:

  • Breng, wanneer u dit prettig vindt, gerust uw partner of een vertrouwd persoon mee.
  • Neem uw volledig (door de arts of apotheek) ingevulde medicijnkaart mee.
  • Neem uw longmedicatie en de inhalator mee.
  • Denk van tevoren na over de vragen die u hebt en over eventuele problemen die u ervaart ten gevolgen van uw longaandoening.

Het spreekuur bij de longverpleegkundige

Een afspraak voor het spreekuur bij de longverpleegkundige kan gemaakt worden na een verwijzing door de longarts. Dit kan via de secretaresse van de polikliniek Longgeneeskunde.

Het spreekuur vindt plaats op de afdeling Longfunctie. De afspraak duurt ongeveer 30 minuten.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de longverpleegkundige.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
Telefoon 040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Longgeneeskunde
040 – 239 56 00

Afdeling Longfunctie
040 – 239 56 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Longgeneeskunde kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/longgeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden